top of page
Veckans läsning

Måndag 1 maj

STV 16: Lukas 12-17; Johannes 11

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 2 maj

Lukas 15     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-2: Vilka höll sig nära Frälsaren? Varför klagade fariseerna och de skriftlärda?

 • Läs liknelserna om de återfunna - fåret (v. 3-7), myntet (v. 8-10) och sonen (v. 11-32). Besvara följande frågor till varje liknelse: Vad förlorades? Varför förlorades det? Hur återfanns det? Vilka ord eller uttryck beskriver reaktionen när det återfanns?

Onsdag 3 maj

Lukas 17      Läs/Lyssna        Elevbok

 • v. 5: Vad önskade apostlarna av Frälsaren?

 •  v.7-10: Vad förväntar sig en herre av sina tjänare? Hur är vår himmelske Fader som herren i liknelsen? 

 • v.15-19: På vilket sätt reagerade en av de spetälska annorlunda än de andra? Varför tror du det är viktigt att uttrycka tacksamhet?

Torsdag 4 maj

Johannes 11 (del 1)     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v .1-3: Vilken motgång drabbade några av Jesu vänner av?, v.4-7: Hur reagerade Jesus på budet att Lasarus var sjuk?, v.17: Hur länge hade Lasarus varit död när Jesus tillslut kom till Betania?, v.21-27: Vilka av Martas ord antyder att hon valde att utöva tro på Jesus Kristus under denna motgång?, Vad kan vi lära oss från Martas exempel om vad vi kan göra när vi drabbas av motgångar?, v.32: Hur visar Marias ord hennes tro på Frälsaren?, v.38-46: Vad gjorde Frälsaren?

Fredag 5 maj

Johannes 11 (del 2)     Läs/Lyssna     Elevbok

 • text

Lukas 12-17; Johannes 11
Vecka 18
 24-28 maj 2023
jesus_raising_lazarus_edited.jpg

Sammanfattning

 • Fariséernas hyckleri (Luk 12). Jesus varnar för fariséernas och de laglärdas hyckleri.

 • Var inte rädd för människor (Luk 12). Frukta Gud och inte människan, stå upp för Herren.

 • Liknelsen om den rike dåren (Luk 12). Var rik inför Gud, inte människor.

 • Sök Guds rike först (Luk 12) ...så kommer allt annat falla på plats och du får det du behöver.

 • Människosonens ankomst (Luk 12). Vaka och förbered, för ni vet aldrig när Herren återkommer.

 • Omvändelse och fikonträdet (Luk 13). Sann omvändelse ger god frukt, annars huggs trädet ner.

 • Senapskornet och Surdegen (Luk 13). Liknelser om kraften i Guds rike.

 • Den smala vägen (Luk 13). Porten till himmelriket kommer de in igenom som lever rättfärdigt.

 • Klagan över Jerusalem (Luk 13). Jesus sörjer för den ondska som finns i Jerusalem.

 • Jesus gästar en farisé (Luk 14). Jesus undervisar om högmod och att inte upphöja sig själv.

 • Liknelsen om den stora måltiden (Luk 14). Vikten av att följa inbjudan att sitta vid Herren bord.

 • Beräkna kostnaden (Luk 14). Man måste offra allt för att bli Kristi lärjunge.

 • Liknelser om fåret, myntet och sonen som blev återfunnen (Luk 15). Den stora glädjen av en syndare som omvänder sig och kommer tillbaka till Herren.

 • ​Liknelsen om den ohederliga förvaltaren (Luk 16). Om vi med pengar kan vi planera för vårt framtida liv, hur mycket mer borde inte vi som har kunskap om Gud planera för evigt liv.

 • Gud eller mammon? (Luk 16). Var är ditt hjärta? Hos Gud eller mammon (rikedom, materiella ting)?

 • Den rike mannen och Lasarus (Luk 16). Använd rikedomar på rättfärdigt sätt i jordelivet.

 • Förlåtelse, tro och tjänst (Luk 17). Förlåt alltid, ha tro som en senapskorn och tjäna helhjärtat. 

 • De tio spetälska (Luk 17). Bara en av de botade spetälska (en samarit) visade tacksamhet till Jesus.

 • Guds rikes ankomst (Luk 17). "Guds rike" finns ibland oss, men kommer fulländas vid Jesu andra ankomst. Den som har "mist sitt liv" för Herren är förberedd.

 • Jesus uppväcker Lasarus (Joh 11). Frälsaren visar att han är "uppståndelsen och livet".

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Veckans video

Seminarie TV 16: Lukas 12-17; Johannes 11

Marcus Brändh Josef Gilbert sammanfattar veckans läsning.

Den förlorade sonen

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Sök Guds rike

Samla skatter i himlen istället för på jorden, där mal och rost förstör.

Bible videos: Det förlorade fåret

Jesus ger liknelsen om fåret som gått förlorad men som hittas av herden igen.

Bible videos: Liknelsen om den förlorade sonen

Jesus berättar om sonen som hamnade fel i livet, men som omvänder sig och omfamnas av sin far.

Bible videos: Lasarus uppväcks från de döda.

Jesus uppväcker sin vän från de döda och förkunnar att han är vägen sanningen och livet.

För lärare: Jag är uppståndelsen och livet

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Du är värd mycket

Lukas 12:6-7

"Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt? Och inte en enda av dem är glömd inför Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda! Ni är mer värda än många sparvar."

Var inte orolig - sök bara Guds rike först

Lukas 12:22-32

"Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med... Se på korparna. De varken sår eller skördar, de har varken förråd eller lada, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?.. Se på liljorna, hur de växer. De varken arbetar eller spinner. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har! Fråga inte vad ni ska äta och dricka, och oroa er inte... er Far vet att ni behöver det.  Nej, sök hans rike, så ska ni få detta också."

Det krävs mycket av den som fått mycket

Lukas 12:48

"Av den som fått mycket ska det krävas mycket, och av den som blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer."

Kämpa och gör rätt

Lukas 13:24-27

"Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Många, säger jag er, ska försöka komma in men inte lyckas.  När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar på porten och säger: Herre, öppna för oss, då ska han svara er: Jag känner er inte, varifrån är ni? Då kommer ni att säga: Vi åt och drack med dig, och du undervisade på våra gator. Men han ska svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som gör orätt."

Lärjungar bär sitt kors

Lukas 14:26-27

"Om någon kommer till mig och inte sätter mig högre än sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar och även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.

Liknelsen om det förlorade fåret - Herren gläder sig över alla som omvänder sig

Lukas 15:3-7

Då berättade han denna liknelse för dem: "Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det över sina axlar.  När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får.  Jag säger er: På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse."

Trogen i det lilla = trogen i det stora

Lukas 16:10

"Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort."

Med andra ord, är vi noggranna med att hålla de "enkla" buden då blir det lättare för oss att även hålla de "svåra" buden när det så krävs. Och tvärt om, visar vi inte hängivenhet i det enkla som Herren ber oss göra kommer vi absolut inte klara av de svårare uppgifterna eller prövningarna.

 

Välj Gud före rikedom

Lukas 16:13

"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."

Detta sa Jesus till fariséerna för att de låtsades tjäna Gud, medan deras hjärtan var mer fästa vid deras rikedomar.  "Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud." (vers 15)

 

Det allvarliga i skilsmässa

Lukas 16:18

"Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan kvinna begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott."

Jesus säger inte att skilsmässa alltid är en synd, men poängterar två saker: 1. Hur viktigt det är att bevara äktenskapet, och 2. Hur allvarligt det är att skiljas av fel orsak, dvs att man gör det för att kunna vara med en annan partner.

Kristus är uppständelsen och livet - tro det och lev för evigt

Johannes 11:25-26

"Jesus sade: 'Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.' "

bottom of page