top of page
Veckans läsning

Måndag 18 sept

SEMINARIE TV 25

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 19 sept

2 KORINTIERBREVET 8-9

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 20 sept

2 KORINTIERBREVET 11-12

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 21 sep

REPETITION AV  NYCKELSKRIFTSTÄLLEN

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 22 sep

2 KORINTIERBREVET 13

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 23 sept

Dagens

skriftställe

Söndag 24 sept

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

2 Korintierbrevet 8-13
Vecka 38
 18-24 sept 2023

Sammanfattning

Paulus andra brev till korintierna utmärker sig med sina teman om tröst mitt i svårigheter, styrka mitt i svagheter (som Paulus själv visade exempel på) och att urskilja sanna lärare bland de falska. Paulus exempel och undervisning kan inspirera oss att förbli sanna och trofasta till de eviga förbund vi slutit med Gud, oavsett omständigheter eller följder. 

Sammanfattning: 2 Korintierbrevet

Från Bible Project - Svenska

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 26: Veckans läsning

Louis Herrey och sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Det stora utbytet

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Från svaghet till styrka 

En ung man berättar om hur Gud ledde honom från att känna svaghet till att känna styrka i sitt liv.

De heliga bör ta hand om de fattiga.

2 Korintierbrevet 8-9

Paulus förklarade för korintierna att medlemmarna i Makedonien hade gett frikostigt till de behövande. Han uppmuntrade de heliga i Korint att också följa Frälsarens exempel genom att get till de fattiga. Paulus undervisade om välsignelserna som kommer till dem som glatt ger till de fattiga. 

Vi är en del av ett andligt krig.

2 Korintierbrevet 10-13

Paulus undervisade om det andliga krig som Guds barn är inblandade i. Han försvarade sig mot dem som motsatte sig honom. Han berättade om när han blev uppryckt till tredje himlen och förklarade hur hans svagheter visade sig vara en välsignelse. Innan han avslutade sitt brev uppmanade Paulus de heliga i Korint att pröva sig själva och visa sin trofasthet. 

Skärmavbild 2023-09-12 kl. 09.38.56.png
Skärmavbild 2023-09-12 kl. 09.39.12.png

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Fullkomnad i svaghet

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Även om vi har lite så kan vi ge mycket

2 Korintierbrevet 8:1-5

Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. De har gett efter sin förmåga, ja, över sin förmåga och helt frivilligt, det kan jag intyga. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt de heliga. Och de gav inte bara det vi hade hoppats, utan sig själva gav de, först och främst åt Herren och sedan åt oss, efter Guds vilja.

Kristi nåd gör oss rika

2 Korintierbrevet 8:9

Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.

Var angelägen om att göra rätt

2 Korintierbrevet 8:21

Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor

Så rikligt, skörda rikligt

2 Korintierbrevet 9:6

Men tänk på detta: Den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt. 

 

Gud älskar en glad givare

2 Korintierbrevet 9:7

Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare

 

Gud ger i överflöd så att vi själva kan ge i överflöd 

2 Korintierbrevet 9:8

Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.

Gud vare tack för nåden - hans obeskrivligt rika gåva 

2 Korintierbrevet 9:14-15

De kommer också själva att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva.

Gud har kraft att förändra människors sätt att tänka 

2 Korintierbrevet 10:4

De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader

 

Vi kallar inte oss själva. Gud kallar oss. 

2 Korintierbrevet 10:18

Det är ju inte den som rekommenderar sig själv som består provet, utan den som Herren rekommenderar.

Se Heb 5:4 - Man måste bli kallad av Gud

Är vi ivriga att föra människor till Kristus

2 Korintierbrevet 11:2

eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus.

 

"Uppryckt ända till tredje himlen" 

2 Korintierbrevet 12:2-4

Jag vet en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. Jag vet att den mannen – om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet – blev uppryckt till paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala.

 

Kristus stärker oss i våra svagheter

2 Korintierbrevet 12:7-10

Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.

Vad kännetecknar en apostel?

2 Korintierbrevet 12:12

Vad som kännetecknar en apostel har blivit utfört hos er med all uthållighet, genom tecken, under och kraftgärningar.

Genom två eller tre vittnen ska varje sak avgöras (sanningen bli tydlig)

2 Korintierbrevet 13:1

Det är nu tredje gången jag försöker komma till er. Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.

Kristus lever i oss

2 Korintierbrevet 13:4-5

Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna. Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

Se 2 Kor 12:7-10 - Gud stärker oss i våra svagheter

Se 2 Kor 5:17 - Vi blir nya skapelser i Kristus

bottom of page