top of page
MALAKI
Vecka 50
  12-16 dec 2022
Veckans läsning

Måndag 12 dec

Seminarie TV 38

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning

_________________________

Tisdag 13 dec

Malaki 1-3    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs...

_________________________

Onsdag 14 dec

 

Nyckelskriftställe: Malaki 3:8-10

  • Läs...

_________________________

Torsdag 15 dec

 

Malaki 4    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs... 

________________________

Fredag 16 dec

Nyckelskriftställe: Malaki 4:5-6

  • Läs...
Prophet-Malachi.jpeg

Malaki - Gamla testamentets sista profet

 

Historiskt sett är Malakis bok den bok i Gamla testamentet som skrevs sist. Malaki (vars namn på hebreiska betyder ”mitt sändebud”) skrev förmodligen dessa profetior omkring 430 f Kr, nästan ett hundra år efter det att judarna hade börjat återvända från Babel till Israel. Ett hundra år efter att judarna hade återvänt till sina hemländer hade perserna fortfarande herraväldet över dem. Många judar blev missmodiga och bemödade sig inte lika mycket att leva enligt sin religion. De trodde att eftersom Gud hade glömt eller övergivit dem spelade det egentligen ingen roll om de var rättfärdiga eller inte. Malakis budskap handlade om detta. De principer Malaki undervisade om gäller emellertid för vilken historisk period som helst, eftersom människor i alla tider frestas att vara ”ljumma” i sin religionsutövning.

Veckans video

Seminarie TV 38

Louis Herrey och Sandra Renman presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Den stora avslutningen

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

   "Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?" Tionde och offergåvor.
   Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig.

   För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat  i  mitt  hus.  Pröva  mig  nu i  detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att  öppna för er himlens fönster  och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått."

Malaki 3:8-10
Malaki 4:5-6

   "Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda.
     Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Elia ande

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Malaki förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Herren är Gud över hela jorden

Malaki 1:6

"Era ögon ska se det, och ni ska säga: Herren är upphöjd utöver Israels gränser."

Malaki 1:11

"Från solens uppgång till dess nedgång ska mitt namn vara stort bland hednafolken. På varje plats ska man bära fram rökoffer och rena offergåvor åt mitt namn. Ja, mitt namn ska vara stort bland hednafolken, säger  Herren  Sebaot."

Ge Herren ett uppriktigt offer

Malaki 1:7-10

"... ni offrar oren mat på mitt altare... ni säger: 'Herrens bordbetyder ingenting.'... ni bär fram ett blint djur som offer... ni bär fram det som är lamt och sjukt...

Jag har inte behag till er, säger Herren Sebaot, jag har ingen glädje i offergåvorna från er hand."

Folket offrade visserligen åt Herren, men gav sitt sämsta och gav inte med hjärtat. Därför var offergåvorna meningslösa för honom. 

En prästadömsbärares egenskaper

Malaki 2:5-7

"Mitt förbund med honom var liv och frid, och jag gav honom det för att han skulle vörda mig. Och han vördade mig och bävade för mitt namn. Sann undervisning var i hans mun, ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig, och han omvände många från deras missgärningar. För prästens läppar ska bevara kunskap, och man ska hämta undervisning från hans mun, eftersom han är en budbärare  från  Herren  Sebaot."

Det allvarliga med prästadömsbärarens och ledarens trolöshet

Malaki 2:8-9

"Men ni har vikit av från vägen, ni har fått många på fall genom er undervisning. Ni har fördärvat förbundet med Levi, säger Herren Sebaot. Därför har jag också gjort er föraktade och förnedrade inför hela folket, för ni har inte hållit er till mina vägar utan varit partiska när ni undervisar."

Vi har en Gud och Fader

Malaki 2:10

"Har vi inte alla samme Far? Har inte samme Gud skapat oss? Varför begår vi då svek mot varandra och kränker våra fäders förbund?"

Svekfullt att skilja sig för att gifta sig med annan kvinna som dyrkar främmande gudar

Malaki 2:11, 14

"Juda har begått svek, och avskyvärda ting har gjorts i Israel och i Jerusalem. Juda har kränkt det som  Herren  håller heligt, det som han älskar, och de har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar."

"Herren var vittne mellan dig och din ungdoms hustru. Du har varit trolös mot henne, trots att hon är din maka, din hustru som du ingått förbund med."

Gud hatar skilsmässa - har gjort man och hustru till ett

Malaki 2:15-16

"Har inte han gjort dem till ett? Det som är kvar av ande tillhör honom. Och varför till ett? Han söker ättlingar som hör Gud till. Så ta hand om er ande och var inte trolös mot din ungdoms hustru. Jag hatar skilsmässa, säger Herren, Israels Gud, och att man höljer sig i våld som i en klädnad, säger Herren Sebaot. Så var på er vakt i er ande och var inte trolösa."

Profetia: Kristus ska komma till sitt tempel 

Malaki 3:1

"Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundets sändebud som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot."

Detta är en tvåfaldig profetia som handlar om Kristi första såväl som andra ankomst. Han undervisade vid sin "Faders hus" i Jerusalem och vi tror att han kommer åter till jorden till templet i Nya Jerusalem.

Vem kan uthärda Herrens ankomst dag

Malaki 3:2-3

"Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han visar sig? Han är som guldsmedens eld och som tvättarnas såpa. Han ska sätta sig likt den som smälter och renar silver. Han ska rena Levi söner, luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet."

Guds dom är hård mot den trolöse, förtryckaren och den högmodige

Malaki 3:5

"Jag ska komma till er och hålla dom, och jag ska vara snabb att vittna mot trollkarlar och äktenskapsbrytare och dem som svär falskt, mot dem som vägrar arbetaren hans lön och förtrycker änkan och den faderlöse, som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger Herren Sebaot."

Malaki 4:1

"Se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som gör det onda vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot, den ska varken lämna rot eller kvist."

Gud ändras inte

Malaki 3:6

"Jag, Herren, har inte förändrat mig"

Vänd om till Herren

Malaki 3:7

"Vänd om till mig så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot."

Nyckelskriftställe: tiondets välsignelser

Malaki 3:8-10

"Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger: "Vad har vi stulit från dig?" Tionde och offergåvor.  Förbannelse har drabbat er, ty ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått."

Lönar det sig att hålla Guds bud?

Malaki 3:13-18

"Ni har talat hårda ord mot mig, säger Herren. Men ni säger: 'Vad har vi talat mot dig?' Ni har sagt: 'Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud'... De som handlar ogudaktigt uppmuntras, de sätter Gud på prov och slipper ändå undan... En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn.  De skall vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom. Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.

Messias kommer med läkedom under sina vingar

Malaki 4:2

"Men för er som vördar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då ska ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås."

"Rättfärdighetens sol" är ett Messianskt namn. (Jmf 4 Mos 24:17; Jes 9:2; 42:6; 49:6) Hos Messias finns det läkedom.

Nyckelskriftställe: Elia ska vända fädernas och barnens hjärtan till varandra

Malaki 4:5-6

"Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning."

Jämför gärna Moronis ord när han citerar dessa verser för Joseph Smith. Vad ser du för skillnad?

Joseph Smith - Historien 1:38-39

"Och vidare citerade [Moroni] femte versen sålunda: 'Se, jag ska uppenbara prästadömet för er genom profeten Elias hand, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer.'

Han citerade också nästa vers annorlunda: 'Och han ska inplanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna, och barnens hjärtan ska vända sig till sina fäder. Om det inte vore så, skulle hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst.”

bottom of page