top of page
JESAJA 1-12
Vecka 36
  5-9 sep 2022
Veckans läsning

Måndag 5 sep

Seminarie TV 25

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 6 sep

Nyckelskriftställe: Jesaja 1:18

  • Sammanfatta Herrens lösning på Juda bekymmer (se Jes 1:16–19).

  • Läs Läran och förbunden 58:42–43 och berätta hur Herren gav samma löfte i dessa verser som han gav i Jesaja 1:18 och vad vi måste göra för att löftet ska uppfyllas.

________________________

Onsdag 7 sep

 

Jesaja 1-5    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs Jesaja 2:6–9 och lista vad som enligt Herrens ord hindrade folket från att motta templets välsignelser vid den tiden. Ge ett exempel från vår tid för varje sak du listat. (Glöm inte att jämföra vers 9 med 2 Nephi 12:9.)

_________________________

Torsdag 8 sep

 

Jesaja 6-12    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs Jesaja 7:14 och 9:2-6. Vad får du för tankar om dessa verser? Vad är det Jesaja vill säga? Hur stärker de din tro på Kristus?

________________________

Fredag 9 sep

Nyckelskriftställe: Jesaja 5:20

  • Finns det exempel idag på vad som menas med att kalla det goda ont och det onda gott?

  • Lista alla människor som kommer att drabbas av ”ve” enligt Herrens ord i Jesaja 5:8–25 och beskriv varje grupp människor med egna ord.

jesaja4.jpeg

Historisk bakgrund

Jesaja levde och profeterade omkring 740–695 f Kr i Juda rike (sydriket) under fem kungar: Ussia, Jotam, Ahas, Hiskia och Manasse (som avrättade Jesaja). Hans far, Amos, var farbror till kung Ussia, vilket gav Jesaja tillträde till kungens hov. Denna position tog Jesaja tillvara på, speciellt under kung Ahas tid (732-728 f Kr). Ahas hade fruktat ett angrepp från alliansen Israel-Syrien och sökte skydd hos dåtidens stormakt, Assyrien. Men Jesaja försökte övertala kungen att inte lita på mänsklig styrka utan istället lita på Herren, deras himmelske konung. Det är därför vi ser så många profetior om Messias i Jesajas texter. Kung Ahas lyssnade emellertid inte. Tvärtom, han sökte skydd hos Assyrien och fortsatte dessutom sprida omoral och avguderi bland sitt folk i Juda. Herren straffade kungen och Juda blev till slut lydrike till Assyrien, som i sin tur erövrade både Syrien och Israel 722 f Kr. 

"Jesajas ord är stora"

 

Ingen profet har citerats så ofta och har påverkad så många med sina storslagna profetior som Jesaja, i synnerhet för att han vittnade så starkt om Messias som skulle komma. Frälsaren själv sa att "Jesajas ord är stora" (3 Nephi 23:1) och Nephi använde ofta Jesajas ord för att  "kunna förmå [sina bröder] att tro på Herren, sin Återlösare” (1 Nephi 19:23) och sa att ”min själ gläds åt hans ord” (2 Nephi 11:2).

Huvuddragen i kapitel 1-12

  • Kap. 1-5  Herren ska straffa folket för dess gudlösa liv.

  • Kap. 6  Jesaja kallas till profet att förkunna dom över Guds förbundsfolk.

  • Kap. 7-11  Den kommande fridsfursten, Jesus Kristus.

  • Kap. 12  Folkets tack och lovprisning

I Juda och Israels kungahistoria finner vi Jesaja här, ca 740-701 f Kr. 

Veckans video

Jesaja 1:18

"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull."

Jesaja 5:20

"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!"

Seminarie TV 25

Louis Herrey presenterar veckans läsning och berättar hur man bättre kan förstå Jesaja.

Hur man förstår Jesaja

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Lär dig att älska Jesaja

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Jesaja 1-39 förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. 

Skrift-ställen du inte bör missa!

Nyckelskristställe: Vi kan bli renade från våra synder

Jesaja 1:18

"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull."

Alla ska strömma till "Herrens Berg"

Jesaja 2:2-3

"Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där Herrens hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga: "Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. "Ty undervisning skall gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem."

"Sions döttrar" visar på fåfängans och stolthetens konsekvenser

Jesaja 3:16-26

"Och Herren sade: Sions döttrar är så högmodiga, de går med rak hals och spelar med ögonen, trippar och pinglar med sina fotringar. Därför skall Herren låta Sions döttrar gå med kal hjässa, ja, Herren skall blotta deras nakenhet. På den dagen skall Herren ta bort all deras prydnad: fotringar, pannband och halssmycken... Det skall bli stank i stället för ljuvlig doft, rep i stället för bälte, skalligt huvud i stället för fint uppsatt hår, hölje av säcktyg i stället för högtidsmantel, märken av brännjärn i stället för skönhet. Dina män skall falla för svärd och dina hjältar i strid. Sions portar skall klaga och sörja, utblottad skall hon sitta på marken."

Varning för Alkohol!

Jesaja 5:11

"Ve dem som stiger upp tidigt på morgonenför att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten,upphettade av vin!"

Nyckelskriftställe: Gott är gott och ont är ont - fortfarande!

Jesaja 5:20

"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!"

Messiasprofetia: Tecknet Immanuel

Jesaja 7:14

"Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel."

Messiasprofetia: Ett barn blir oss fött

Jesaja 9:2-7

"Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram... Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid."

Telningen från Isais rot

Jesaja 11:1-5

"Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt. Över honom skall Herrens Ande vila... med rättfärdighet skall han döma de fattiga, med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden.... Rättfärdighet skall vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter."

Tusenårsriket - Frid bland allt levande

Jesaja 11:6-9

"Vargar skall bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans, och en liten pojke skall valla dem. Kor och björnar skall gå och beta, deras ungar skall ligga tillsammans, och lejon skall äta halm som oxar. Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål, ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen skall göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg, ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet."

bottom of page