top of page
5 Mos 6-8, 15, 18, 29-30, 34
Vecka 20
 16-20 maj 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 16 maj

Seminarie TV 18

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 17 maj

 

5 Mosebok 6-8    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs 5 Mos 6:4-5. Ordet Hör är en översättningar av det hebreiska schema. Dessa verser utgör judarnas trosbekännelse - deras mest viktiga bön till Gud. Här uppmanas de att höra och älska Gud. Vad betyder dessa två ord/verb? Och varför är de så viktiga tillsammans (vad ska de leda oss att göra)?

 • Skriv hänvisningen Matteus 22:35–38 bredvid 5 Mosebok 6:4–5 (shema). Läs verserna i Matteus och sammanfatta vad Jesus sade om shema.

________________________

Onsdag 18 maj

 

5 Mosebok 15, 18    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs 5 Mos 15. Förklara i korta ordalag vad "sabbatsåret" innebar. 

 • Läs 5 Mos 15:7-11. Vad var Herren befallning angående de fattiga? Varför är detta ett viktigt bud?

 • Läs 5 Mos 18:15-18. Vem är det Moses profeterar om? (Se Apg 3:22; 1 Nephi 22:21-20). Varför skulle vi "lyssna" till honom?

_________________________

Torsdag 19 maj

 

5 Mosebok 29-30,34  Läs/Lyssna  Elevbok

 • 5 Mos 30:1–10 innehåller Herrens råd till israeliterna om vad de skulle göra om de drabbades av förbannelserna som nämns i 5 Mosebok 28. Vilka råd ger Herren? Varför är dessa råd viktiga? Och vilka löften ger han om vi följer dessa råd?

 • Läs 5 Mos 34:10-12. I dina egna ord, varför tycker du Moses var en sådan speciell profet? Hur har ditt liv blivit välsignat av hans ord och gärningar?

________________________

Fredag 20 maj

Förvärva andlig insikt, lektion 3

 • Tänk dig följande situation: Du får höra "fakta" från din skollärare som verkar motsäga det som evangeliet undervisar, t ex att kaffe skulle vara nyttigt.

 • Läs stycket Handla i tro i länken ovan. Svara på frågan: Vad kan du göra för att handla i tro i den här situationen?

 • Läs stycket Granska uppfattningar och frågor utifrån ett evigt perspektiv i länken ovan. Svara på frågorna: 1) Varför skulle Herren förbjuda något som har de här nyttiga effekterna på hälsan? 2) Vad vet du om vår himmelske Fader och hans frälsningsplan som kan hjälpa dig när världslig kunskap motsäger Guds uppenbarade ord genom hans profeter?

 • Läs stycket Sök ytterligare kunskap genom gudagivna källor i länken ovan. Svara på frågorna: 1) Hur bör vi tänka och känna när det gäller Guds uppenbarade ord till sina profeter och apostlar jämfört med andra källor till kunskap? • Hur kan Jesaja 5:20 och Ordspråksboken 3:5–6 hjälpa oss förstå vilka källor vi bör lita på och prioritera framför andra?

Goodman-Deuteronomy-YouTube-Thumbnail.png

Sammanfattning

När Israels folk förbereder sig för att komma in i det utlovade landet, efter 40 års vandring i öknen, talar Mose till den nya generationen och påminner dem om de lagar och förbund som Gud tidigare givit folket. (Deuteronomy, 5 Moseboken på engelska, betyder "den andra lagen".) Folket påminns om vikten av att älska Gud av hela sitt hjärta. Tillsammans med ordet KÄRLEK är HÖR ("Hör, Israel" - 5 Mos 6:5) ett viktigt ord för Israel; om folket älskar Gud och hör hans ord så kommer detta leda till lydnad till Gud, vilket i sin tur leder till välsignelser. 

Veckans video

Seminarie TV 18: 5 Moseboken

Louis Herrey och marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Förbund

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Moses tar farväl 

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

5 Moseboken 6:4-5

Israels folk ska "höra" Herren och älska honom av hela sitt hjärta". (Dessa verser är den s k "schema", judarna trosbekännelse, de viktigaste orden för dem i Gamla testamentet)

5 Moseboken 6:6-9

Orden från "schema" (se ovan vers) ska israeliterna lägga på hjärtat, påminna deras barn om, binda dem på handen och pannan och skriva dem på deras dörrposter. (Detta tar de ordodoxa judarna idag som bokstavligt: de har tefillin, små läderaskar bundna på armen och panna, samt en mezuzah vid dörrposten. Både tefillin och mezuzah innehåller små pergamenttexter med Guds ord)

5 Moseboken 6:20-25

Det kommer gå oss väl om alltid minns hur Herren befriat oss (hjälp oss ur svåra situationer) och följer honom i allt.

5 Moseboken 7:3-4

Ingå inte släktskap utanför förbundet. Annars riskerar du att leda bort dina barn från Herren. (M a o är tempeläktenskap viktigt för din framtida familj.)

5 Moseboken 7:6-8

Israels folk skall vara ett heligt folk. Inte för att de är bättre än andra, utan pga löftena som gavs till fäderna (Abraham, Isak och Jakob). (De skulle också vara heliga för annars kunde inte Gud, genom dem, välsigna andra nationer. Se 1 Mos 12:3. Deras exempel var därför viktigt.)

5 Moseboken 7:25

Ha inte begär till avgudar, så att du inte snärjs av dem.

5 Moseboken 8:2-5

Israels barn ödmjukades och prövades i ödemarken av Gud för att deras hjärta skulle bli rätt inför honom; att de skulle förstå att man lever inte enbart av bröd, utan också det som kommer från Gud. (De skulle inse hur beroende de var av Herren.)

5 Moseboken 8:11-14

Se till att du inte blir högmodig och glömmer Herren när du får rikliga välsignelser.

5 Moseboken 15:7-11

Kom ihåg att ta hand om de fattiga ibland dig. Öppna villigt din hand

5 Moseboken 18:10-12

Häxeri, svartkonst och spådom är avskyvärt inför Herrens ögon.

5 Moseboken 18:15-18

Moses profeterar om en "profet bland ditt folk", en som är "lik mig". Den profeten skall folket lyssna till. (En profetia om Kristus. Se Apg 3:22-23 och 1 Nephi 22:20-21.)

5 Moseboken 18:21-22

Man kan veta om en profet är sann eftersom det han talar i Herrens namn kommer att gå i uppfyllelse.

5 Moseboken 29:10-15

Herren vill sluta förbund med folket: de ska vara hans folk och han ska vara deras Gud. Men förbundet erbjuds även till andra.

5 Moseboken 30:6

Gud ska "omskära" vårt hjärta (göra det rent), så att vi kan älska Gud av hela vårt hjärta. Då ska vi få leva.

5 Moseboken 30:11-14

Guds bud är inte svåra. Han lägger dem i vårt hjärta så att vi kan följa dem.

5 Moseboken 30:15, 19-20

"Livet" är gott, "döden" är ont (m a o, andligt liv och död). Om vi lyssnar till Herren och älskar honom, då väljer vi livet. Vi för leva.

5 Moseboken 6:4-5

Moses "dog" i Moabs land, innan israeliterna gick in i det utlovade landet, men ingen vet var hans grav är. (Det beror på att vi tror att han inte har någon grav. Alma 45:18f förklarar att han inte dog en naturlig död utan blev upptagen av Herren.)

5 Moseboken 34:9

Josua kallas av Herren och ordineras av Moses till att leda folket efter bort Moses.

5 Moseboken 34:10-12

Efter Moses kom det inte någon profet i hela Israel lik honom (med undantag av Kristus), som kunde visa Guds makt som sådan kraft.  

bottom of page