top of page
Veckans läsning

Måndag 20 feb

STV 7: Matteus 6-7

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 21 feb

Nyckelskriftställe: Lukas 2:10-12

Onsdag 22 feb

Matteus 6:1-18     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-4: Varför tror du att Herren vill att hans lärjungar ska tjäna ”i det fördolda”? Vad lovade Herren dem som utförde rättfärdiga gärningar av rätt anledning?,

 • v.5-6, 16-18: Vad lär du dig om bön och fasta från dessa verser?

 • v. 9-15: Detta är den bön som kallas "Fader vår". Det är med dessa ord Jesus lär sina lärjungar att be. Vad var det Jesus bad om, och varför är dessa saker viktiga att tänka på?

Torsdag 23 feb

Matteus 6:19-34     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 19-21: Vad sa Frälsaren att skillnaden var mellan skatter samlade på jorden och skatter samlade i himlen?

 • v. 24: Vad tror du Jesus menade med att "ingen kan tjäna två herrar"?

 • v. 31-34: Vad lärde Frälsaren sina lärjungar att söka efter först?

Fredag 24 feb

Matteus 7     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 3-5: Vilken princip kan vi lära oss av de här verserna som kan hjälpa oss att undvika att döma andra orättfärdigt?

 • v. 7: Hur kan vi bättre förstå helig kunskap från Gud? Vad antyder orden be, sök och bulta att vi behöver göra för att ta emot personlig uppenbarelse? 

 • v. 12: Varför tror du att denna vers kallas "den gyllene regeln"?

 • v. 16-20: Hur kan vi urskilja om någon är en falsk profet eller falsk lärare?

 • v. 24-27: Vilka principer om att handla enligt Herrens lärdomar kan vi lära oss av den här liknelsen?

Matteus 6-7
Vecka 8
20-24 feb 2023
jesus_christ_teaching_sermon_mount.jpeg

Fortsättning på Bergspredikan

I Matteus 5-7 finner vi den Jesu undervisning som kallas för Bergspredikan (eller Predikan på slätten  som Lukas säger) Om kapitel 5 handlar om VAD man ska vara för att bli lik Kristus så dalar kapitel 6-7 mer om HUR man ska vara. Här finner vi viktiga lärdomar som...

 • Rätt utförande av buden. Vi ska inte tjäna, be och fasta för att få beröm av andra.

 • Herrens bön (6:9-15). I dessa berömda verser lär oss Jesus hur vi bör be till himmelske Fader.

 • Skatter i himlen. Vi bör söka Guds rike först och inte fästa våra hjärtan vid materiella ting. 

 • Inte döma andra. Med samma mått som vi dömer kommer vi själva bli dömda med.

 • Den gyllene regeln. Det vi vill att människor ska göra mot oss, det ska vi göra mot dem.

 • Falska profeter. Av deras frukt (gärningar) kan vi känna om profeter är falska eller inte.

 • Bygga på klippan. Vi ska bygga bygga vårt hus på klippan (Kristus) och inte på sanden.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

DEN GYLLENE REGELN

"Allt vad ni vill att människor ska 
göra er,det skall ni göra dem."

Matteus 7:12

Veckans video

Seminarie TV 7: Matteus 6-7

Louis Herrey och två elever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Matteus 6-7

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Herrens bön (Fader vår)

I sin bergspredikan undervisar Jesus hur man ber till Fadern.

Bible videos: Sök först Guds rike

Under bergspredikan undervisar Jesus om att inte sätta Gud först i vårt liv, sedan faller allt på plats.

För lärare: Herrens bön

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

För lärare: Matteus 6-7

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Rätt givande

Matteus 6:1

"Akta er för att utföra goda gärningar för att andra människor skall se er. Därför får ni ingen lön hos er Fader i himlen."

När vi tjänar andra eller håller buden så bör vi göra det med rätt motiv - av kärlek till Gud och medmänniskor - inte för att visa hur duktiga vi är. För då är vi som hycklarna (Matt 6:3).

 

Rätt bön

Matteus 6:5-8

"När ni ber skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att... synas av människor... Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de. Er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom om det."

 

Herrens bön (Fader vår)

Matteus 6:9-13

Så här lärde Jesus sina lärjungar att be (1917 års version).

"Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet, amen."

 

Rätt fasta

Matteus 6:16-18

"När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ditt ansikte, så att människor inte ser att du fastar, utan endast din Fader som är i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig."

Skatter i himlen / Sök Guds rike

Matteus 6:19-21; 7:25-33

"Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara...

Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?... Så lite tro ni har! ... er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta.  Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

 

Du kan inte tjäna två herrar

Matteus 6:24

"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."

Vi måste välja om vi vill följa Gud eller världens fåfängligheter.

 

Döm inte

Matteus 7:1-5

"Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?... Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga."

Om vi inte vill att Gud ska visa oss barmhärtighet och inte döma oss för våra svagheter, hur kan vi då själva göra det mot andra?

 

Bed och ni ska få

Matteus 7:7-8, 11

"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.  Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas... hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom."

 

Det gyllene regeln: gör gott mot andra

Matteus 7:12

"Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna."

 

Hur man känner igen en falsk profet

Matteus 7:15-20

"Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.  På deras frukt skall ni känna igen dem... Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt...  Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt."

De falska profeternas frukt är allt sådant som vänder våra hjärtan från Gud och den sanna evangeliet. Sanna profeter vittnar om Kristus och inbjuder oss att alltid göra gott.

 

Gör Guds vilja - kom in i himmelriket

Matteus 7:21-23

"Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!"

Guds nåd är verklig, men det räcker inte att "ropa" Herrens namn. Det krävs god gärningar också, dvs att vi visar Gud vår tro genom det vi gör. Vi kan inte bara låta heliga. Vi måste leva som heliga också.

 

Bygg ditt hus på klippan

Matteus 7:24-27

"Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort."

Jesus Kristus är klippan. Att bygga sitt hus på klippan är att vara fast rotad i vittnesbördet om Frälsaren samt att hålla hans bud. Då kan inget få oss att falla (se Helaman 5:12).

 

Jesus undervisade med auktoritet

Matteus 7:28-29

"När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda."

bottom of page