top of page
HESEKIEL 1-3, 33-34, 36-37, 47
Vecka 43
  24-28 okt 2022
Veckans läsning

Måndag 24 okt

Seminarie TV 32

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 25 okt

Hesekiel 1-3    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs Hesekiel 2:9–10, 3:1–3 – Vad uppmanar Herren Hesekiel att göra? Vad kan detta symbolisera och varför är det viktigt?    

  • Lista vad Herren sade att Hesekiels mission skulle vara enligt Hesekiel 2–3, och vad som uppmuntrade Hesekiel att fullfölja sin mission.     

_________________________

Onsdag 26 okt

 

Hesekiel 33-34, 36    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Varför var Israels ledare dåliga ”herdar” för Herrens folk enligt Hesekiel 34:1–10, 18–19?
  • Lista en god herdes egenskaper som du finner i Hesekiel 34:11–16 och förklara hur någon som tjänar i något av det aronska prästadömets presidentskap eller i en Unga kvinnor-klass kan tillämpa dessa egenskaper i sitt kall.

_________________________

Torsdag 27 okt

 

Nyckelskriftställe: Hesekiel 3:16-17

  • Läs Hesekiel 3:17–21 och beskriv en väktares kallelse.

  • Nämn en ”väktare” i kyrkan i vår tid och förklara varför du valde just honom.

  • Vad lär vi av Hesekiel 3:17–21 om betydelsen av att slutföra det vi kallats att göra? Skriv gärna en hänvisning till Jakob 1:9.

________________________

Fredag 28 okt

Hesekiel 37, 47    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Rita en bild eller gör en uppställning över ämnena i detta nyckelskriftställe.
  • Samma två stavar eller uppteckningar som Hesekiel talade om nämns också i 2 Nephi 3:11–12.
  • Lista vad Mormons bok säger om de händelser som ska inträffa till följd av att dessa två stavar ”förenas”. 3. När du läser vidare i Hesekiel 37, till vers 22, inser du att dessa två ”stavar” är betydelsefulla för Israels insamling. Förklara hur du tror att förenandet av Bibeln och Mormons bok kan bidra till att Israels hus insamlas. Beakta i ditt svar budskapet i Mormons boks underrubrik: Ännu ett testamente om Jesus Kristus.

Historisk bakgrund

 

Hesekiel var samtida profet med Jeremia och Daniel. År 597 f Kr var han med i den andra (av tre) deportationen till Babylon. Där fick han sin profetkallelse 593 f Kr och verkade bland de judiska folket i fångenskap till år 571 f Kr. I dessa inledande kapitel lär vi oss om Hesekiels kallelse och hur viktig han och alla profeter är som Herrens "väktare" (Hes 3:17).

Väktaren på tornet

 

Redan i kapitel 3 läste vi om profeten Hesekiel som "väktare" på tornet. I kapitel 33 förklaras detta kall ytterligare. Medan Jeremia ropade omvändelse i Jerusalem, verkade Hesekiel bland folket i den babyloniska fångenskapen. Jeremia försökte rädda folket från undergång och Hesekiel försökte hjälpa folket förstå att deras fångenskap var resultatet av deras ogudaktighet. Båda profeterna undervisade om att det fanns anledning att hoppas på framtiden om folket vände om tillHerren. 

1102017171_univ_lsr_xl.jpeg

Bokens tema

 

Hesekiel vill att alla människor slutligen kommer att veta att Herren är Gud. Genom alla Guds välsignelser eller straffdomar ska folket kunna se Guds hand i allt. Därav orden”de skall inse att jag är Herren” som upprepas över sextiofem gånger i Hesekiel.

 

MISSA INTE!

Hesekiel 3:16-17 Nyckelskriftställe om profeten som är väktare för Guds folk.

Hesekiel 18  Fina tankar om hur Gud vill rädda vårt andliga liv och leda oss tillbaks till honom.

Hesekiel 34  Vad vi kan lära oss av den sanna Herden hur vi bäst kan ta hand om hans får.

Hesekiel 37:15-17  Nyckelskriftställe om hur Mormons bok och Bibeln kompletterar varandra.

Hesekiel 47:1-12  Vacker liknelse/syn om hur templet välsignar vårt liv.

I Juda och Israels kungahistoria finner vi Hesekiel här. Han verkar som profet ca 593-571 f Kr. 

Hesekiel 3:16-17

 

"Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig: 'Människo­barn, jag har satt dig till väktare för Israels hus. När du hör ett ord från min mun ska du varna dem från mig.' "

Nyckelskriftställe

Hesekiel 37:15-17

 

"Herrens ord kom till mig. Han sade: 'Du människobarn, tag en trästav och skriv på den: För Juda och Israels barn, hans medbröder. Tag sedan en annan trästav och skriv på den: För Josef, en trästav för Efraim och alla av Israels hus, hans medbröder. Foga sedan ihop dem med varandra till en enda stav, så att de förenas till ett i din hand."

Nyckelskriftställe

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Veckans video

Seminarie TV 32

Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Jerusalems öde

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Dalen med de uttorkade benen

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Hesekiel förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Skrift-ställen du inte bör missa!

Nyckelskriftställe: Herren kallar väktare (profeter) för att varna oss

Hesekiel 3:16-17

"Men efter sju dagar kom Herrens ord till mig: 'Människo­barn, jag har satt dig till väktare för Israels hus. När du hör ett ord från min mun ska du varna dem från mig.' "

Judarna förs bort i fångenskap pga sina vidrigheter

Hesekiel 5:7-11

"Ni har varit värre än hednafolken runt omkring er och inte levt efter mina lagar... ni har inte ens följt lagarna hos de folk som bor runt omkring er... Jag skall utföra min dom mitt ibland... För dina vidrigheters skull skall jag göra med dig vad jag aldrig tidigare har gjort och aldrig mer skall göra... Därför att du har orenat min helgedom med alla dina vidrigheter och alla dina avgudar, skall jag rensa bort dig."

Här framgår det att judarna till och med har varit mer onda än sina avgudadyrkande grannländer. (Se även 16:47; 23:11). 

Ordet "vidrig" används flera gånger av Hesekiel för att beskriva folkets gärningar (Se även 8:6; 9:4; 11:21; 16:58)

Ett nytt hjärta (det nya och eviga förbundet)

Hesekiel 11:19-20

"Jag skall ge dem ett och samma hjärta, och en ny ande skall jag lägga i deras bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött, för att de skall vandra efter mina stadgar och hålla mina bud och följa dem. De skall vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud."

Hesekiel 16:60, 62-63

"Men jag skall komma ihåg mitt förbund med dig i din ungdoms dagar och upprätta med dig ett evigt förbund... Och jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall inse att jag är Herren... när jag förlåter dig allt vad du har gjort, säger Herren, Herren."

Hesekiel 18:31

"Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?"

Hesekiel 36:26-28

"Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. Jag skall frälsa er från all er orenhet."

Jämför dessa verser med Jeremia 31:31-33; 33:38-40 som handlar om det nya, eviga förbundet. Detta förbund sluter Herren med sitt folk när han samlar in dem på nytt (i denna sista tid), ett förbund som är bundet till Kristi försoning eftersom den ger möjlighet till förlåtelse och ett nyskapat hjärta. Vi följer då inte längre en lag skriven på stentavlor, utan Kristi lag, skriven på våra hjärtan. Det innebär att vårt motiv för att hålla lagen är inte rädsla för straff utan kärlek till Gud.

Profetia om Mulekiterna?

Hesekiel 17:22-23

"Så säger Herren, Herren: Jag skall själv ta en kvist från den höga cederns topp och plantera den. Av dess översta grenar skall jag bryta av en späd kvist och själv plantera den på ett högt och brant berg.23 På Israels höga berg skall jag plantera den,och den skall få grenar och bära frukt och bli en utsökt ceder."

Orson Pratt påstod att "kvisten" är Mulek, en av Sidkias, "cederns" söner. När judakungen Sidkia blev bortförd till Babylon passade Mulek på att fly landet och med ett litet sällskap kom de till slut till det förlovade landet. Hans efterkommande grundade staden Zarahemla som blev funnen av kung Mosiah. Mulekiterna slöt sig samman med Mosiah och hans folk (nephiterna). Intressant att notera, det var även Mulekiterna som fann den sista överlevaren, Coriantumr, bland Jarediterna, och deras uppteckningar - Ethers bok. (se Omni 1:14-22)

Omvändelse motverkar andlig död

Hesekiel 18:20-21

"Den som syndar skall dö... Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder som han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då skall han förvisso leva och inte dö.

Hesekiel 18:23, 32

"Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva... Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så får ni leva."

Hesekiel 18:26-30

"När den rättfärdige vänder om från sin rättfärdighet och gör det som är orätt, så dör han på grund av det. Genom det orätta han har gjort skall han dö... Därför skall jag döma er, var och en efter hans gärningar... Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte skall få er på fall.

Hesekiel 33:11-12

"Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?... Den rättfärdiges rättfärdighet skall inte rädda honom när han syndar. Den ogudaktige skall inte komma på fall genom sin ogudaktighet, när han vänder om från sin ogudaktighet. Den rättfärdige skall inte heller kunna leva genom sin rättfärdighet när han syndar." (se även v. 18-19)

Vi straffar oss själva - Gud ger oss enligt våra gärningar

Hesekiel 18:30

"Därför skall jag döma er, var och en efter hans gärningar, ni av Israels hus, säger Herren, Herren. Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte skall få er på fall."

Detta är ett Hesekiels teman i boken: att vi straffas oss själva med de onda gärningar vi gör - det som var orsaken till judarnas fall. (Se även 7:9,27; 9:10, 11:21; 14:4; 16:58-59; 18:24; 23:49; 24:14)

Profetia om Lucifers fall

Hesekiel 18:30

"Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg... Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig... Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig... Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig... Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du skall inte mer finnas till."

Denna profetia är dualistisk. Den är skriven mot kungen i Tyrus, men syftar även till Lucifers, Guds stora motståndare. 

Väktarens ansvar

Hesekiel 33:7-9 (3:17-21)

"Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem... och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv."

Israels dåliga herdar

Hesekiel 34:2-5

"Ve er, ni Israels herdar, som bara tagit hand om er själva! Skulle inte herdarna ta hand om hjorden?  I stället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om hjorden.  De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som drivit vilse förde ni inte tillbaka, de förlorade sökte ni inte upp, utan med hårdhet och grymhet härskade ni över dem.  De skingrades, eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt alla markens djur när de skingrades."

Den rätta herden

Hesekiel 34:11-16

"Ty så säger Herren, Herren: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem... Jag skall föra dem ut från folken och samla ihop dem från länderna och låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg... Där skall de vila sig på goda betesmarker... Jag skall själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren, Herren. De förlorade skall jag söka upp, de som gått vilse skall jag föra tillbaka, de sårade skall jag förbinda, och de svaga skall jag stärka."

Såsom Herren själv tar hand om sina får, så bör vi också göra.

Hesekiel 34:23

"Jag skall låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han skall föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Han skall föra dem i bet och vara deras herde."

Hesekiel 34:31

"Ni, mina får, den hjord som jag för i bet, ni är människor och det är jag som är er Gud, säger Herren, Herren."

De förtorkade benen får liv (Uppståndelse och insamling)

Hesekiel 37:5-6

"Så säger Herren, Herren till dessa ben: 'Se, jag skall låta ande komma in i er, så att ni får liv. Jag skall fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv. Och ni skall inse att jag är Herren.' "

Hesekiel 37:11-14

"Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, de säger: Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren, Herren: Se, jag skall öppna era gravar och låta er, mitt folk, komma upp ur era gravar och låta er komma till Israels land.  Ni skall inse att jag är Herren, när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. Jag skall låta min Ande komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land."

Detta är en av Hesekiels mest sällsynta syner. Den har två betydelser: 1. Herren kommer samla sitt folk Israel igen och ger dem andligt liv genom evangeliets återställelse; 2. Herren kommer låta alla människor uppstå efter graven.

Nyckelskriftställe: Bibeln och Mormons bok fogas samman

Hesekiel 37:15-17

"Herrens ord kom till mig. Han sade: 'Du människobarn, tag en trästav och skriv på den: För Juda och Israels barn, hans medbröder. Tag sedan en annan trästav och skriv på den: För Josef, en trästav för Efraim och alla av Israels hus, hans medbröder. Foga sedan ihop dem med varandra till en enda stav, så att de förenas till ett i din hand.' "

I Babylon var det vanligt med olika skrivunderlag, bland annat trätavlor som ofta kallas "trästav". Så uppteckningen från Juda (Bibeln) ska fogas samman med uppteckningen från Josef (Mormons bok) och de två ska bli "ett" i Herrens hand. Det är precis det som är syftet med dessa böcker: att skapa enighet kring läran om Gud och hans förbund. Bibeln kompletteras av Mormons bok, och tvärt om (Se Mormon 7:8-10). Tillsammans är de båda urkunderna starka i att de kan "vederlägga falska läror, bilägga stridigheter och upprätta fred" samt ge kunskap om Herrens förbund. (Se 2 Nephi 3:12)

Templet - platsen för Guds tron

Hesekiel 43:6, 12

"Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet... 'Du människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo ibland Israels barn för evigt.' "

"På toppen av berget skall hela området runt omkring vara högheligt. Detta är lagen om templet."

Templets helighet

Hesekiel 43:5

"Herrens härlighet uppfyllde templet."

Hesekiel 43:12

"På toppen av berget skall hela området runt omkring vara högheligt. Detta är lagen om templet."

Hesekiel 44:9

"Ingen främling med oomskuret hjärta... får komma in i min helgedom."

Tempelkällan - välsignelser från templet

Hesekiel 47:1-12

Detta är en av Hesekiels vackraste syner: om källan av vatten som rinner ut från templet. Så här kan en tolkning se ut:

V. 1  "... där fick jag se vatten rinna fram under husets tröskel på östra sidan [från Gud]... söder om altaret. [förbundets riktning]

V. 3  "...lät mig gå genom vattnet, och det räckte mig till vristen [Fötterna svalkas. Första nivå av kunskap].

V. 4  "...lät mig där gå genom vattnet, och det räckte mig till knäna [utförandet av goda gärningar]... lät mig gå genom vattnet som då räckte mig till höfterna [djupare undervisning].

V. 5  "... och nu var det en ström som jag inte kunde vada över. Vattnet gick så högt att man måste simma [övermåttan välsignelser och kunskap]

V. 8  "Vattnet som bröt fram rinner till havet, och vattnet blir då sunt [Det som kommer från templet renar].

V. 9  "Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser... och allt får liv där strömmen rinner ut [Uppenbarelser och andligt liv].

V. 12  "Och vid strömmens båda stränder skall alla slags fruktträd växa upp. Deras löv skall inte vissna och deras frukt skall inte ta slut [Beväpnade med kraft från höjden blir vi rikare i goda gärningar]. Varje månad skall träden bära ny frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Deras frukter skall tjäna till föda och deras löv till läkedom." [Livets vatten mättar vår törst och helar oss]

bottom of page