top of page
JONA, MIKA
Vecka 47
  21-25 nov 2022
Veckans läsning

Måndag 21 nov

Seminarie TV 35

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 22 nov

Jona    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Skriv och berätta varför någon kan tänkas vilja fly från det Gud vill att han eller hon ska göra eller tacka nej till kallelser i kyrkan. Vad kan vi lära oss av det som hände Jona i Jona 1 om hur det kan gå om vi försöker fly från Herren? (Se Moses 4:12–16.)

  • Läs kapitel 4 och förklara vad du tror Herren försökte lära Jona.

_________________________

Onsdag 23 nov

 

Mika    Läs/Lyssna   Elevbok

  • 1. Lista vad Mika 3 säger att folkets ledare felade i. 2. Skriv om en ledare i kyrkan som du känner eller om någon förebild i skrifterna och beskriv hans eller hennes förmåga att följa Herren och leda andra.
  • Vad krävs enligt Mika 6:7–8 för att vara god i Herrens ögon?
  • Mika 6:7–8 skrevs till människor som levde för många år sedan. Arbeta om sjunde versen och ge exempel på vad människor i dag kan ge som inte är ”gott”, om det inte åtföljs av de kristliga egenskaper som nämns i åttonde versen.

_________________________

Torsdag 24 nov

 

Studievägledning: Kunskapsutvärdering

  • Läs detta dokument som förberedelse för Kunskapsutvärderingen vecka 51.

________________________

Fredag 25 nov

Studievägledning: Kunskapsutvärdering

  • Läs detta dokument som förberedelse för Kunskapsutvärderingen vecka 51.

Jona

 

Jona levde troligtvis medan Jerobeam II var kung i Israel (omkring 793–753 f Kr). Boken handlar om Jonas kall som missionär till Assyriens huvudstad, Nineve. Först rymmer han och hamnar bl a i buken på en val. Men genom omvändelse räddar Herren Jona. Även om boken är tunn, hänvisade Jesus till den två gånger (se Matt 12:39–41; Luk 11:29–32).

jona båt.jpeg

Mika

 

Mika profeterade ca 740–697 f Kr, samtida med Jesaja. Mikas budskap var till både Israel och Juda och innehåller såväl uttalanden om undergång och straffdomar som ett löfte om ett senare barmhärtigt återupprättande av Herrens folk. Mika är mest berömd för sin anmärkningsvärda profetia om Messias födelse (se Mika 5:2).

Veckans video

Seminarie TV 35

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Jona och valen

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Ovanliga motsatser

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Jona förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Obadja förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Söt berättelse om Jona

En liten flicka ger den bästa och sötaste berättelsen om Jona som finns att hitta på internet. :)

Skrift-ställen du inte bör missa!

Herren svarar på bön, räddar oss i vår nöd

Jona 2:3

"Jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp, och du hörde min röst."

Detta ber Jona när han är i valens mage. För oss kan versen ha många betydelser: 1) När vi är i nöd hör Herren våra böner och kan rädda oss. 2) Ingen kommer bli lämnad kvar i andefängelset (dödsriket), utan Herren låter alla sina barn ärva en del av himmelriket. 3) Vi kommer all uppstå (efter tre dagar i valens mage släpps Jona fri).

En sinnebild av uppståndelsen

Jona 2:7, 11

" 'Men du förde mig levande upp ur graven, Herre, min Gud'... Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land."

Detta är en sinnebild av Jesu död och uppståndelse. På samma sätt som Jona var i valens buk i tre dagar och sedan kom ut levande, så var Jesus i graven tills tredje dagar då han uppstod. (Matteus 12:40)

 

Behåll Guds nåd - håll dig borta från avgudar

Jona 2:9

"De som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd de fått."

Gud ömmar för alla mäniskor - och djur

Jona 4:10-11

"Då sade Herren: 'Du ömmar för ricinbusken som du inte har haft någon möda med... Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur!' "

När Gud tillrättavisar Jona när han verkar bry sig mer om ricinbusken än folket i Nineve lär vi oss denna viktiga princip: Guds nåd omfattar inte endast Israels folk utan hela mänskligheten. (Det var därför Jona skickades på mission). Men vi får inte döma Jona för hårt. Hans reaktion var trots allt mänsklig och representerade Israels folks inställning på den tiden: att israeliterna var det utvalda folket och hedningarna var fördärvade inför Gud. 

 

Falska profeter för folket bort från Gud

Mika 2:17

"Om någon skulle komma med tomt prat, svek och lögn och säga: 'Jag kan profetera för dig om vin och starka drycker', då skulle han passa som profet för detta folk."

Mika 3:5-7

"Så säger Herren om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: 'Allt står väl till!' så länge de har något att tugga med sina tänder. Mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid... Solen skall gå ner över profeterna och dagen bli mörk över dem. Siarna skall stå med skam och spåmännen blygas.
De skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud."

 

Profetia om Befriaren - Israels herde och kung

Mika 2:12-13

"Jag skall församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag skall samla ihop kvarlevan av Israel, jag skall föra dem tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor... Deras kung tågar framför dem, Herren går i spetsen för dem."

 

Betalt prästerskap fördöms av Gud

Mika 3:11

"Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på Herren och säger: 'Är inte Herren mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss.' Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd."

Straffet blir hårt för dem som använder religion eller Guds namn för vinnings skull.

 

Alla folk ska strömma till Herrens hus

Mika 4:1-2  (Jesaja 2:2-3)

"Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och alla folk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga: 'Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.' Ty undervisningen skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem."

Detta är en profetia om det återställda evangeliet. Om orden "undervisningen ska gå ut från Sion" sa President Boyd K Packer: "NU går undervisningen ut från Sion. Och det är ni som undervisar." Orden "Herrens ord från Jerusalem" betyder Gamla och Nya testamentet. 

Profetia om Messias från Betlehem

Mika 5:2, 4

"Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar... Han skall träda fram och vara en herde i Herrens kraft."

Vi lär oss inte endast här att Messias ska födas i Betlehem, utan också att han, dvs Jesus Kristus, är evig. 

 

Vad är det goda vi bör göra i livet?

Mika 6:6-8

"Skall jag träda fram inför [Herren] med brännoffer, med årsgamla kalvar? Gläds Herren åt bockar i tusental, åt oljeströmmar i tiotusental?... Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?"

Det var inte så att Herren helst ville slippa se de olika offergåvorna Israels folk gav honom - det var faktiskt en del av Moselagen. Problemet var att folket ofta satte för mycket fokus på själva offret och glömde bort den djupare meningen med offergåvan - att hjälpa individen komma närma Gud och bli mer heliggjord. De trodde att själva offergärningen gjorde dem heliga och kunde därför leva orättfärdigt resten av tiden. (Som om vi skulle ta sakramentet på söndag och sedan gå ut och synda resten av veckan i tron att självaste brödet och vattnet kommer att rädda oss.) Men Gud ville få dem att förstå att brännoffret osv var endast en symbol för något högre och bättre: det goda, barmhärtigheten, ödmjukheten. Med andra ord, offer tjänar ingenting till om man inte har ett rent hjärta.

 

Gud lyfter oss och för oss in i ljuset

Mika 7:8-9

"... Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är Herren mitt ljus... Han skall föra mig ut i ljuset, och jag skall se hans rättfärdighet.

 

Guds förlåtelse är evig

Mika 7:18-19

"Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup."

bottom of page