top of page
2 Moseboken 24, 31-34
Vecka 17
 25-29 apr 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 25 april

Seminarie TV 15

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 26 april

 

2 Mosebok 24    Läs/Lyssna   Elevbok

 • När Mose hade gett folket Guds lagar, vad förband de sig då att göra? (Se 2 Mos 24:3–8.)

 • Vad fick enligt 2 Mosebok 24:9–11 de sjuttio äldsterna i Israel uppleva tack vare att de ingick detta förbund?

 • Vad har Herren lovat ska hända när du ingår och håller förbund med honom? (Se Mosiah 18:8–10; L&F 20:77, 79.) Vilket samband har dessa löften med vad som hände Mose och de sjuttio äldsterna?

________________________

Onsdag 27 april

 

2 Mosebok 31    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs vers 1-11. Vilka typer av människor beskrivs här? Hur bidrar de med att bygga upp Guds rike? Vad har du själv för gåvor som kan vara till nytta och glädje för andra och/eller för kyrkan?

 • Läs vers 12-17. Ibland kan Bibeln använda tillsynes hårda ord. Vad är det för bud som Herren ger här? Varför är det så viktigt? Och varför är straffet så hårt ifall budet bryts? Diskutera gärna med en förälder.

_________________________

Torsdag 28 april

 

2 Mosebok 32    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs 2 Mosebok 20:3–6; 24:3; 32:1–6, 8. Vilket av de tio budorden bröt israels barn mot? Vad tror du var anledningen till att de gjorde som de gjorde?

 • På vilka sätt frestas människor i dag att bli otåliga på Guds handlingssätt och bryta mot hans bud?

 • Hur kan denna brist på tålamod betraktas som att dyrka en falsk gud?

________________________

Fredag 22 april

2 Mosebok 33-34   Läs/Lyssna   Elevbok

 • Finn ordet som Herren använde i både vers 3 och 5 i 2 Mosebok 33 för att beskriva Israels barn. Markera det gärna i dina skrifter. Vad symboliserar ordet?

 • Vilka välsignelser förlorade Israels barn enligt verserna 7–11 på grund av ovannämnda inställning?

 • Skriv ner ett kortfattat exempel på hur någon i dag skulle kunna förlora stora välsignelser på grund av samma inställning.

 • Läs Mosiah 13:29–30; Läran och förbunden 84:19–27 och skriv ner varför den andra uppsättningen tavlor skilde sig från den första.

Moses-and-the-Ten-Commandments-GettyImages-171418029-5858376a3df78ce2c3b8f56d.jpeg

Sammanfattning

Moses och Israels folk sluter förbund med att hålla Guds lag. Symbolen för förbundet är blodet från offerdjur, stänkt på folket. Moses tar emot stentavlorna med de tio budorden. Medan Moses är på Sinai berg blir folket otåligt och tillverkar en avgudabild i form av en guldkalv. I sin vrede kastar Moses stentavlorna. Det tycks som om det var svårare att få Egypten att lämna israeliterna än israeliterna att lämna Egypten. Herren ger instruktioner om att noggrant helga sabbaten. Folket får en ny chans att göra förbund, och Herren ger dem nya stentavlor. Moses ser Gud ansikte mot ansikte.

Veckans video

Seminarie TV 15: 2 Moseboken 24, 31-34

Marcus Brändh och seminarieelever sammanfattar veckans läsning med dess viktiga principer.

Forntida tempel

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Dansa inte med en ko

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

2 Moseboken 24:3

Folket slöt förbund om att göra allt vad Herren bad dem om.

2 Moseboken 24:4-8

Blodet från offerdjuren stänks på folket som en symbol för deras förbund med Gud. (Symboliskt sätt renar blodet folket. Detta ska peka mot det blod som Guds son själv skulle offra i framtiden, hans blod som skulle rena hela mänskligheten.)

2 Moseboken 24:9-11

Moses och de äldste fick se Gud.

2 Moseboken 24:12

Budorden är för vår undersvisning

2 Moseboken 24:16-17

Herrens härlighet fyllde hela Sinai berg. Den såg ut som en förtärande eld.

2 Moseboken 31:1-11

Personer med olika gåvor, fyllda av Guds ande, gör konstfulla arbeten i Tabernaklet. (Herren använder oss och våra gåvor för att bygga upp Guds rike. Vilka gåvor tror du Herren gav dig?)

2 Moseboken 31:13-17

Sabbaten är ett tecken på det förbund folket slöt med Herren. De kallas strikt att hålla sabbaten helig.

 

2 Moseboken 32:4-9

Israels folk, i väntan på Moses i 40 dagar på berget Sinai, tillverkade av avgudabild: en guldkalv som de tillbad. Herren säger att de är ett hårdnackat folk.

2 Moseboken 32:10-14, 32

Herren ville förgöra folket för sin ondska, men Moses medlade för deras skull och ber Herren förlåta dem.

2 Moseboken 33:7-10

De som ville fråga Herren om något kunde gå till Uppenbarelsetältet, det tält som fanns innan Tabernaklet byggdes. (Detta var deras "tempel", där man gick för att få uppenbarelse.)

2 Moseboken 33:11

Moses talar med Gud, ansikte mot ansikte.

2 Moseboken 33:14-17

Herren lovar att vara med Mose och ge honom ro. Han känner Mose vid namn.

2 Moseboken 34:1

Moses får två nya stentavlor, eftersom han slog sönder de första.

2 Moseboken 34:5-10

Moses ber om nåd för folket, fastän folket har syndat. Herren sluter förbund om att göra stora under för dem.

2 Moseboken 34:11-17

Israels folk befalls att inte göra förbund med, eller blanda sig med de nationer som de skulle möta i det utvalda landet - för att inte falla i avguderi.

2 Moseboken 34:27

Moses skriver ner de ord Herren ger honom. (Det är så vi har denna uppteckning idag)

 

2 Moseboken 34:29-35

När Moses kommer ner från Sinai berg strålar hans ansikte. Han hade blivit "förklarad" inför Gud. (se Moses 1:11)

bottom of page