top of page
4 Mos 11-14, 20-24
Vecka 19
 9-13 maj 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 9 maj

Seminarie TV 17

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 10 maj

 

4 Mosebok 11-14    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs 4 Mos 11:25-29. Vad tror du Moses menade med vad han sa i vers 29? (se även Uppenbarelseboken 19:10)

  • Läs 4 Mos 13-14. När du ställs inför något som tycks vara en svår uppgift från Herren, reagerar du då med fruktan eller med tro? Om de flesta människor runt omkring dig väljer att frukta i stället för att tro, hur skulle det kunna påverka dig? (Se L&F 30:1–2.) Vad betyder det att det fanns en "annan ande" i Kaleb? Vad var det han gjorde och sa som gjorde honom unik i Guds ögon.

________________________

Onsdag 11 maj

 

4 Mosebok 20-21    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Tänk dig att du är lärare i Primärföreningen. Återge berättelsen i 4 Mosebok 21:4–9 med ord som ett barn kan förstå. Rita en eller två bilder som du kan visa barnen medan du berättar.

  • Varför tror du att vissa personer vägrade att titta på kopparormen, även när de såg att andra blev botade av det?

_________________________

Torsdag 12 maj

 

Repetition Nyckelskriftställen

  • Titta på listan av nyckelskriftställen, på de första 8 skriftställena. Lär dig vad varje skriftställe handlar om. Svara på frågan: vad är den viktiga principen i varje skriftställe?

________________________

Fredag 13 maj

4 Mosebok 22-24   Läs/Lyssna   Elevbok

  • Balak ville att Bileam mot betalning skulle motsätta sig det som han visste var rätt. Ser du människor i dag som handlar mot bättre vetande för att få pengar eller möjlighet att bevisas ”stor ära”? (22:17).

  • Vem tror du är Jakobs ”stjärna” och Israels ”spira” i 4 Mosebok 24:17? (Se också v 14–16, 18–29.) Varför tror du det?

ec92b14a4c6189a301f2951c91530631--art-google-clip-art.jpeg

Sammanfattning

Efter en folkräkningen bryter nu Israels folk upp från Sinai berg och beger sig norrut mot det utlovade landet. På grund av sin otro får folket dock inte komma in i landet utan vandrar 40 år i öknen. Efter denna tid har gått görs en andra folkräkningen, och då har hela den första generationen dött ut, med undantag av Kaleb och Josua. Alla dessa förbereder sig nu att komma in i Guds utlovade land. 4 Moseboken har många inspirerande berättelser om vad det innebär att tro på och förtrösta på Gud.

Veckans video

Seminarie TV 17: 4 Mos 11-14, 20-24

Louis Herrey och marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Vägledd av Gud

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Den talande åsnan 

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

4 Moseboken 6:24-27

Den prästerliga välsignelsen: Herren välsigne dig och bevara dig.

4 Moseboken 11:11-17

Mose tycker att ledarskapets börda att tungt att bära (speciellt när folket knotar så mycket). Herren låter därför Mose kallar tillsynsmän som delar ansvaret att leda folket. (Dessa tillsynsmän kan idag liknas vid generalauktoriteter eller stavspresidenter).

4 Moseboken 11:25-29

Guds ande kommer över tillsynsmännen och de börjar profetera. Mose är glad att se det och önskar att fler kunde ha den gåvan. (Viktigt: att "profetera" är inte nödvändigtvis samma sak som att vara en profet, dvs den som presiderar över kyrkan; profetians ande eller gåva är vittnesbördet om Kristus - se Upp 19:10 - och den gåvan vill vi alla ha.)

 

4 Moseboken 11:23

Herrens arm är inte för kort. Dvs, det han har sagt det kommer också hända.

4 Moseboken 12:3

Moses var den mest ödmjuke mannen på jorden. 

4 Moseboken 12:6-8; 14:14

Herren kan tala till sin profet på olika sätt: i syner eller drömmar t ex. Men med Mose talade Herren tydligt och inte i gåtor, ansikte mot ansikte

4 Moseboken 13:31-32; 14:6-9

Kaleb och Josua, två av de tolv spejarna till det utlovade landet, tror på Guds löfte att de kan inta landet och försöker övertala de andra (som är kritiska) att lite på att Gud är med dem.

4 Moseboken 14:24

Det finns en speciell ande i Kaleb, eftersom han i allt har följt Herren.

4 Moseboken 14:1-4, 10-11

Folket, som inte har lyssnat på Kaleb och Josua, börjat knota på Mose och vill välja en annan "anförare". De försöker stena Kaleb och Josua och föraktar Herren.

4 Moseboken 14:12-20

På grund av sin upproriskhet vill Herren förgöra folket, men Mose medlar för dem och ber Herren förlåta dem (Mose är här en sinnebild för Kristus). Herren lyssnar till slut till Mose och förlåter folket, men...

4 Moseboken 14:23, 33-38

Som konsekvens av sitt uppror mot Herren kommer ingen i den dåvarande generationen att se det förlovade landet, förutom Kaleb och Josua. Därför får de vandra i 40 år i vildmarken innan de får komma in i landet.

4 Moseboken 14:39-45

Folket, som verkar ha ångrat sin kritiska inställning från dagen innan, vill nu gå upp och inta det förlovade landet. Men Mose varnar dem att nu var inte Herren med dem längre. De lyssnade inte och led stort nederlag. (Lärdom: när Herren är med oss i våra "strider" då lyckas vi, annars är vi utlämnad åt vår egen styrka/svaghet.)

4 Moseboken 20:8-12

Moses slår på klippan och vatten kommer fram åt folket. (Sinnebild av Kristus som är både "klippan" och det "levande vattnet"). Men Herren tillrättavisar Mose och Aron eftersom de sa att "vi" (vers 16) hade gett vatten åt folket. Eftersom de inte höll Gud helig på det sättet fick de inte komma in i det förlovade landet

4 Moseboken 21:5-9

Folket klagar på den "eländiga" mat de får (manna - som är det livsuppehållande bröd de får varje dag. Livets bröd = Kristus) Som straff sänder Gud giftiga ormar. Moses gör en kopparorm, och allt folket behöver göra för att bli botade är att se på den. (Kopparormen är en symbol för Kristus: allt vi behöver göra är att "se" på honom för att få leva.)

4 Moseboken 22:18; 24:13

Biliam vill inte överträda Guds bud, hur mycket rikedomar han än erbjuds.

4 Moseboken 22:27-31

Biliam försöker straffa åsnan som vägrar ta honom till kung Balak. Åsnan tar då till Biliam, som nu omvänder sig. (Kan djur uttrycka sig? Celestiala djur kan göra det: L&F 77:2-4; Upp 4:6, 9)

4 Moseboken 23:12; 24:13

"Ska jag inte vara noga med att tala det som Herren lägger i min mun?"

4 Moseboken 23:19, 23

Gud ljuger inte. Han ångrar sig inte. Och han fullbordar alltid det han har sagt. Han kommer att hjälpa sitt folk.

4 Moseboken 24:17-19

En stjärna ska träda fram ur Jakob, en spira ur Israel. (Detta är en profetia om Kristus, se Upp 22:16)

bottom of page