top of page
Veckans läsning

Måndag 11 sept

SEMINARIE TV 25

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 12 sept

2 KORINTIERBREVET 1, 4

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 13 sept

2 KORINTIERBREVET 2-3

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 14 sep

2 KORINTIERBREVET 5

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 15 sep

2 KORINTIERBREVET 7

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 16 sept

Dagens

skriftställe

Söndag 17 sept

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

2 Korintierbrevet 1-7
Vecka 37
 11-17 sept 2023

Sammanfattning

Paulus andra brev till korintierna utmärker sig med sina teman om tröst mitt i svårigheter, styrka mitt i svagheter (som Paulus själv visade exempel på) och att urskilja sanna lärare bland de falska. Paulus exempel och undervisning kan inspirera oss att förbli sanna och trofasta till de eviga förbund vi slutit med Gud, oavsett omständigheter eller följder. 

Sammanfattning: 2 Korintierbrevet

Från Bible Project - Svenska

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 24: Veckans läsning

Louis Herrey och Marcus Brändhsammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Det stora utbytet

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Nya skapelser i Kristus

Paulus skriver att Kristus kan "leva" i korintierna och att de kan försonas med Gud.

Vänd hjärtat till Herren - få Anden och bli mer lik Gud.

2 Korintierbrevet 1-3

Paulus skrev till de heliga i Korint och förklarade hur de skulle kunna trösta andra. Han uppmanade dem också att förlåta en syndare som hade varit i deras församling. Paulus lärde de heliga att om de vända sig till Herren, skulle de bli mer lika Gud. 

Trots dina svårigheter, var inte är rädd eller orolig.

2 Korintierbrevet 4-7

Paulus skrev att livets prövningar är små jämfört med evighetens välsignelser. Han undervisar också om domen och vittnade om att Jesus Kristus gjorde det möjligt för oss att förlikas med Gud. Han uppmanade de heliga att sky orättfärdighet. Han förkunnade sin kärlek till de heliga och gladdes över att de hade upplevt gudaktig sorg och omvänt sig från sina synder. 

Skärmavbild 2023-09-05 kl. 23.34.50.png

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Uppståndelsen: Värdefull lära

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Viktiga verser

(som du inte vill missa)

Som Gud tröstar oss kan vi trösta andra

2 Korintierbrevet 1:3-4

"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud."

Paulus har stor kärlek för de heliga

2 Korintierbrevet 2:4

"Det var i djup nöd och ångest, under många tårar, som jag skrev till er, inte för att ni skulle bli bedrövade utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag har just till er."​

2 Korintierbrevet 3:2-3

"Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött, på människohjärtan."

Vid omvändelse förvandlas vi av Anden - som ger frihet

2 Korintierbrevet 3:16-18

Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.  Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Kristus, Guds avbild, är ljuset vi måste sprida

2 Korintierbrevet 4:4-6

"Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild... Ty Gud som sade: 'Ljus skall lysa fram ur mörkret', han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken."

Jag tror, därför talar jag

2 Korintierbrevet 4:13

Men vi har samma trons Ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag. Även vi tror, och därför talar vi.

Vi uppstår tillsammans med Jesus

2 Korintierbrevet 4:14

"Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er."

Vi tappar inte modet - efter nöden kommer evig härlighet

2 Korintierbrevet 4:16-18

"Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt."

Vi längtar efter uppståndelsen

2 Korintierbrevet 5:1-2

"Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält och längtar att få iklä oss vår himmelska boning"

Du får igen vad du ger

2 Korintierbrevet 5:10

"Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont."

Vi är nya skapelser i Kristus - det gamla har dött

2 Korintierbrevet 5:14-15

"Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem."

2 Korintierbrevet 5:17-18

"Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst."

Låt försona er med Gud - genom Kristi offer

2 Korintierbrevet 5:20-21

"Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud! Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud.

Var Guds tjänare under alla omständigheter

2 Korintierbrevet 6:4-10

"Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare: i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, i uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare,  vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade, vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi har inget men äger allt."

Välj "rätt" vänner

2 Korintierbrevet 6:14, 17

"Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?"

"Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent."

En sorg efter Guds vilja - sorg som leder till ånger

2 Korintierbrevet 7:8-10

"För även om jag gjorde er sorgsna med mitt brev, så ångrar jag det inte nu... Men nu gläder jag mig, inte för att ni blev sorgsna utan för att sorgen har lett till ånger. Ni blev sorgsna så som Gud vill, och därför har ni inte tagit någon skada genom oss. En sorg efter Guds vilja ger en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död."

bottom of page