top of page
Veckans läsning

Måndag  2 okt

SEMINARIE TV 27

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 3 okt

NYCKELSKRIFTSTÄLLE

Efesierbrevet 1:10

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 4 okt

EFESIERBREVET 2-4

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 5 okt

NYCKELSKRIFTSTÄLLE

Efesierbrevet 2:19-20

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 6 okt

Efesierbrevet 5-6

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 7 okt

Dagens

skriftställe

Söndag 8 okt

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Efesierbrevet
Vecka 40
 2-8 okt 2023

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 28: Veckans läsning

Louis Herrey och två seminarieelever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. 

Guds vapenrustning

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Ni är inte lägre främlingar (Ef 2:19-20)

Paulus undervisar om att kyrkan är uppbyggd på profeter och apostlar, med Kristus som hörnsten

Kristi kyrka är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grund

Efesierbrevet 1-3

Paulus skriver ett brev till de heliga i Efesus angående deras förutordination att ta emot evangeliet. Han skrev om den sista tidsutdelningen, eller den tidsperioden vi nu lever i, att vi kan lära känna vår himmelske Fader och Jesus Kristus genom uppenbarelse, att alla syndare kunde bli frälsta genom Guds nåd och att judar och att Jesu Kristi kyrka är uppbyggd på en grund av apostlar och profeter. Till sist uttryckte Paulus sin önskan att de heliga skulle känna Jesu Kristi kärlek.

Om vi tar på oss hela Guds vapenrustning kan vi stå emot ondskan

Efesierbrevet 4-6

Paulus lärde att Herren grundade sin kyrka och kallade ledare för att både bygga upp och ena de heliga. Han uppmuntrade också kyrkans medlemmar att lämna sina förra liv och leva som de visste var rätt samt att motstå onda inflytanden. Han lärde dem också hur de kunde stärka familjebanden. Paulus avslutade sitt brev med att uppmana Guds efterföljare att "ta därför på sig hela Guds vapenrustning" (se Ef 6:11) för att stå emot Satans bedrägerier.

1-terry3.jpeg

Enheten i tro (Ef 4:11-14)

Paulus undervisar om att kyrkan är organiserad för att hjälpa medlemmarna komma till enheten i tro.

Guds vapenrustning

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Sammanfattning: Efesierbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Nyckelskriftställe

Efesierbrevet 1:10

den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

Nyckelskriftställe

Efesierbrevet 2:19-20

Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Bevis för att Fadern och Sonen är olika personer

Efesierbrevet 1:2

Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. [kursivt tillagt]

 

Vi är Kristi barn, kallade att vara heliga

Efesierbrevet 1:3-5

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut,

Vi är friköpta genom Kristi blod

Efesierbrevet 1:7-8

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

Nyckelskriftställe: Allt ska sammanfattas i Kristus (Kyrkans återställelse)

Efesierbrevet 1:10

den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

Anden ges efter vi har visat tro

Efesierbrevet 1:13-14

I honom har också ni... sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Att Anden är en "handpenning" betyder att vi redan nu, här på jorden, har fått en del av det eviga arv Gud vill ge oss.

Uppenbarelsen Ande ger rätt kunskap om Gud

Efesierbrevet 1:17

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom.

En väldig kraft kommer från Kristus - när vi tror 

Efesierbrevet 1:18-19

Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

Frälsta av nåd genom tro

Efesierbrevet 2:4-5, 9-10

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta.

Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Vissa judekristna trodde att Moselagen allena kunde frälsa dem och en del berömde sig själva över hur lydiga de var mot lagen och därmed förtjänade en plats i himmelriket. Paulus varnar för denna ståndpunkt och menar att det är Kristi nåd som frälser oss. Och den nåden kommer av vår tro och inte på grund av några gärningar. Ska vi då inte göra goda gärningar? "Räknas" inte de? Jo, som det står i versen så är vi "skapade i Kristus Jesus till goda gärning". Vi strävar alltid över att göra gott, men inte för att vinna beröm, utan för att Kristus lever i oss. Vi gör det för att det är ett sätt att visa vår tro på.

 

Nyckelskriftställe: Kyrkan är byggd på profeter och apostlar, med Kristus som hörnsten

Efesierbrevet 2:19-20

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 

Kristi kärlek är djupare än vi förstår

Efesierbrevet 3:16-19

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Gud ger oss kraft och mycket mer än vi ber om

Efesierbrevet 3:20-21

Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.

Hur man lever i kärlek som en sann Kristi efterföljare

Efesierbrevet 4:1-2

Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek.

Efesierbrevet 4:25-32

Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra... Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle... dela med [dig] åt den som behöver... tala bara det som är gott... så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige Ande... Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

Efesierbrevet 5:1-4

Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss... Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. 

En Herre, en tro, ett dop

Efesierbrevet 4:3-6

Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i alla.

Kyrkans ledare hjälper oss komma till enheten i tro och stå fast grundade

Efesierbrevet 4:11-14

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.

Vi blir en ny människa i Kristus

Efesierbrevet 4:22-24

Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Ta vara på varje stund

Efesierbrevet 5:15-17

Se alltså noga till hur ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja.

Mannen och hustruns ansvar i ett äktenskap

Efesierbrevet 5:22-23

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud.

Efesierbrevet 5:25

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.

Efesierbrevet 5:28-29

På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen.

Efesierbrevet 5:31-33

Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött. Denna hemlighet är stor - jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.

Man kan tycka att det låter hårt när Paulus säger att kvinnan ska "underordna" sig mannen. Men vers 33 visar att detta är synonymt med "vördnad". Dessutom ställs höga krav på mannen att han ska vara ett "huvud" på det sätt Kristus var det, dvs att leda sin familj i kärlek och tjänande och till och offra allt för sin hustru - med den ovillkorliga kärleken Kristus visade oss. 

Hur barn och föräldrar bör behandla varandra

Efesierbrevet 6:1-4

Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. Hedra din far och mor. Detta är det första bud som har ett löfte: för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.

Ta på dig Guds vapenrustning

Efesierbrevet 6:11-18

Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden.

bottom of page