top of page
Uppenbarelseboken 6-22
Vecka 50
11-17 dec 2023
Veckans läsning

Tisdag 12 dec

Uppenbarelseboken 6-7

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 13 dec

Uppenbarelseboken 12

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 14 dec

Nyckelskriftställe:

Uppenbarelseboken 20:12

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 15 dec

Uppenbarelseboken 21-22

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 16 dec

Dagens

skriftställe

Söndag 17 dec

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Måndag  11 dec

SEMINARIE TV 37

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

apostle-john.jpeg

 

 

Bakgrund

Aposteln Johannes, Jesus Kristi älskade lärjunge, är bokens författare. Mormons bok intygar att Johannes var förutordinerad till att skriva det som är upptecknat i Uppenbarelseboken (se 1 Ne. 14:18-27; Eth. 4:16).  Den här boken tar slöjan av Herren Jesus Kristus och uppenbarar hans myndighet, makt och framträdande roll i Faderns frälsningsplan. Boken uppenbarar också en hel del viktig information om de händelser som leder fram till Kristi andra ankomst och tusenårsriket.

Johannes ser de första sex sigillen

Uppenbarelseboken 6-9

Johannes såg i en syn Guds Lamm bryta den förseglade bokrullens sex första sigill. Under det sjätte sigillet såg Johannes Guds tjänare som hade "tvättat sina kläder...i Lammets blod" (Upp. 7:14).

Skärmavbild 2023-12-10 kl. 10.04.44.png

Johannes får se att Satan och hans änglar alltid har fört krig mot Herren och hans kyrka

Uppenbarelseboken 10-13

Johannas såg det sjunde sigillet brytas och fick vetskap om sitt uppdrag att delta i Israels insamling i de sista dagarna. Han såg också i en syn en drake som hotade en kvinna och hennes barn , vilket symboliserar Satans försök att förstöra Herrens kyrka och dess trofasta medlemmar. Johannes skrev om kriget i himlen och om jordens riken som skulle strida mot Guds efterföljare.

Skärmavbild 2023-12-10 kl. 10.10.49.png

Johannes ser evangeliets återställelse

Uppenbarelseboken 14-16

Aposteln Johannes såg i en syn hur en ängel återställde Jesu Kristi evangelium i de sista dagarna. Han hörde också en röst från himlen som beskrev välsignelserna som kommer till dem som dör i trofasthet till Herren. Johannes såg de rättfärdiga samlas och de ogudaktiga samlas i de sista dagarna och Guds straffdomar tömmas över de ogudaktiga.

Skärmavbild 2023-12-10 kl. 10.15.52.png

Johannes förutser det andliga Babylons förgörelse

Uppenbarelseboken 17-19

Johannes såg att det andliga Babylon, eller den ogudaktiga världen, ska kriga mot Guds Lamm och att Lammet ska triumfera över ondskan. De heliga kallas ut från det andliga Babylon och de rena och rättfärdiga kallas till Lammets bröllopsmåltid. Johannes såg Kristus kommer i stor makt för att förgöra dem som strider mot honom.

Skärmavbild 2023-12-10 kl. 12.35.14.png

Johannes berättar vad han såg i en syn

Uppenbarelseboken 20

I en syn såg Johannes de händelser som ska ske strax före och under Jesu Kristi tusenåriga regeringstid. Han såg också den sista striden mellan Satan och Guds styrkor i slutet av tusenårsriket och han såg den yttersta domen, då Gud skall döma alla utifrån de böcker som har skrivits.

Skärmavbild 2023-12-10 kl. 12.37.50.png
Nyckelskriftställe

Uppenbarelseboken 20:12

 

 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna.

Skärmavbild 2023-12-10 kl. 12.43.32.png

Johannes ser en ny himmel och en ny jord och Guds celestila stad

Uppenbarelseboken 21-22

I en syn såg Johannes de händelser som ska ske strax före och under Jesu Kristi tusenåriga regeringstid. Han såg också den sista striden mellan Satan och Guds styrkor i slutet av tusenårsriket och han såg den yttersta domen, då Gud skall döma alla utifrån de böcker som har skrivits.

Veckans video

Seminarie TV 37: Veckans läsning

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Gemenskap med kungen

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Sammanfattning: Uppenbarelseboken 1-11

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Sammanfattning: Uppenbarelseboken 12-22

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

För lärare: Uppenbarelseboken 6-14

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Vem kan då bestå?

Uppenbarelseboken 6:15-17

Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga och alla slavar och fria gömde sig i hålor och bland bergens klippor, och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets vrede! Deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Frågan "vem kan då bestå" (vem är förberedd för Herrens andra ankomst) besvaras i kapitel 7 och resten av Uppenbarelseboken. 

Vem kan då bestå?

Uppenbarelseboken 6:15-17

Och jorden

Gud ska torka bort alla våra tårar

Uppenbarelseboken 7:13-17

"Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?... Dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel... De skall aldrig mer hungra eller törsta, inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon."​

Dessa trösterika verser handlar om de som i tro på Kristus tagit emot hans försoning, och det tillstånd som ska råda när Herren återkommer till jorden för att regera i tusen år.

I föruttillvaron kastades Lucifer ut

Uppenbarelseboken 12:3-4, 7, 9

"Ett annat tecken visade sig också i himlen, och se, en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden... En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred... Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom.

I föruttillvaron (och nu) övervann vi  Satan genom Lammets blod och våra vittnesbörd

Uppenbarelseboken 12:10-11

 våra bröders åklagare är nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Satan strider mot dem som håller fast vid sina vittnesbörd

Uppenbarelseboken 12:10-11

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och han stod[b] på sanden vid havet.

En ängel (Moroni?) kommer med det eviga evangeliet

Uppenbarelseboken 14:6-7

Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder,  och han sade med stark röst: "Vörda Gud och ge honom äran! Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna."

Jesu Vittnesbörd är profetians ande

Uppenbarelseboken 19:9-10

 Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid." Och han tillade: "Dessa Guds ord är sanna." Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte så! Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud ska du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande."

Ryttaren på den vita hästen - Kristus när han återkommer

Uppenbarelseboken 19:11-16

Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord. De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: "Kungarnas Kung och herrarnas Herre."

Nyckelskriftställe - Vi döms efter våra gärningar

Uppenbarelseboken 20:12

Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna.

En ny himmel och ny jord - Gud ska torka alla våra tårar

Uppenbarelseboken 21:1-4

Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man.  Och jag hörde en stark röst från tronen: "Se! Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem.  Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta."

Den som törstar får dricka fritt ur livets vatten

Uppenbarelseboken 21:1-4

Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag fritt ge ur källan med livets vatten. 7  Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son.

Gud är vårt ljus

Uppenbarelseboken 21:23-24

Staden [Nya Jerusalem] behöver inte sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet.  Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den.

bottom of page