top of page
Veckans läsning

Måndag 25 sept

SEMINARIE TV 27

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 26 sept

Galaterbrevet 1

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 27 sept

REPETITION AV  NYCKELSKRIFTSTÄLLEN

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 28 sep

Galaterbrevet 5

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 29 sep

Galaterbrevet 6

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 30 sept

Dagens

skriftställe

Söndag 1 okt

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Galaterbrevet
Vecka 39
 25 sep - 1 okt 2023

Sammanfattning

Paulus brev till galaterna skrevs till de judiska kristna som avfallit från Herren genom att återigen förlita sig på moselagens gärningar. Aposteln Paulus försökte rätta till problemet genom att betona skillnaden mellan moselagens betungande "ok", som ledde till andlig fångeskap, och Jesu Kristi evangelium, som leder till andlig frihet.

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 27: Veckans läsning

Louis Herrey och sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Sheriffen kommer till stan

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Alla som utövar tro på Jesus och inträder i evangeliets förbund blir ett i Kristus och arvingar till Gud

Galaterbrevet 1-4

Aposteln Paulus tillrättavisade de heliga i Galatien för att de följde falska läror och lärde dem att de kunde bli Guds arvingar genom att tro på att följa Jesus Kristus.

Paulus inbjuder de heliga att förändras genom Jesus Kristus

Paulus inbjuder de heliga att förändras genom Jesus Kristus

Galaterbrevet 5-6

Paulus uppmuntrade de heliga i Galatien att återvända till sin tro på Jesus Kristus och lita på att frälsning endast är möjlig genom honom i stället för genom lydnad till moselagen. Paulus avslutade sitt brev med att be kyrkans medlemmar att bli nya skapelse genom Kristus och att hjälpa andra göra likadant.

Skärmavbild 2023-09-23 kl. 02.36.06.png
Skärmavbild 2023-09-23 kl. 02.35.51.png

Vandra i Anden

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Sammanfattning: Galaterbrevet

Från Bible Project - Svenska

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Galaterna avfaller från evangeliet

Galaterbrevet 1:6-7

"Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium."

Galaterbrevet 4:9

"... hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under?"

Galaterbrevet 5:4

"Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden."​

Stundtals påminner budskapet i Galaterbrevet om det i Romarbrevet: att människan blir frälst av Guds nåd, genom tron på Kristus och inte genom att lyda att delar i Moselagen. Efter att Paulus hade etablerat församlingar i Galatien kom det så kallade judiska agitatorer som försökte övertala medlemmarna om att de inte kunde bli fullt kristna om de inte först lydde varje bud i Moselagen, bland annat omskärelse. Paulus skriver till galaterna och är sorgsen att de så snabbt har tappat fokus på Kristus (och därmed "fallit ur nåden") och förklarar: "Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek." (Gal 5:6)

Vi får bara predika Kristi evangelium

Galaterbrevet 1:9, 11-12

"om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse... det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor... Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.

Paulus var kallad innan han föddes

Galaterbrevet 1:15

"Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd..."

Tänk på de fattiga

Galaterbrevet 2:10

Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också vinnlagt mig om att göra."

Vi förklaras rättfärdiga (rena) genom tron på Kristus, inte genom laggärningar

Galaterbrevet 2:16-21

"Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig... Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves."​

Detta betyder inte att det inte lönar sig att hålla Guds bud. Paulus menar bara att galaterna inte ska sätta sitt hopp om frälsning till Moselagen eftersom den inte kan rädda dem. Det är tron på Kristus som måste stå i centrum. Bara detta kan frälsa oss. Sedan, som ett tecken på vår tro, vill vi naturligtvis hålla buden så gott vi kan.

Anden ges genom tron

Galaterbrevet 3:5-7

Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.  Därför skall ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn.

Är man "förbannad" om man hållar buden?

Galaterbrevet 3:10-13

"Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro.  Men lagen säger inte "av tro", utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe."

Enkelt sagt, om man tror att att endast lydnad till Guds bud ger frälsning, då kommer ingen av oss klara det - för vi är alla ofullkomliga. Alltså blir vi "förbannade" eller hindrade att komma in i Guds rike, för inget orent kan vistas där. Vi behöver därför Kristus. Han blev "förbannelsen" i vårt ställe. Och när vi utövar tro på honom (och gör vårt bästa för at hålla buden) blir vi renade genom hans nåd.

Moselagen gavs för att vara en "övervakare" (förberedelse) tills Kristus kom

Galaterbrevet 3:19, 23-25

Varför gavs då lagen?

Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.

Se även Mosiah 13:29-30

Och nu säger jag till er att det var nödvändigt att en lag gavs till Israels barn, ja, en mycket sträng lag. För de var ett styvnackat folk, snara att göra ont och sena till att komma ihåg Herren sin Gud. Därför gavs en lag till dem, ja, en lag bestående av förrättningar och av förordningar, en lag som de noggrant skulle hålla från dag till "dag, för att påminna dem om Gud och sin plikt mot honom."

Ha en tro verksam i kärlek

Galaterbrevet 5:6, 13-14

"Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek."

"... tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv."

Vandra i Anden

Galaterbrevet 5:16-20

"Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan... "

Galaterbrevet 5:24-25

"De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden."

Andens frukter (det vi känner från Anden)

Galaterbrevet 5:22-23

"Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot."

Det människan sår får hon skörda

Galaterbrevet 6:7

"Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv."

Bär varandras bördor

Galaterbrevet 6:2, 9-10

"Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." 

"Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro."

bottom of page