top of page
PSALTAREN
Vecka 34
  22-26 aug 2022
Veckans läsning

Måndag 22 aug

Seminarie TV 23

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 23 aug

 

Psaltaren 1     Läs/Lyssna   Elevbok

Psaltaren 8     Läs/Lyssna   Elevbok

Psaltaren 22   Läs/Lyssna   Elevbok

Psaltaren 23   Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs både Psaltaren 22 och Matteus 27:27–50. Gör en uppställning i din anteckningsbok enligt handledningen och ange hur verserna i Psaltaren 22 gick i uppfyllelse i Jesu liv.

 • Du är Herrens får i Psaltaren 23. Berätta med egna ord vad du tror följande uttryck betyder i psalmen: ”Herren är min herde” (v 1), ”han låter mig vila på gröna ängar” (v 2), ”han vederkvicker min själ” (v 3), ”din käpp och stav, de tröstar mig” (v 4) och ”låter min bägare flöda över” (v 5).

________________________

Onsdag 24 aug

 

Psaltaren 41.    Läs/Lyssna   Elevbok

Psaltaren 51.    Läs/Lyssna   Elevbok

Psaltaren 119   Läs/Lyssna   Elevbok

 • Förklara hur de tankar och känslor som kommer till uttryck i Psalm 41:10 gick i uppfyllelse i Jesu liv (se Matt 26:14–16; Joh 13:18–26).

 • Skriv upp alla sätt på vilka författaren till Psalm 119:97–105 beskrev nyttan av ha Herrens ord och känna till hans lärdomar. 2. Berätta hur du tror Herrens ord är en ”lykta” för dina fötter och ett ”ljus” på din stig. Läs 1 Nephi 17:13.

_________________________

Torsdag 25 aug

 

Nyckelskriftställe: Psaltaren 24:3-4

 • Gör en lista över vad Psalm 24:4 säger krävs för att få träda in i Herrens hus och i hans närhet. Beskriv med egna ord varje ord eller ordvändning som du har listat.

 • Läs Läran och förbunden 97:15–17 och berätta vad verserna säger om hur vi kan vara i Herrens närhet. Skriv gärna hänvisningen i marginalen i dina skrifter, bredvid Psalm 24:3–4.

________________________

Fredag 26 aug

Repetition av nyckelskriftställen

Vi har haft 10 nyckelskriftställen hittills i år. Kan du deras innehåll? Skulle du kunna hitta dem utan 'fusklapp'? Använd dagens lektion att lära dig göra det.​

 1. Mose 1:39. Guds verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan.

 2. Mose 7:18. Sion – ett hjärta och ett sinne i rättfärdighet.

 3. Abraham 2:9-11. Abrahams efterkommande välsignas genom hans förbund med Gud.

 4. Abraham 3:22–23. Abraham utvaldes innan han föddes.

 5. 1 Moseboken 1:26–27. Gud skapade människan till sin avbild.

 6. 1 Moseboken 2:24. Mannen och hustrun ska bli ett.

 7. 1 Moseboken 39:9. Josef motstod frestelse.

 8. 2 Moseboken 20:3–17. Gud uppenbarade de tio budorden.

 9. Josua 24:15. Välj i dag vem ni vill tjäna.

 10. Psaltaren 24:3–4. Inträde i Herrens helgedom krävs oskyldiga händer och rent hjärta.

Psaltaren 24:3-4

"Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt."

Skärmavbild 2022-08-13 kl. 00.31.41.png
Who-Is-Asaph_edited.jpg

Sammanfattning

Psaltaren är en samling andliga eller religiösa dikter som består av lovsånger och böner till Gud. De flesta dikterna i denna bok skrevs som sånger och avsågs att sjungas till ackompanjemang av stränginstrument. Några av de vackraste och viktigaste psalmerna lär oss om Messias, Jesus Kristus. Psaltaren citeras i Nya testamentet mer än någon annan bok i Gamla testamentet. Flera författare är kopplade till psalmerna, men den som skrev mer psalmer än alla andra var kung David.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Veckans video

Seminarie TV 23

Louis Herrey presenterar Psaltaren och förklarar hur man bättre kan förstå denna bok med psalmer.

Den forntida hymnboken

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Psaltaren, del 1

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Psaltaren, del 2

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Teaching with Power - Psaltaren, del 1

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Teaching with Power, Psaltaren, del 2

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Vi är stora i Guds ögon

Psaltaren 8:4-5

"När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat, vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom?"

Frälsning genom nåd och uppståndelse

Efter det att kung David hade varit otrogen med Bat-Seba och låtit döda hennes man led han själslig ångest resten av sitt liv. Men han fann tröst i Herrens nåd och barmhärtighet samt kunskapen om uppståndelsen, att hans ande inte för alltid skulle förbli i "dödsriket".

 

NÅD

Psaltaren 23:6

"Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar."

Psaltaren 44:27

"Grip in och hjälp oss, friköp oss för din nåds skull."

Psaltaren 51:3

"Gud, var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet."

Psaltaren 52:10

"Jag förtröstar på Guds nåd alltid och för evigt."

67:2; 86:15

 

UPPSTÅNDELSE

Psaltaren 16:9-10

"Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet. Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket." 

Psaltaren 30:4

"Herre, du förde min själ upp ur dödsriket, du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven."

Psaltaren 33:19

"Han räddar deras själ från döden..."

Psaltaren 49:16

"Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig.

68:21

 

Håll fast vid skrifterna - få stora välsignelser

Psaltaren 1:1-3

"Salig är den som... har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt... Allt vad han gör lyckas väl."

Psaltaren 19:8-9

"Herrens undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det upplyser ögonen.

Psaltaren 119:93, 97

"Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv."

"Hur kär har jag inte din undervisning! Hela dagen begrundar jag den."

Psaltaren 119:105

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

Profetior om Jesu lidande

I några av sina psalmer profeterar David om Messias som skulle komma 1000 år senare. Kan du förklara vilka händelser David beskriver här?

Psaltaren 22:2-19

"Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" (2)

"Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet." (8)

"Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära, och ingen finns som hjälper." (12) 

"Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre." (15)

"Mina händer och fötter har de genomborrat." (17)

"De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad." (19) 

Psaltaren 31:6, 14

"I din hand överlämnar jag min ande."
"De rådslår med varandra mot mig och smider planer för att ta mitt liv."

Psaltaren 34:20-21

"Den rättfärdige måste lida mycket, men Herren räddar honom ur allt. Han bevarar alla hans ben, inte ett enda av dem skall krossas."

Psaltaren 35:11

"Falska vittnen träder fram, de frågar mig om sådant som jag inte vet."

Psaltaren 38:13

"De som står efter mitt liv lägger ut snaror,"

Psaltaren 41:10

"Också min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig."

Psaltaren 69:2-30

"Främmande har jag blivit för mina bröder..." (9)

"Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå." (20)

"De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst." (22)

 

Den gode herden

Psaltaren 23

"Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen."

Vad ska vi offra? Ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande

Psaltaren 34:19

"Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande."

Psaltaren 51:12-14, 18-19

"Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din helige Ande ifrån mig... håll mig uppe med en villig ande."

"Slaktoffren gläder dig inte... brännoffren tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta..."

Nyckelskriftställe: Oskyldiga händer och rent hjärta

Psaltaren 24:3-4

"Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt."

Ta hand om de behövande

Psaltaren 41:2-3

"Salig är den som tar sig an den fattige, Herren skall befria honom på olyckans dag. Herren skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet."

Gud bär oss och våra bördor

Psaltaren 55:23

"Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla."

Psaltaren 91:11-12

"Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten."

Endast hos Gud finner vi ro

Psaltaren 62:2-3, 6

"Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall inte vackla. Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp."

Vi är "gudar"

Psaltaren 82:6

"Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den högstes söner."

Denna vers citerar även Jesus (Joh 10:34).

Guds ord lyser upp vår väg

Psaltaren 119:105

"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig."

Barn är en gåva från Gud

Psaltaren 127:3

"Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön."

bottom of page