top of page
JESAJA 13-14, 24-30, 35
Vecka 37
  12-16 sep 2022
Veckans läsning

Måndag 12 sep

Seminarie TV 26

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 13 sep

Jesaja 13-14    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Jesaja 14:12–14 berättar om hur Lucifer blev Satan. Vad anser du vara mest intressant av det Jesaja sade?

 • Läs Läran och förbunden 76:25–27 och Moses 4:1–4 och skriv om ytterligare saker som du har lärt dig om Lucifers fall.

 • Vad kommer till sist att hända med Lucifer enligt Jesaja 14:4–11, 15–20?

________________________

Onsdag 14 sep

 

Jesaja 24-28    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs Läran och förbunden 5:19; 84:96–98 och skriv om hur och varför Herren kommer att göra det han sade att han skulle göra i Jesaja 24:1.

 • Läs Läran och förbunden 1:17, 35–36; 45:31–35; 97:22–28 och förklara hur någon kan frälsas mitt i de ödeläggelser som det profeteras om i Jesaja 24:1–12, 19–23.

_________________________

Torsdag 15 sep

 

Nyckelskriftställe: Jesaja 29:13-14

 • Läs följande verser i Jesaja 29 och avgör om de avser avfallet eller återställelsen: v 9–10, 13–14, 15, 18–21, 24.

 • Jämför Jesaja 29:13–14 med Joseph Smith 2:18–19. Vad tror du att detta ”underbara och förunderliga” är? (Se också v 33–34.)

 • Jesaja 29:11–12, 18–24 berättar om en bok som ska spela en viktig roll i det ”underbara och förunderliga”. Lista det som denna bok ska åstadkomma enligt dessa verser och berätta vilken bok du tror det handlar om.

________________________

Fredag 16 sep

Jesaja 29-30, 35    Läs/Lyssna   Elevbok

 • I Jesaja 30:15–21 förklarar Herren för Israel varför de bör lita på honom i stället för på sin egen styrka, på andras styrka eller på föremål som är avsedda att vara till hjälp i strid. Svara med egna ord på följande frågor efter att ha läst dessa verser:

 • Vad skulle hända israeliterna om de litade på sin egen styrka enligt Herrens ord? (v 16–17)

 • Vad borde israeliterna lita på? (v 15)

 • Vad bad Herren att folket skulle göra och vad skulle Herren då göra för dem enligt verserna 18–21?

 • I vilket slags situation tror du att detta råd skulle vara till hjälp i dag?

jesaja 5.jpeg

Att lägga märke till

 

Jesaja uttalar visserligen många domar i detta skriftblock, men uttrycker också stor glädje för Guds frälsningsplan. På varje sida finns det bevis på Guds kärlek och löften om hopp. Kapitel 25 är särskilt trösterikt. Missa dessutom inte kapitel 29 som är en profetia om evangeliets återställelse (med nyckelskriftstället: 29:13-14) och Mormons boks framkomst och betydelse.

 

Huvuddragen i kapitel 13-35

 

1. Strafftal över folkslagen (13-23)

 

 • Kap 13-23  Här profeterar Jesaja domar över Israels grannländer som försöker förgöra Guds                           folk genom ondska och avguderi.

 • Kap 14  Profetia om Babelkungens / Lucifers fall.

2. Domsord: Profetior om den sista tiden - Jesajaapokalypsen (24-27)

 

 • Kap 24  De ogudaktigas straff innan Herrens ankomst.

 • Kap 25-26  Försoningens välsignelse för de rättfärdiga.

 • Kap 27  Israels insamling.

 

3. Domsord: Uppmaning att lita på Guds frälsning, inte på världsliga makter (28-35)

 

 • Kap 28-32  Herren, inte Egypten, bör vara Juda folks räddare.

 • Kap 29  Evangeliets återställelse och Mormons boks framkomst. 

 • Kap 33-35  Domar över andra nationer.

Historisk bakgrund

 

Jesaja, verksam som profet ca 740-695 f Kr, fortsätter ge andliga råd till folkets ledare. Han uttalar dessutom svåra domar över Juda rike om de inte slutar förlita sig på mänsklig styrka och istället omvänder sig och förtröstar på Herren. Annars kommer det gå lika illa för Juda (sydriket) som det gick för Israel (nordriket) när Assyrien skövlade landet och förde bort de tio stammarna. Assyrien har hittills varit den dominerande makten i regionen, men från och med kapitel 39 är det Babel som tar över den rollen. 

I Juda och Israels kungahistoria finner vi Jesaja här, ca 740-701 f Kr. 

Veckans video

"Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. 

 

Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas."

Jesaja 29:13-14

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Seminarie TV 26

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Jesaja i Mormons bok

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Finn Kristus i Jesaja

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Jesaja 1-39 förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. 

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Lucifers öde

Jesaja 14:12-18

"Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta: 'Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.' Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. De som ser dig stirrar på dig, de granskar dig och säger: 'Är detta den man som kom jorden att darra och kungariken att skaka, som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer, han som aldrig släppte hem sina fångar?' Hednafolkens alla kungar ligger alla med ära, var och en i sitt vilorum, men du är bortkastad från din grav..."

I de sista dagarna bryter människor Guds förbund

Jesaja 24:5

"Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning [buden], kränkt lagarna [förordningarna] och brutit det eviga förbundet."

På grund av detta, folkets orättfärdighet, säger Jesaja att "Jordens blir helt... ödelagd" (v. 3) innan Herrens andra ankomst . Det enda botemedlet är leva evangeliets principer, i synnerhet utföra tempelarbete, eftersom detta binder oss och våra förfäder tillsammans i ett evigt förbund med Herren, så att inte "hela jorden bli fullständigt ödelagd vid hans ankomst" (L&F 2:2-3)

De orättfärdiga i "fängelset"

Jesaja 24:22

"De skall samlas ihop som fångar i fånggropen, de skall stängas inne i fängelse. Efter lång tid når straffet dem."

De orättfärdiga i andevärlden är fängslade i andlig mening tills evangeliet predikas för dem. Först då kan de göras fria. (Se 1 Pet 3:18-20; 4:6; L&F 138:29-31)

Kristus blir vår konung - hans härlighet överglänser allt

Jesaja 24:23

"Då skall månen blygas och solen skämmas, ty Herren Sebaot skall då vara konung på Sions berg [Nya Jerusalem] och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet."

Enligt Orson Pratt ska månen och solen "skämmas" därför Kristi härlighet  vid hans ankomst kommer att få allt annat att verka mörkt. (Orson Pratt, Discourses 20:12)

Herren ska torka bort våra tårar

Jesaja 25:8

"Han skall för alltid göra döden om intet. Herren Herren skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden."

Detta är en direkt effekt av försoningen. (Se även Upp 7:17; 21:4)

De döda ska uppstå

Jesaja 26:19

"Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade."

Herren ska samla in sitt folk

Jesaja 27:12-13

"Det skall ske på den dagen att Herren inbärgar frukten från den strida floden till Egyptens bäck, och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn. Och det skall ske på den dagen att man skall blåsa i ett stort horn, och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma och tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem."

Slut förbund med Herren, inte med "döden"

Jesaja 28:15, 18

"Ni säger: 'Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket... ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe'...Ert förbund med döden skall upplösas, ert fördrag med dödsriket skall inte bestå."

Juda rikes "förbund med döden" är det förbund Juda slöt med Egypten, mot Herrens vilja, ett medvetet beslut att tjäna andra gudar. En sådan allians kan aldrig bestå. Därför säger Gud:

Jesaja 28:16

"Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly."

Hörnstenen är Jesus Kristus, Israels Gud. Det är med honom vi ska sluta förbund, inte med andra gudar (= världliga makter eller materiella ting). Det är det enda förbund vi kan lita på.

Profetior om Mormons bok

Jesaja 29:4

"Då skall du bli förnedrad och tala djupt nerifrån jorden, dämpade skall dina ord komma fram ur stoftet. Din röst skall höras ur jorden som en andes röst, ur stoftet skall du viska fram dina ord."

Detta kan vara en dualistisk profetia, dvs ha många betydelser. Men den syftar förmodligen på Mormons boks framkomst, med tanke på verserna 11-12.

Jesaja 29:11-12

"All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: 'Läs detta,' så svarar han: 'Jag kan det inte, den är ju förseglad.' Och räcker man den åt någon som inte kan läsa och säger: 'Läs detta', så svarar han: 'Jag kan inte läsa.' "

Detta är en direkt hänvisning till en händelse med Martin Harris. Han berättade för en professor vid namn Charles Anton om Mormons bok och att boken hade en förseglad del, varpå professor Anton svarar att han inte kan läsa en förseglad bok. Charles Anton är den som "kan läsa" och Joseph Smith den "inte kan läsa".

Jesaja 29:10, 18, 24

"Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon... Den dagen skall de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker... De som gått vilse i anden skall få förstånd, de missnöjda skall ta emot undervisning."

Många troende som farit vilse kommer få förstånd när de läser Mormons bok.

Nyckelskristställe: Underbara och förunderliga ting

Jesaja 29:13-14

"Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Se, därför skall jag ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas."

Dessa verser profeterar om ett avfall från evangeliet som kommer äga rum, men också om den återställelse som ska äga rum innan Herrens andra ankomst. Mormons bok tycks spela en viktig roll i återställelsen av evangeliet eftersom den omtalas mycket i kapitel 29. (Se nästa stycke.)

Den Helige Andens vägledning är en nödvändighet

Jesaja 30:1

"Ve de upproriska barnen, säger Herren,som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd,"

Vi behöver profeter som tala sanning

Jesaja 30:9-10

"Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna: 'Skåda inte!' och till profeterna: 'Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting.' "

Starka genom stillhet och förtröstan

Jesaja 30:15

"Ty så säger Herren Herren, Israels Helige: 'Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.' "

Se även Ps 43:11; L&F 101:16

Herren, inte världslig makt, räddar oss

Jesaja 31:1-6

"Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar, därför att de är många, och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels Helige och frågar inte efter Herren... Ty egyptierna är människor och inte Gud, deras hästar är kött och inte ande. Herren skall... beskydda och hjälpa, skona och rädda. Vänd om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, ni Israels barn."

Egypten är en symbol för att man förlitar sig på mänsklig styrka hellre än Guds makt.

Jesus Kristus, vår kung

Jesaja 32:1-2

"Se, en kung skall regera i rättfärdighet, furstar skall styra med rättvisa. En man skall vara som en tillflykt i stormen, som ett skydd mot störtskuren, som vattenbäckar i en ödemark, som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land."

Kristus är vår kung under tusenårsriket, furstarna hans medregenter. Han är också vår säkerhet inför allt hotfullt. Hur viktigt är det inte då att vi förtröstar på honom. 

Jesaja 33:17

"En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land."

"Vidsträckt land" betyder att Kristi herravälde råder överallt. (Se 26:15)

Profetia om Saltsjödalen

Jesaja 32:15-18

"Anden från höjden blir utgjuten över oss och öknen blir ett bördigt fält, och det bördiga fältet räknas som skog. Då skall rätten ta sin boning i öknen, rättfärdigheten bo på det bördiga fältet. Rättfärdighetens frukt skall vara frid, och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk skall bo i fridfulla hem, i trygga boningar och på säkra viloplatser."

Många av kyrkans ledare genom tiderna menar att detta är en profetia om de heligas bosättning i Saltsjödalen, medlemmar som förvandlade en öken till en bördig plats och som byggde trygga hem för första gången, fria från förföljelser. (Se även 29:17; 35:1-2) 

Vem ärver en celestial härlighet?

Jesaja 33:14-15

" 'Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?' Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda."

bottom of page