top of page
1-2 Petrusbrevet
Vecka 47
20-27 nov 2023
Veckans läsning

Tisdag 21 nov

1 Petrusbrevet 1-5

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 22 nov

1-2 Petrusbrevet 3:18-22; 4:1-6

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 23 nov

Nyckelskriftställe:

1 Petrusbrevet 4:6

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 24 nov

2 Petrusbrevet 1

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 25 nov

Dagens

skriftställe

Söndag 26 nov

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Måndag  20 nov

SEMINARIE TV 34

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

nedladdning.jpeg

Sammanfattning

Ett tema som vi finner genom hela Petrus första brev är att Frälsarens lärjungar, genom Jesu Kristi försoning, trofast kan uthärda och bemöta lidanden och förföljelse. Varje kapitel i 1 Petrusbrevet talar om prövningar eller lidande och Petrus undervisade om att det är "långt värdefullare än guld" att tålmodigt uthärda prövningar, och att detta skulle hjälpa de troende att få frälsning för sina själar (se 1 Petr. 1:7,  9).

 

Petrus påminde även de heliga om deras identitet som "ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds folk" (1 Pet 2:9). Genom att studera Petrus råd i dessa brev, kan man få hopp, uppmuntran och styrka som kan hjälpa med utmaningar i livet samt få undervisning och inspiration, som kan leda till att man blir mer Kristus lik.

Veckans video

Seminarie TV 34: Veckans läsning

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. 

Eldsäker 

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

De heliga lär sig om gudomligt arv och det nödvändiga i prövningar

1 Petrusbrevet 1-2

Petrus skrev för att stärka de heligas tro då de led svåra förföljelser från det romerska riket. Han betonade att de hade frälsts genom Jesu Kristi dyrbara blod och påminde dem om deras gudomliga arv som Guds eget folk. Petrus sa att de heliga skulle ära Gud bland människor och uthärda lidande som Jesus Kristus gjorde.

 

Var eniga i rättfärdighet och alltid vara beredda att vittna om Kristus

1 Petrusbrevet 3-5

Petrus uppmanade de heliga att alltid vara beredda att vittna om Jesus Kristus och att leva rättfärdigt så att de kunde avfärda falska anklagelser mot dem. Han undervisade om att Jesus Kristus predikade evangelet i andevärlden efter sin död. Petrus förmanade även kyrkans äldste att vaka över Guds hjord med samma omsorg som Jesus Kristus, den högste herden.

Ta del av Jesu Kristi gudomliga natur

2 Petrusbrevet 1

Petrus uppmanade de heliga att försöka bli lika Jesus Kristus. Petrus försäkrade dem om att denna andliga tillväxt skulle hjälpa dem att få sin "kallelse och utkorelse fast" (2 Petrus 1:10). Petrus talade också om sin upplevelse på förklaringsberget och betonade att skrifterna är inspirerade av Gud.

Förleds inte av falska lärare

2 Petrusbrevet 2-3

Petrus varnade för att falska profeter och lärare vilseleder folket. Han förutsade att de ogudaktiga skulle håna de rättfärdiga för att de trodde på att Jesus Kristus skulle återvända. Petrus uppmanade de heliga att flitigt förbereda sig för Frälsarens andra ankomst.

Sammanfattning: 1 Petrusbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Sammanfattning: 2 Petrusbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Nyckelskriftställen

1 Petrus 4:6

Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms men leva i anden så som Gud lever.

För lärare: 1-2 Petrusbrevet

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Finn glädje i prövningar

1 Petrus 1:3-9 - Äktheten i tron visas i hur man hanterar prövningar - med glädje

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning.

1 Petrus 3:13-14 - Saliga om ni får lida för det som är rätt

Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas.

1 Petrus 4:12-16 - Var glada att få dela Kristi lidanden

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet.

Var heliga

1 Petrus 1:15-16 

Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.

Vi är ett utvalt släkte  - utvalda att förkunna evangeliet

1 Petrus 2:9

Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

Genom sin försoning har Kristus blivit våra själars herde och vårdare

1 Petrus 2:24-25

Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare

Var alltid beredda att förkunna Guds ord

1 Petrus 3:15

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har.

Nyckelskriftställe: Evangeliet predikas för de döda

1 Petrus 4:6

Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms men leva i anden så som Gud lever.

Evangeliet predikas för de döda (Nyckelskriftställe)

1 Petrus 3:18-20

Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden. I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet.

1 Petrus 4:6 (Nyckelskriftställe)

Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms men leva i anden så som Gud lever.

Kärleken överskyler många synder

1 Petrus 4:8

Framför allt ska ni visa uthållig kärlek till varandra, för kärleken överskyler många synder.

Var herdar för Guds hjord med hängivet hjärta

1 Petrus 5:2-4

var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden. När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

Kasta dina bekymmer på Kristus

1 Petrus 5:7

Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.

Var starka i tron och stå emot djävulen

1 Petrus 5:8-9

Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden.

Väx i insikt, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan och kärlek

2 Petrus 1:5-8

Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, 6  i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, 7  i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus.

Skrifterna har kommit till genom den Helige Anden inspiration

2 Petrus 1:20-21
Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Se upp för falska lärare

2 Petrus 2:1-3
Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad. I sin girighet kommer de att utnyttja er med hjälp av falska argument. Men domen över dem är verksam sedan länge, och deras undergång sover inte.

En dag för Gud är som tusen år för oss

2 Petrus 3:8
Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag.

bottom of page