top of page
Veckans läsning

Måndag 17 april

STV 14: Matteus 18; Lukas 10

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 18 april

Matteus 18:1-20     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-5: Varför tror du vi måste bli som ett "barn" för att komma in i himmelriket? Vad betyder ödmjukhet för dig?

 • v. 8-9: Dessa ord låter kanske hårda, men vad är det Jesus försöker säga här?

 • v. 12-14: Vad lär vi oss för viktig princip i denna liknelse?

 • v. 20: Vad är det som gör att detta påstående är riktigt?

Onsdag 19 april

Matteus 18:21-35     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 21-22: Hur många gånger sa Frälsaren att vi ska förlåta dem som försyndar sig mot oss? Vad innebär det att förlåta andra?

 • v. 23-35: Kan vi känna igen oss ibland i den obarmhärtige tjänaren? Varför var hans agerande så allvarligt? Varför bör vi förlåta varandra enligt denna liknelse?

 • Vad har du haft för erfarenhet i livet som visar hur viktig förlåtelsens princip är?

Torsdag 20 april

Lukas 10:1-37     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-2: Vilka utsåg Herren till att bistå honom i hans verk? Vilken var deras roll? Vad sa Herren att det fanns för få av i skörden av själar?

 • v. 25-29: Vad frågade den laglärde Frälsare?  Försök formulera en princip utifrån Frälsarens svar (Vad måste vi göra för att få evigt liv?) Vilken var den laglärdes andra fråga?

 • v. 30-35: Hur besvarar liknelsen om den barmhärtige samariten frågan om vem vår nästa är?

Fredag 21 april

Lukas 10:38-42     Läs/Lyssna     Elevbok

 • Vad lär den här berättelsen oss om Jesus Kristus och vad han önskar för oss?

 • På vilket sätt var Marias val lämpligt för situationen?

 • Den senaste Generalkonferensen var väldigt Kristus-centrerad. Finns det något citat du tyckte om som visar vikten av att fokusera på Kristus? (Fråga en förälder om du behöver hjälp.)

Matteus 18; Lukas 10
Vecka 16
 17-21 apr 2023
image.jpeg

Sammanfattning

 • Barn (Matt 18). Vi måste omvända oss och bli som barn för att ärva himmelriket.

 • Liknelsen om det återfunna fåret (Matt 18). Vikten av att hjälpa den person som gått förlorat/vilse.

 • Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren (Matt 18). Vi måste förlåta andra som Herren förlåter oss.

 • De Sjuttio sänds ut (Lukas 10). Jesus skickar ut speciella sändebud att förbereda folket för honom.

 • Den barmhärtige samariten (Lukas 10).  Liknelse om vikten av att älska vår nästa.

 • Marta och Maria hos Jesus (Lukas 10). Jesus är nära vän med dessa systrar och brodern Lasarus.

Älska din nästa
Den barmhärtige Samariten
Lukas 10:29-37
Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

"Så är det inte heller er himmelske Faders vilja att någon enda av dessa små skall gå förlorad."

Matteus 18:14

Veckans video

Seminarie TV 14: Matteus 18; Lukas 10

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning.

Liknelsernas liknelse

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Låt barnen komma till mig

Jesus berättar hur värdefulla barnen är och hur stor synd det är att göra dem (eller alla Guds barn) illa.

Bible videos: Jesus undervisar om förlåtelse

Jesus förklarar att vi vi måste alltid förlåta. Han ger liknelsen om den obarmhärtige tjänaren.

Bible videos: Den barmhärtige samariern

Jesus förklarar genom denna berömda liknelse vikten av att älska sin nästa.

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

För lärare: Hur man får evigt liv

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

 

Bli ödmjuk som ett barn för att ärva himmelriket

Matteus 18:3-4

"Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig."

Ve dem som förleder "dessa små"

Matteus 18:7, 10

"Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför! Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer... Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Fars ansikte.

Det är väldigt allvarligt i Herrens ögon att förleda dessa barn - eller de som blir Guds barn genom tron - och därmed förhindra deras eviga framåtskridande.

Ta bort det från ditt liv som leder till fördärv

Matteus 18:8-9

"Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna."

Sök det förlorade fåret

Matteus 18:12-14

"Om någon har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio i bergen och går ut och letar efter det som gått vilse? Och om han finner det, amen säger jag er: Han gläder sig mer över det fåret än över de nittionio som inte har gått vilse. Så är det inte heller er himmelske Faders vilja att någon enda av dessa små skall gå förlorad."

Samtala med den som syndat (för att hjälpa honom tillbaka) 

Matteus 18:15

"Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord."

Detta är knutet till liknelsen om det förlorade fåret, om hur man ska göra sitt yttersta för att vinna tillbaka den som gått förlorad i Guds rike. Viktigt: det handlar om syndarens upprättelse och inte vår egen.

Bundet på jorden = bundet i himlen

Matteus 18:18

"Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen."

Styrkan vi får när vi samlas

Matteus 18:20

"Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."

 

Om förlåtelse

Hur ofta ska vi förlåta? Matteus 18:21-22

" 'Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?' Jesus sade till honom: 'Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.' "

Med andra ord: alltid.

Vad händer om vi inte förlåter? Matteus 18:34-35

"Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder."

Detta hör ihop med liknelsen om den obarmhärtige tjänaren, han som själv önskade förlåtelse men som inte ville förlåta andra. Läs Matt 18: 21-35

De Sjuttio sänds ut av Jesus

Skörden är stor - Lukas 10:1-3

Därefter utsåg Herren sjuttio andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! Se, jag sänder er som lamm in bland vargar."

De som förkastar Herrens tjänare förkastar honom - Lukas 10:16

Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig."

De får kraft och välsignelser av Herren - Lukas 10:19-20

"Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen."

Guds ord är dolt för de "visa" men uppenbarat för de "små"

Lukas 10:21

"I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: "Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, Far, så var din goda vilja."

Detta kan vi koppla tillbaks till Matteus 18:3-4, att vi måste bli ödmjuka som ett barn för att kunna ta till oss Kristi lära. Är vi fast i vår egen vishet är det svårt att ta emot Guds ord.

Älska din nästa - få evigt liv

Lukas 10:25-27

"Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?" Han svarade: "Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." Jesus sade till honom: "Du svarade rätt. Gör det, så får du leva."

Rabbinerna på Jesu tid hade dock en trångsynt tolkning av vad "nästa" betydde. T ex, en hedning var inte en nästa och man var inte bunden att hjälpa honom.

 

Älska din nästa - som den barmhärtige samariern gjorde

Lukas 10:33-37

"Men en samarier som var på resa kom också dit, och när han såg [den överfallne] mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav till värdshusvärden och sade: Sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare?"Han svarade: "Den som visade barmhärtighet mot honom." Då sade Jesus till honom: "Gå du och gör som han."

Prioritera rätt - sätt Gud först i ditt liv

Lukas 10:41-42

Medan de var på väg kom Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser, och hon kom fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig." Herren svarade henne: "Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne."

bottom of page