top of page
2 Moseboken 1-6
Vecka 12
 21-25 mars 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 21 mars

Seminarie TV 11

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 22 mars

 

Nyckelskriftställe: Abraham 2:9-11  

 • Läs Abraham 2:9–11 och leta efter de välsignelser som Gud lovade Abraham samt de ansvar som Gud förväntar sig att både Abraham och hans efterkommande uppfyller. Det kan vara bra att göra en lista med dessa välsignelser och ansvar i studiedagboken.

 • Hur skulle ni sammanfatta Abrahams förbund med egna ord?

 • Vad lär det här förbundet er om vår himmelske Faders önskningar för och kärlek till sina barn?

________________________

Onsdag 23 mars

 

Nyckelskriftställe: 1 Moseboken 2:24

 • Lär dig versen utantill.

 • Herrens norm för äktenskapet har funnits sedan Adam och Eva skapades, när Herren förenade dem som man och hustru i Edens lustgård. För att få en djupare förståelse av den här sanningen kan ni läsa Läran och förbunden 49:15–17 och stycke 8.1 i Grundmaterial om nyckelläror. När ni läser kan ni söka efter ord eller uttryck som beskriver varför äktenskapet mellan en man och en kvinna är instiftat av Gud.

 • Hur kan äktenskap hjälpa oss bli mer som våra himmelska föräldrar?

_________________________

Torsdag 24 mars

 

2 Mosebok 1-4    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs Läran och förbunden 3:7–8. Hur passar det in på det som barnmorskorna gjorde i 2 Mos 1:15–22?

 • Beskriv vad du lär om Gud av vad han sade och gjorde i 2 Mosebok 3.

 • Skriv in vad du lär dig i 2 Mosebok 4 om Moses ängslan inför sin uppgift och vad Herren gjorde för att stilla hans oro.

________________________

Fredag 25 mars

2 Mosebok 5-6    Läs/Lyssna   Elevbok

Sammanfatta 2 Mosebok 5 enligt exemplet nedan. Avsluta varje mening med egna ord:

 • Mose och Aron bad farao . . .

 • Då svarade farao att . . .

 • Israeliterna ropade till farao att han skulle . . .

 • Då sade farao till dem att . . .

 • Israeliterna sade till Mose och Aron att . . 

Välj ut två uppmuntrande budskap från Herren till israeliterna i 2 Mosebok 6. Förklara varför du tror båda budskapen var uppmuntrande för Israels barn och skulle kunna bli till uppmuntran för någon som har prövningar och svårigheter i dag.

Sammanfattning

Nästan 400 år har gått sedan Jakob (Israel) och hela hans familj bosatte sig i Egypten, efter att sonen Josef hjälpt dem dit. Landet har nu en farao som inte "kände" Josef, och alla israeliter befinner sig i slaveri. I denna situation föds Mose, som kom att uppfostras av faraos dotter. Men Mose får snart veta att han är israelit och får kallet av Gud att befria folket och ta dem till ett förlovat land. Detta är en berättelse om mod (speciellt av många av kvinnorna i Mose liv), tro och mirakel.

Veckans video

moses-and-the-burning-bush.jpeg

Seminarie TV 11: 2 Moseboken 1-6

Marcus Brändh och Kittel Kittelsen sammanfattar veckans läsning med dess viktiga principer.

Trons kvinnor

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Moses

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

2 Moseboken 1:7-11

Israel barn förökade sig sig så mycket att den nya farao så dem som ett hot. Därför förslavades de.

2 Moseboken 1:16-20

Farao befaller att alla pojkar som israelerna föder ska dödas. Men barnmorskorna vägrar. Gud välsignar dem.

2 Moseboken 2:1-3

Mose föds. Hans mor (Jokebed) lägger honom i en korg på floden Nilen. Barnet hittas av faraos dotter.

2 Moseboken 2:10

Faraos dotter uppfostrar barnet och ger honom namnet Mose.

2 Moseboken 2:11-12

Mose dödar en egyptier som slår en israelit.

2 Moseboken 2:15, 21

Mose flyr till Midjans land, till Jetros (Reguel) hem. Där gifter hans sig med Sippora, Jetros dotter.

2 Moseboken 2:23-25

Israels barn klagan når Guds öron. Han kommer ihåg det förbund han gjorde med deras fäder Abraham, Isak och Jakob.

2 Moseboken 3:1-2

När Mose vallade Jetros får uppenbarar Herren sig för honom på berget Horeb och en eldslåga slog upp i en buske.

2 Moseboken 3:10-12

Herren kallar Mose att befria Israels barn. Mose känner sig otillräcklig, men Herren lovar att vara med honom.

2 Moseboken 3:13-15

Herren ger Mose sitt namn: Jag är den Jag är (Jag Är). 

Detta är Jehovas namn, han som är Gamla testamentets gud, eller m a o Jesus Kristus. Jesu ord om sig själv är Jag är livets bröd, Jag är livets vatten, Jag är världens ljus, etc.

2 Moseboken 4:10-16

Mose är orolig att ingen ska lyssna på honom. Han tycker han har en "trög tunga". Men Herren lovar att vara med honom, och ger honom Aron, hans bror, som talesperson.

2 Moseboken 5:1-2

Mose och Aron träffar farao och begär att israeliterna ska släppas fria. Farao vägrar.

2 Moseboken 5:7-8, 21

Farao straffar israeliterna, för det som Mose krävde, genom att inte ge dem halm till tegelstenarna som de tillverkade. Folket blir arga på Mose.

2 Moseboken 6:1-8

Herren påminner Mose om förbundet med an gjorde med Abraham, Isak och Jakob. Han säger att Israels folk är hans förbundsfolk och att han kommer ihåg dem. Därför ska han befria dem. 

bottom of page