top of page
Moses 7; Förvärva andlig insikt
Vecka 4
 24-28 jan 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 24 jan

Seminarie TV 3

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 25 jan

 

Moses 7          Läs    Elevbok​​

 • Vers 28–44: Gör en lista över några av anledningarna till att Gud grät. Vad lär de här verserna dig om hur Gud känner för sina barn? 

 • Vers 18 (Nyckelskriftställe): Kan du tänka på ett ord som kan sammanfatta vad det innebär att vara ett i hjärta och sinne? Varför är detta "ord" viktigt att leva enligt?

 • Vers 41-69: Enoks visas en syn av Herren. Sammanfatta vad han får se, vad han gråter av och vad han känner glädje inför.

________________________

Onsdag 26 jan

 

Nyckelskriftställe: Mose 7:18

 • Börja med att lära dig versen utantill.

 • Hur tror du man kan uppnå den enighet som beskrivs i versen? (se även 4 Nephi 1:2-3, 12, 15-17)

 • "Sion" kan finnas på många platser. Vilka platser i ditt liv kan vara ett Sion? Förklara.

_________________________

Torsdag 27 jan

 

Förvärva andlig insikt, del 1  

 • Läs stycke 1 i Förvärva andlig insikt: Vad är det hos Gud som gör att vi kan lita på honom när vi söker svar? • Varför är det viktigt för den som vill förvärva andlig insikt att först och främst förstå att Gud är all sannings källa? • Vilka ord eller formuleringar beskriver hur vi bör sträva efter att förvärva andlig insikt?

 • Läs stycke 2 i Förvärva andlig insikt: Vad måste vi göra för att följa det mönster som Gud har gett för att hjälpa oss förvärva andlig insikt?

 • Läs stycke 3 i Förvärva andlig insikt: Vilken betydelse har det att vi ställer frågor och söker efter svar i vår strävan att lära känna sanningen.

________________________

Fredag 28 jan

Förvärva andlig insikt, del 2  

 • Läs texten under "Handla i tro" i Förvärva andlig insikt: Hur visar vi Gud att vi litar på honom om vi vänder oss i bön till honom först? • Hur visar vår villighet att be, studera Herrens lärdomar och lyda hans bud, att vi litar på honom och vill handla i tro? • Hur visar vår ovilja att göra de här sakerna en brist på tillit till honom?

 • Se på denna korta film: Vad bör vi göra när vi har eller står inför en fråga eller ett problem som vi för närvarande inte kan hitta svaret på?

Sammanfattning

Om det finns ett tydligt tema för denna veckan så måste det vara enighet. Vi fortsätter vår berättelse om Enok, denna gång hur han går ut bland folket och under många år predikar evangeliet. Till slut blir inte bara folket omvänt, men lever i ett tillstånd av fullständig frid och rättfärdighet: Ett enat folk - ett Sion. Enok visas också en storslagen syn av Herren där han får se Herren gråta över sina barns ogudaktighet, men också känna glädjen över Frälsarens återlösning.

Mose 7:18  är veckans nyckelskriftställe: Sion är att vara ett i hjärta och ett sinne och att leva tillsammans  i rättfärdighet, fred och utan fattigdom.

Veckans video

city-of-zion-taken-up-82612-wallpaper_edited.jpg

Seminarie TV 3: Mose 7

Marcus Brändh och Äldste Lake sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Vi kommer tillsammans och förenas till ett

En kort film som visar på den kulturella mångfald som finns i kyrkan, men att vi ändå kan vara eniga i Kristus

Mose 7:18

Och Herren kallade sitt folk Sion, eftersom de var av ett hjärta och ett sinne och levde i rättfärdighet, och det fanns inga fattiga bland dem. 

Gud gråter

Baserad på Mose 7:28-40, Gud visar sina känslor och gråter, ett av många tecken på hans kärlek.

Enok och Sions folk (hur blir vi ett Sion)

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Mega-synen!

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Mose 7:4

Enok talade med Herren ansikte mot ansikte, som en man talar med en annan.

Mose 7:13

Enoks tro var så stor att bergen och Guds fiender flydde på hans befallning.

 

Mose 7:18 (Nyckelskriftställe)

"Herren kallade sitt folk Sion, eftersom de var av ett hjärta och ett sinne och de levde i rättfärdighet, och det fanns inga fattiga bland dem."

Mose 7:21, 69

Staden Sion togs upp till himlen. Enok och folket "vandrade" med Gud.

Mose 7:26

Satan och hans änglar skrattar - de beslöjar jorden med mörker.

Mose 7:28

Enok ser Gud gråta över människobarnens ondska.

Mose 7:32-33, 37

Gud gav människan handlingsfrihet. Med den friheten vill han att vi älskar varandra och väljer honom. Men när vi istället väljer Satan som vår fader, då gråter himlarna.

Mose 7:39

Frälsaren vädjar för oss inför Fadern och lider för oss i den mån vi omvänder oss.

Mose 7:40-41

Gud gråter och ömmar av hela sitt hjärta när han ser människornas ogudaktighet.

Mose 7:44

Enok känner bitterhet och gråter över sina bröders orättfärdighet.

 

Mose 7:48-49

Enok gråter när han hör hur jorden plågas av ogudaktighet.

Mose 7:4

Enok ser hur människosonen blir upplyft på korset.

Mose 7:62

Enok ser hur evangeliet återställs till jorden och hur Guds utvalda insamlas till Sion - Nya Jerusalem. 

Mose 7:63

Enok stad kommer ner för att förenas med Nya Jerusalem under tusenårsriket.

Mose 7:66-67

Enok såg domens och återlösningen dag - en förfäran för de orättfärdiga men en återlösning timma och glädjens fullhet för de rättfärdiga.

bottom of page