top of page
Abraham 3; Moses 4-5
Vecka 2
 10 - 14 jan 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 10 jan

Seminarie TV 1

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 11 jan

 

Introduktion: Gamla testamentet​​

 • Varför tror du att det är viktigt att studera Gamla testamentet?

 • Läs Mosiah 13:29-35: Vad var syftet med lagen som gavs till de forna israeliterna? Vad var budskapet från alla Gamla testamentets profeter?

________________________

Onsdag 12 jan

 

Abraham 3    Läs   Elevbok

 • Läs vers 11-12: Vilken relation verkade Abraham ha till Herren? Vilka tecken ser du att Abraham var älskad av Herren?

 • Läs vers 22-23 (nyckelskriftställe): Vilka viktiga lärdomar hittar du in dessa verser?

 • Läs vers 24-26: Vem var med och skapade jorden? Varför skapades jorden?

_________________________

Torsdag 13 jan

 

Mose 4     Läs    Elevbok

 • Läs vers 2: Vad lär du dig av denna vers? Finns det något som du kan efterlikna i Jesu exempel?

 • Läs vers 1-4: Vad var Satans plan? Varför är människans handlingsfrihet så viktig?

 • Läs vers 28 (första halvan): På vilket sätt gjorde Adams fall oss lika Gud? Hur kan vi använda det som står i versen till glädje för oss i våra liv?

________________________

Fredag 14 jan

Mose 5     Läs    Elevbok

 • Läs vers 5-8: Här införs offerlagen. Varför var den viktig? Vad pekade den mot? Vad kan vi göra för att visa att vi vill lyda offerlagen (vers 8)?

 • Läs vers 10-11: Vad var det positiva med Adams fall?

 • Läs vers 18-34: Vilka lärdomar tar du med dig från berättelsen om Kain och Abel?

Sammanfattning

Abraham 3: Abraham får kunskap om universum med hjälp av urim och tummim – Herren uppenbarar för honom andarnas eviga natur – Han får kunskap om föruttillvaron, förutordination, skapelsen, valet av en Återlösare samt om människans andra tillstånd.

Mose 4: Hur Satan blev djävulen – Han frestar Eva – Adam och Eva faller, och döden kommer in i världen.

Mose 5: Adam och Eva föder barn – Adam frambär offer och tjänar Gud – Kain och Abel föds – Kain gör uppror, älskar Satan mer än Gud och blir Förtappelse – Mord och ogudaktighet sprider sig – Evangeliet blir predikat.

Veckans video

Seminarie TV 1: Välkommen till GT

Louis Herrey och Marcus Brändh introducerar kursen Gamla testamentet och välkomnar nya elever.

adam-and-eve-garden-eden-footage-000096001_iconl.webp

Adam och Eva

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Adams fall

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Abraham 3:4

En dag för Herren är som tusen år för oss.

Abraham 3:11

Herren talar ansikte mot ansikte med Abraham.

Abraham 3:17

Det finns inget som Gud inte kan göra.

Abraham 3:22-23 (Nyckelskriftställe)

Vi fanns som andar innan jorden skapades. Abraham utvaldes innan han föddes.

Abraham 3:24-26

Detta liv är ett prövotillstånd för att se om vi vill hålla Guds befallningar.

Abraham 3:27 (Moses 4:2)

Kristus utvaldes att bli vår Frälsare i föruttillvaron.

Moses 4: 1-4

I föruttillvaron försökte Lucifer tillintetgöra människans handlingsfrihet.

 

Moses 4:21

Kristus makt är större än Satans (Han ska "krossa" hans huvud).

Moses 4:28

Genom Adams fall blev människan som Gud - med kunskap om gott och ont.

Moses 5:5-7

Adam och Eva befalls att frambära offer till Herren. Detta för att påminna dem om det försoningsoffer Guds son skulle utföra.

Moses 5:8

Vi ska göra allt i Sonens namn, omvända oss och alltid be i Sonens namn.

Moses 5:9

Alla som vill kan bli återlösta.

Moses 5:10-11

Som en konsekvens av fallet kunde Adam och Eva (och alla människor) kunna få avkomlingar och känna glädje - eftersom vi har kunskap om gott och ont.

Moses 5:16

Adam och Eva upphörde aldrig att be till Gud.

Moses 5:34

"Är jag min brors väktare?" (Kain dödar sin bror Abel.)

Moses 5:58

Evangeliet predikades från begynnelsen av änglar och genom den Helige Anden.

Nyckelskriftställe

Abraham 3:22-23

 

Nu hade Herren visat mig, Abraham,  intelligenserna som organiserades innan  världen var till, och bland alla dessa fanns det många av de ädla och stora. Och Gud såg dessa själar, att de var goda, och han stod mitt ibland dem, och han sa: ”Dessa ska jag göra till mina styresmän”, för han stod bland dem som var andar, och han såg att de var goda, och han sa till mig: ”Abraham, du är en av dem, du utvaldes  innan du föddes.”

bottom of page