top of page
HAGGAI, SAKARJA
Vecka 49
  5-11 dec 2022
Veckans läsning

Måndag 5 dec

Seminarie TV 37

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning

_________________________

Tisdag 6 dec

Haggai    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Vad sade Haggai skulle bli följden av att vänta med att bygga templet? (Se Hagg 1:6, 9–11.) Fundera över hur tempelförbunden, förordningarna och välsignelserna påverkar varje aspekt av vårt liv. Vad tror du det betyder att ”ha hål i börsen”?
 • Vad säger Haggai 1:4–6 om hur människorna värdesatte templet i sitt liv?

_________________________

Onsdag 7 dec

 

Sakarja 1-3    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Vad finner du för viktiga lärdomar och principer i de följande verserna i Sakarja:
 • 1:3
 • 2:4-5
 • 6:12-13

_________________________

Torsdag 8 dec

 

Sakarja 7-10    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs Sakarja 7:9-12. Dessa verser sammanfattar varför Israels folk gick under. Vad var det de gjorde som upptände Guds vrede? Varför ser Gud så allvarligt på det de gjorde?
 • Jämför Sakarja 9:9 med Matteus 21:1–11 och skriv om hur profetian i Sakarja gick i uppfyllelse.

________________________

Fredag 9 dec

Sakarja 11-14    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs Sakarja 11:12–13; Matteus 26:14–16; 27:1–10 och berätta hur Sakarjas profetia gick i uppfyllelse.
 • Läs Sakarja 12:10; 13:6 och Läran och förbunden 45:47–53. När och hur kommer Sakarjas profetia att gå i uppfyllelse?
 • Läs Läran och förbunden 106:4–5 och fastställ vad du kan göra för att vara beredd på Kristi andra ankomst, om den nu äger rum på din tid, så att det blir en underbar i stället för en fruktansvärd dag
282N1177.jpeg

Haggai

 

År 538 f Kr bestämde perserkungen Koresh att judarna kunde återvända till Jerusalem och återbygga upp sitt tempel som babylonierna hade förstört. Först arbetade judarna 

entusiastiskt, men svårigheter och motstånd gjorde dem modfällda. Under sexton år utfördes nästan inget arbete alls på templet. Haggai profeterade 520 f Kr och lärde folket att prioritera templet och uppmuntrade dem att fortsätta återuppbyggandet av templet trots svårigheterna.

Sakarja - en profet som såg bortom sin egen tid

Sakarja kom från en prästerlig familj av Levi stam. Han föddes i Babylon och återvände till Jerusalem  omkring 538 f Kr tillsammans med de judar som tilläts återvända ur den babyloniska fångenskapen. Han kallades till profet omkring 520 f Kr (se Sak 1:1), vilket betyder att han levde ungefär vid samma tid som profeten Haggai och prästen Esra. Liksom Haggai  uppmuntrade Sakarja folket att fortsätta uppbyggnaden av templet. Men han uppmanade också folket att återuppbygga sitt eget andliga liv. Sakarja var även en man som fick se syner. Hans syner är både messianska (skildrar Frälsarens andra ankomst) och apokalyptiska (skildrar den sista tiden). Sakarjas profetiorom Jesus Kristus i kapitlen 9–14 citeras oftare i de fyra evangelierna i Nya testamentet än någon annan profets i Gamla testamentet.

Veckans video

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Seminarie TV 37

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Vandra på mina vägar

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Lägg märke till hur det går för er

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Haggai förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Sakarja förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Skrift-ställen du inte bör missa!

Prioritera templet - bli välsignad

Haggai 1:3-10

"Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade: Är det då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus [templet] ligger i ruiner?  Så säger nu Herren Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. Så säger Herren Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så skall jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren .  Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, då blåste jag bort det. Varför? säger Herren Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom, var och en med sitt eget hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg och jorden har hållit tillbaka sin gröda."

När judarna återvände 538 f Kr från babylonska fångenskapen var det meningen att templet skulle bli återuppbyggt. Men tempelbygget låg av olika orsaker nere i sexton år. I dessa verser lär vi oss att folket var mer noga med att bygga sina egna hus än Guds hus. Herrens ord "Lägg märke till hur det går för er" används ofta av profeten Haggai (han som till slut lyckades övertala judarna att fortsätta på bygget). Dessa ord används för att övertyga folket att deras frånhållna välsignelser är en direkt följd av felprioritering. Profetens budskap är: Sätt Herren först i ditt liv så kommer allt annat falla på plats.

Arbeta i templet - öka Guds närvaro i ditt liv

Haggai 1:14

"Och Herren uppväckte en iver hos Serubbabel, Sealtiels son, ståthållare i Juda, och hos översteprästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus."

Haggai 2:5-6

"... Arbeta, ty jag är med er, säger Herren Sebaot. Detta löfte gav jag er när ni drog ut ur Egypten, och min Ande är mitt ibland er. Frukta inte!

Härlighet och frid från templet

Haggai 2:10

"Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra, säger Herren Sebaot, och på denna plats skall jag ge frid, säger Herren Sebaot."

Med "detta hus" menas det nya, återuppbyggda templet. Det fick namnet Serubbabels tempel, uppkallad efter ståthållaren i Juda. Det "förra" templet var Salomos tempel som totalförstördes 587 f Kr av babylonerna. Gud säger alltså att det nya templet blir fyllt med ännu mer kraft och härlighet än det gamla. Vi kan fråga oss själva: vad känner jag när jag är i templet? Frid?

Vänd om till Gud

Sakarja 1:3

"Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så skall jag vända om till er..."

Vad är Kristi förhållande till Jerusalem i den sista tiden?

Han älskar staden / Hans tempel ska finnas där (Sakarja 1:14-17)

"Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion... Mitt hus [templet] skall byggas där... än en gång skall han utvälja Jerusalem."

Han ska skydda staden (Sakarja 2:4-5)

"Jerusalem skall ligga som en obefäst plats, på grund av den stora mängd människor och djur som finns därinne. Och jag själv, säger Herren, skall vara en mur av eld omkring staden, och jag skall vara härligheten därinne."

I de sista dagarna ska Jerusalem var utbyggd långt utanför dess murar (som inte längre behövs), för Herren personligen ska skydda staden.

Han ska bo i staden (Sakarja 2:10; 8:3)

"Jubla och gläd dig, du Sions dotter, ty se, jag kommer och jag skall bo i dig.... Jag skall vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem skall kallas 'sanningens stad'..."

Han ska frälsa (rädda) judarna som ska komma och bo i staden (Sakarja 8:7-8)

"Se, jag skall frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag skall låta dem komma och bo i Jerusalem, de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud i sanning och rättfärdighet."

Andra folk ska söka sig till staden och åkalla Gud (8:22-23)

"Ja, många folk och mäktiga hednafolk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem, och de skall åkalla Herren... 'Låt oss gå med er, för vi har hört att Herren är med er'."

Messias - både kung och överstepräst i tusenårsriket

Sakarja 6:12-13

"Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga Herrens tempel. Ja, det är han som skall bygga Herrens tempel. Han skall vinna härlighet och sitta på sin tron och regera. En präst skall han vara på sin tron, och frid skall råda mellan båda."

Detta är den tydligaste profetian i Gamla testamentet att Messias ska vara båda kung och överstepräst när han återkommer till Jorden. 

Tänk ingen ont mot andra i ditt hjärta.

Sakarja 7:9-10

"Så säger Herren Sebaot: 'Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan."

Sakarja 8:16-17

"Men detta är vad ni skall göra: Tala sanning med varandra, döm i era portar rätta domar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan och ha inte kärlek till falska eder, ty allt sådant hatar jag, säger Herren."

Detta är vad sann religion handlar om - och en stor orsak varför Judarna blev bortförda, för de behandlade varanda illa, i synnerhet de behövande. "De gjorde sina hjärtan så hårda som diamant" (Sak 7:12).

Förhärda inte hjärtat mot Anden och Profeterna

Sakarja 7:12

"De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning och de ord som Herren Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot."

Älska sanning och frid

Sakarja 8:19

"Och sanning och frid skall ni älska."

Herren älskar alla folkslag

Sakarja 9:1

"... Herren har sitt öga på andra människor såväl som på Israels alla stammar"

Profetia om Messias som rider in i Jerusalem på en åsna

Sakarja 9:9

"Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl."

Se Matteus 21:5 och Johannes 12:15

De dödas återlösning

Sakarja 9:11-12

"När det gäller dig skall jag för ditt förbundsblods skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Vänd åter till ert fäste, ni fångar som har ett hopp."

Jesu försonande blod täcker allt och alla, även de döda. "[Fångarna] från hålan där inget vatten finns" är de döda i andefängelset som väntar på sin återlösning, men där de är finns det inget "vatten" och kan därmed inte heller finnas dop. Av denna anledning gör vi ställföreträdande dop för deras skull i templet så att de också kan ånjuta frälsning genom Jesu försoning.

Herren ger omsorg, avgudar ger tomhet

Sakarja 10:1-3

"Bed Herren om regn i vårregnets tid. Herren gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna, gröda på marken åt var och en. Men husgudarna talar svek, spåmännen skådar lögn, bedrägliga drömmar talar de, tomhet är deras tröst. Därför drar folket bort likt en fårhjord. De lider nöd, ty de har ingen herde. Mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna skall jag straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin hjord..."

Vad Gud tycker om dåliga herdar

Sakarja 10:1-3

"Mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna skall jag straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin hjord..."

Sakarja 11:17

"Ve över den ovärdige herden som överger sin hjord. Må ett svärd träffa hans arm och hans högra öga. Må hans arm helt förtvina och hans högra öga helt förmörkas."

Profetia om Messias, hörnstenen, som ska stärka sitt folk

Sakarja 10:4-12

"Från Juda skall hörnstenen komma, från honom stödjepelaren, från honom bågen till striden, från honom allt vad styresman heter... Jag skall ge styrka åt Juda hus och Josefs hus skall jag frälsa. Jag skall föra dem tillbaka, ty jag skall förbarma mig över dem... Ty jag är Herren, deras Gud, jag skall bönhöra dem... Jag skall göra dem starka i Herren, och i hans namn skall de gå fram..."

Jesus Kristus, Herren själv, stärker sitt förbundsfolk. Han gör det på fyra sätt, symboliserat av fyra titlar (som är olika namn för Messias):

1. Hörnstenen - fundamentet och det som förenar folket (Psaltaren 118:22; Jesaja 28:16).

2. Stödjepelaren - på honom kan folket kasta alla sina bördor (Jesaja 22:22-25).

3. Båge till strid - en symbyl för Messias styrka i strid (Psaltaren 2:9; 110:5-6; Jesaja 63)

4. Styresman - Kristus får all makt.

Messiasprofetia - 30 siklar silver

Sakarja 11:12-13

"Och jag sade till dem: 'Om ni finner för gott, så ge mig min lön. Men om inte, så låt det vara.' Då vägde de upp min lön, trettio siklar silver.  Och Herren sade till mig: 'Kasta det åt krukmakaren!' – det härliga pris som de tyckte jag var värd. Och jag tog de trettio silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren.

Som lön för att förråda Jesus fick Judas Iskariot 30 siklar silver av Sanhedrin (Judarnas högråd). När han sedan ångrade sig gav han tillbaka pengarna till Sanhedrin. Men eftersom de ansåg mynten som "blodspengar" ville de inte personligen ta emot de, och använda dem istället för att köpa upp krukmakarens fält.

Gud är fader till våra andar

Sakarja 12:1

"Så säger Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund och som format människans ande i henne.

Profetia - Vid sin andra ankomst kommer Kristus rädda judarna och Jerusalem

Sakarja 12:2-3

Jerusalem ska bli belägrat och alla folkslag ska församla sig mot henne.

Sakarja 12:8-9

"På den dagen ska Herren beskydda Jerusalems invånare... utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem"

Sakarja 14:2-5

"för jag ska samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden ska föras bort i fångenskap. Men de som är kvar av folket ska inte utrotas ur staden. Sedan ska Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han stred förr på drabbningens dag. På den dagen ska han stå med sina fötter på Olivberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt itu, från öster till väster, till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder. Och ni ska fly ner i dalen mellan mina berg, för dalen mellan bergen ska sträcka sig till Asal. Ni ska fly som när ni flydde för jordbävningen på Juda kung Ussias tid. Då ska Herren min Gud komma och alla heliga med dig.

Profetia - Judarna ska se Jesus och gråta över att de korsfäste sin konung

Sakarja 12:10

"Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde.

Sakarja 13:6

"Om man då frågar honom: ”Vad är det för sår du har på händerna?” ska han svara: ”Dem har jag fått hemma hos mina vänner.”

En mer utförlig beskrivning av denna händelse läser du i Läran och förbunden 45:51-53

bottom of page