top of page
Veckans läsning

Måndag 5 juni

STV 21: Johannes 14-17

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 6 juni

Nationaldag

Onsdag 7 juni

Johannes 17      Läs/Lyssna       Elevbok

  • v. 1-3: Hur beskrev Frälsaren evigt liv? 

  • v. 9: Vem bad Frälsaren för innan han började utföra försoningen?

  • v. 14-16: Vilken sanning kan vi lära oss om att leva i världen som Jesu Kristi lärjungar?

  • v. 20-23: Vad bad Jesus Kristus om? Vad gör det möjligt för oss att bli ett med Fadern och Sonen? Hur är Fadern och Sonen ett?

Torsdag 8 juni

Kunskapsutvärdering

  • Görs i klassen med lärare. Om inte denna dagen passar era lokala förhållanden, välj en annan dag i veckan. 

Fredag 9 juni

Kunskapsutvärdering

  • Görs i klassen med lärare. Om inte denna dagen passar era lokala förhållanden, välj en annan dag i veckan. 

Johannes 14-17
Vecka 23
 5-9 juni 2023
jesus_christ_last_supper_apostles.jpeg

Sammanfattning

För några dagar sedan hade Jesus ridit in i Jerusalem på ett åsneföl. Han hade undervisat folket om att han var sänd från Fadern, att han var deras Gode Herde samt Världens ljus. Nu var tiden snart kommen för Jesus att fullborda sin mission. Men innan dess skulle han äta påskmåltid med sina apostlar, instifta sakramentet och undervisa dem om vad det betyder att älska Gud samt hur Hjälparen, den Helige Anden, skulle komma att vägleda dem i framtiden efter att Jesus hade lämnat dem. Senare påbörjar han sitt lidande i Getsemane örtagård och ber för sina lärjungar (vi) att vi ska bli ett som han och Fadern är ett.

Nyckelskriftställe

Johannes 17:3

"Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus."

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 21: Veckans läsning

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Getsemane örtagård

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Den sista måltiden

Jesus tvättar lärjungarnas fötter och instiftar sakramentet. Judas går iväg för att förråda Jesus.

Bible videos: Jesu lidande iGetsemane

Jesu påbörjar sin försoning i Getsemane, blir förråd av Judas och tagen till översteprästen Kaiafas.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Jesus är den sanna vinstocken

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Många "rum" i himmelriket

Johannes 14:1-2

"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?"

Detta är en av de verser Bibeln som stödjer vår tro att det finns olika "rum" eller härlighetsgrader i himlen. (Se även 1 Kor 15:40-42)

Jesus är vägen, sanningen och livet

Johannes 14:5-6

"Thomas sade: 'Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?' Jesus sade till honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.' "

Älskar vi Herren håller vi hans bud

Johannes 14:5-6

"Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud."

Johannes 14:21

"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom."

Johannes 14:23

"Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom."​

Johannes 15:10-11

"Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig."​

Jesus upprepar ofta "om ni älskar mig håller ni mina bud". Varför? I dessa verser är det tydligt. För att vi ska kunna få Faderns och Sonens kärlek, att de ska uppenbara sig för oss och "bo" hos oss (genom den Helige Anden) och att vår glädje ska bli fullkomlig. Vilka underbara löften och välsignelser vi får när vi älskar Herren. 

Den Helige Anden är vår Hjälpare

Jesu lärjungar oroade sig för hur de skulle klara sig när Jesus inte längre skulle stanna kvar hos dem. För att stilla deras oro lovade han att sända den Helige Anden som hjälp och stöd.

Johannes 14:5-6

" Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er,  sanningens Ande... Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er."​

Johannes 14:26

Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Frid är det Jesus vill ge oss

Johannes 14:27

"Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. "

Satan har ingen chans mot Kristus

Johannes 14:27

"... ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting."

Kristus är vinstocken, vi är grenarna - utan honom kan vi inget göra.

Johannes 15:1, 4-5, 7

"Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen.... Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra... ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det."

Nyckelskriftställe: Evigt liv att KÄNNA Fadern och Sonen

Johannes 17:3

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus."

Jesus vill att vi ska bli ETT

Johannes 17:11

"Jag är inte längre kvar i världen, men [lärjungarna] är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara i ditt namn dem som du har gett mig, för att de skall vara ett, liksom vi är ett."​

Johannes 17:21, 23

" Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss... jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett."

Här lär vi oss två saker. 1) Det viktigaste vi kan vara som Jesu efterföljare är att vara ETT, dvs vara eniga i tron. 2) Vi lär oss tydligt att Faderns och Sonens enighet inte har med en fysisk enhet som Treenighetsläran förespråkar, utan det handlar om att vara ett i hjärta och syfte.

Varför är det viktigt att vara ETT?

Johannes 17:21, 23

"Jag ber att de alla skall vara ett... för att världen skall tro att du har sänt mig... Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig."

Det är först när människor omkring oss ser att vi är ett med varandra och med Kristus, då kommer det att bättre förstå Kristi budskap och vilja dela evangeliet med oss.

bottom of page