top of page
Domarboken
Vecka 22
 30 maj - 3 juni 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 30 maj

Seminarie TV 20

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 31 maj

 

Domarboken 2-4     Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs 2:1. Varför är det viktigt att veta att Gud aldrig bryter sitt förbund? Hur känns det att veta det? 

  • Läs 2:2-4, 20-23. Efter Josuas död vände sig Israels folk till avguderi, likt kananeerna som var i landet. Herren sa att han skulle sätta Israel på prov och att landets avgudar skulle vara som en "snara" för dem. Vad tror du Herren menade med det?

________________________

Onsdag 1 juni

 

Nyckelskriftställe: Josua 24:15

  • Be en förälder gå igenom denna lektion med dig. (Följ bara instruktionerna)

_________________________

Torsdag 2 juni

 

Domarboken 6-8     Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs 6:25–32. Vad var det första Gideon gjorde när han försökte befria israeliterna från midjaniterna?  Varför tror du Herren befallde Gideon att först göra detta?

  • Läs kapitel 7. Skriv ner minst två viktiga principer som du lär dig här. ur kan du tillämpa dessa i ditt eget liv?

 

________________________

Fredag 3 juni

Domarboken 13-16   Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs 13-16. Vilken andlig gåva gavs Simson? Hur tycker du att hand förvaltade sin gåva? Fundera över de andliga gåvor du har fått. Hur förvaltar du dem på bästa sätt?

  • Om du skulle kunna resa i en tidsmaskin till Simsons tid, vilka råd skulle du vilja ge Simson angående hans gåva och hans förbund med Gud?

samson.webp

Sammanfattning

Efter Josuas död går israeliterna igenom 330 år av avfall. Folket har inte längre en härförare eller profet som leder dem, och till skillnad från den framgångsrika tiden med Josua så lider folken nu av andligt förfall. Detta leder inte sällan till nöd och fångenskap. Det är i denna situation som Herren kallar på s k domare, som t ex Simson och Gideon, för att rädda israeliterna. Det är dock inte alla domare som är helt rättfärdiga.

Veckans video

Seminarie TV 20: Domarboken

I ett klassiskt STV-avsnitt från 2016 presenterar några Bolliaden-ungdomar veckans läsning.

Simsons styrka

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

På cruise med domarna

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Domarboken 2:1

Herren kommer aldrig bryta sitt förbund med oss.

Domarboken 2:2-3

Eftersom israeliterna inte har drivit bort (de avgudadyrkande) kananeerna kommer deras gudar bli en "snara" for Israels folk.

 

Domarboken 2:10-14

Efter Josuas död vände sig Israels folk till avgudar. Herren blev vred och folket svagt, så att de inte längre kunde stå emot sina fiender.

Domarboken 2:18-19

Herren kallade "domare" bland Israels folk som skulle försvara dem mot fiender. Så länge domarna levde räddades folket, men när de dog föll folket tillbaks till avguderi.

Domarboken 2:22-23

Herren sätter israeliterna på prov genom att de avgudadyrkande folken finns kvar i närheten. Herren prövar folket om de lyckas hålla buden, trots yttre påfrestningar. (Det liknar samma prov som vi går igenom idag.)

Domarboken 3:9-10, 15, 31; 4:4

Herren lät en "frälsare" uppstå bland folket: Otniel, Ehud, Samgar och Debora. De blev domare i Israel.

Domarboken 5:31

Må alla som älskar Herren likna solen när den går upp i kraft.

Domarboken 6:14-16

Herren lovar att vara med Gideon för att besegra midjaniterna.

Domarboken 7:1-6

Endast 300 män blir kvar för att besegra midjaniterna. (Herren ville inte att de skulle vara för många. Då skulle de berömma sig av sin egen styrka hellre än att lita på Guds styrka att kunna rädda dem.)

Domarboken 13:5

Simson ska vara en nasir

Domarboken 14:6

Simson dödar ettlejon med bara händerna.

Domarboken 15:14-19

Vid platsen Lehi slår Simson ihjäl ett tusen filisteer.

Domarboken 16:17-20

Delila skär av håret på Simson och han förlorar sin styrka.

bottom of page