top of page
Veckans läsning

Måndag 13 feb

STV 6: Matteus 5

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 14 feb

Matteus 5:1-16     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-12: Varför tror du Jesus inkluderade "saligprisningarna" i sin Bergspredikan? Vad ville han hjälpa sina lärjungar förstå?

 • Om du fick välja en eller två av saligprisningarna som du tycker är viktigast, vilken/vilka skulle det vara? Förklara varför.

 • v. 13: Vad menas med att vi är jordens salt?

 • v. 14-16: Detta är ett nyckelskriftställe. Vad menas med att vi är världens ljus? Hur kan vårt rättfärdiga exempel påverka andra?

Onsdag 15 feb

Nyckelskriftställe: Matteus 5:14-16

Torsdag 16 feb

Matteus 5:17-48     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 17: På vilket sätt tror du Jesus fullbordar Moselagen?

 • v. 23-24: Varför tror du det är viktigt att försonas med andra för att komma närmare Kristus?

 • v. 27-28: Vad lärde Frälsaren om dem som underhåller lustfyllda tankar eller begär?

 • v. 45: Vad händer om vi älskar våra fiender och ber för dem som förföljer oss?

Fredag 17 feb

Matteus 5:48     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 48: Vad tror du det innebär att vara fullkomlig? Tror du det är möjligt att en dag bli fullkomlig? (se Moroni 10:32)

 • Läs Läran och förbunden 67:13: Vad ger ger denna vers en hint om NÄR vi blir fullkomliga?

 • Läs Läran och förbunden 76:69: Kan vi fullkomna oss själva? Förklara.

Matteus 5; Lukas 6
Vecka 7
13-17 feb 2023
Bloch-SermonOnTheMount.jpeg

Bergspredikan

I Matteus 5-7 finner vi den Jesu undervisning som kallas för Bergspredikan (eller Predikan på slätten  som Lukas säger) Här ger Jesus sina lärjungar "grundlagen" för hur de kan nå fullkomlighet: Saligprisningarna. Han uppmanar sina följare att också vara jordens salt och världens ljus - ett ansvar att vara ett exempel och missionär följer lärjungeskapet. Jesus undervisar dessutom om sin lag (Kristi lag) som lyfter människor till ett högre andligare plan; buden ska inte endast följas i praktiken (som i Moselagen), utan också följas i hjärta och sinne.

Viktiga händelser i veckans läsning

 • Bergspredikan (Matt 5). Jesus börjar undervisa sina lärjungar om evangeliets lag: saligprisningarna; jordens salt; hur Jesus uppfyller lagen; inte synda i hjärtat; vänd andra kinden åt; älska era ovänner; var fullkomliga.

 • Sabbatens Herre (Luk 6). Jesus, sabbatens Herre, säger att vi ska göra gott på sabbaten. 

 • De Tolv utses (Luk 6). Jesus ber hela natten om inspiration för att veta vem ska kallas till apostel.

 • Slättpredikan (Luk 6). Saligprisningar, älska era fiender, döm inte, bygga sitt hus på klippan.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Nyckelskriftställe

Matteus 5:14-16

"Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. 

Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljus-hållaren, så att det lyser för alla i huset. 

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen."

DEN GYLLENE REGELN

"Allt vad ni vill att människor ska 
göra er,det skall ni göra dem."

Lukas 6:31
Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

Veckans video

Seminarie TV 6: Matteus 5

Louis Herrey och två elever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Ett berg av saligprisningar

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Saligprisningarna

Jesus börjar bergspredikan med saligprisningarna - en "grundlag" för att nå fullkomlighet

Bible videos: Den högre lagen

Under bergspredikan undervisar Jesus om den högre lagen som borde vara skriven våra hjärtan.

För lärare: Saligprisningarna

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Matteus 5

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Saligprisningarna

Matteus 5:3-12

Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket.

Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade.

Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.

Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet.

Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud.

Saliga är de som skapar frid för de ska kallas Guds barn.

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket.

Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.

Ni är världens ljus: Ni är jordens salt

Matteus 5:13

" Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna."

 

Nyckelskriftställe: Ni är världens ljus

Matteus 5:14-16

"Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen."

 

Kristus fullbordar Moselagen

Matteus 5:17

"Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda."

Hur Jesus fullbordade Moselagen kan sammanfattas i två delar:

1) Syftet med lagen var att påminna Israels folk om Gud samt peka mot Messias och hans försonande offer. Moses och alla profeterna vittnade om Kristus. (Mosiah 13:28-33); 

2) Kristus visade att om vi har sann kärlek (= älskar Gud och vår nästa) så uppfylls alla tio Guds bud. "Alltså är kärleken lagens uppfyllelse" (Rom 13:8-10). Genom sitt försoningsverk personifierar Kristus kärleken. Alltså uppfyller/fullbordar han lagen.

 

Håll buden - bli stor i himmelriket

Matteus 5:19

"Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket."

 

Äktenskapsbrott i tanke

Matteus 5:27-28

"Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta."

Jesus visar tydligt att synd börjar i våra tankar. Och det är inte bara våra gärningar som kommer fördömma oss utan även våra ord och tankar (Alma 12:14).

 

Visa kärlek, inte hämnd (Vänd den andra kinden till)

Matteus 5:38-42

Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika så låt honom få manteln. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.

Älska era ovänner

Matteus 5:43-47

"Ni har hört att det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske Faders barn. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också?"

 

Var fullkomliga

Matteus 5:48

"Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig." (3 Ne 12:48)

Viktigt att veta: denna vers är direkt knuten till de föregående verserna som handlar om att visa kärlek till alla, även våra ovänner. I detta hänseende vill Jesus att vi är fullkomliga, dvs att vi visar ovillkorlig kärlek till ALLA människor - precis som Gud gör. 

 

Sabbatens Herre gör gott

Lukas 6:5, 9

"Människosonen är sabbatens Herre."

"... på sabbaten mera tillåtet att göra gott än ont."

 

Inspiration föregår ordination

Lukas 6:12-16

"Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud. När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem tolv, som han kallade apostlar: Simon, som han gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades "ivraren", Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare."

Ledare i kyrkan måste följa samma mönster som Jesus visade exempel på. Ingen bör få ett kall i kyrkan om inte inspiration och vägledning från Gud har föregått det kallet.

 

Välj att stå upp för Kristus - även om du blir hånad för det.

Lukas 6:22-23

"Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosonens skull. Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

 

Älska era fiender - vänd andra kinden till

Lukas 6:27-35

"Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Om någon slår dig på den ena kinden, så vänd också den andra kinden till... Om ni älskar dem som älskar er, skall ni ha tack för det? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek... Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor..."

 

Gyllene regeln

Lukas 6:31

" Allt vad ni vill att människor skall göra er, det skall ni göra dem."

 

Var barmhärtig

Lukas 6:36

"Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig."

 

Döm inte

Lukas 6:37-42

"Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna... Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er... Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga?.. Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta bort flisan ur din broders öga."

 

Hur vet man om något är gott? Från dess "frukt".

Lukas 6:43-45

"Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen."

 

Bygg ditt hus på klippan - Kristus

Lukas 6:47-49

"Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset."

bottom of page