top of page
NAHUM, HABACKUK, SEFANJA
Vecka 48
  28 nov - 2 dec 2022
Veckans läsning

Måndag 28 nov

Seminarie TV 36

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning

_________________________

Tisdag 29 nov

Nyckelskriftställe: Hesekiel 37:15-17

 • Samma två stavar eller uppteckningar som Hesekiel talade om nämns också i 2 Nephi 3:11–12. Lista vad Mormons bok säger om de händelser som ska inträffa till följd av att dessa två stavar ”förenas”.

 • När du läser vidare i Hesekiel 37, till vers 22, inser du att dessa två ”stavar” är betydelsefulla för Israels insamling. Förklara hur du tror att förenandet av Bibeln och Mormons bok kan bidra till att Israels hus insamlas. Beakta i ditt svar budskapet i Mormons boks underrubrik: Ännu ett testamente om Jesus Kristus.

_________________________

Onsdag 30 nov

 

Repetition nyckelskriftställen

 • Här är de nyckelskriftställen du bör känna till inför den kommande kunskapsutvärderingen. Vilka behöver du öva mest på?
 • 1 Samuelsboken 16:7
 • Psaltaren 24:3–4
 • Psaltaren 119:105
 • Psaltaren 127:3
 • Ordspråksboken 3:5–6
 • Jesaja 1:18
 • Jesaja 5:20
 • Jesaja 29:13–14
 • Jesaja 53:3–5
 • Jesaja 58:6–7
 • Jesaja 58:13–14
 • Jeremia 1:4–5
 • Hesekiel 37:15–17
 • Amos 3:7
 • Malaki 3:8–10
 • Malaki 4:5–6

_________________________

Torsdag 1 dec

 

Nahum    Läs/Lyssna   Elevbok

Habackuk    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs Habackuk 1:2-5. Har du känt som Habackuk någon gång, att Gud inte svarar på din bön när du önskar? Hitta Guds svar bland verserna. Vad tror du han försöker säga till Habackuk
 • Läs Habackuk 3:17–18 där Habackuk uttryckte sin beslutsamhet att följa Herren även i svåra tider. Om du skulle skriva en text om din egen beslutsamhet att följa Herren, vad skulle du skriva då?

________________________

Fredag 2 dec

Sefanja    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Sefanja 3:8–20 beskriver de sista dagarna och det förunderliga sätt på vilket Herren kommer att föra tillbaka sitt förbundsfolk till sig efter att de har varit skingrade och i fångenskap för sina synders skull. När du läser dessa verser, tänk då på hur orden kan tillämpas på människor i dag som behöver komma tillbaka till Herren eller som oroar sig över och är rädda för de sista dagarna. Skriv minst två sanningar som Herren sade i detta kapitel som gör störst intryck på dig, och förklara varför.
1-3-2.jpeg

Nahum

 

Vi tror att Nahum skrev sina profetior någon gång mellan 663–612 f Kr, den tid när Assyrien var den mäktigaste nationen i hela Mellan-östern. Nahum, som betyder ”tröstare” på hebreiska, 

måste ha tröstat israeliterna med sitt budskap om Assyriens framtida undergång. 

 

Habackuck

 

Habackuk levde antagligen vid en tid då ondskan i Juda tilltog (ca 620 f Kr) trots profeternas ansträngningar att förändra nationens andliga tillstånd. Habackuks bok innehåller två frågor som han ställde till Herren, Herrens svar samt en bön som Habackuk uppsändeför att erkänna Herrens fullkomliga visdom i sitt sätt att handskas med sina barn.

Sefanja

 

Sefanja är avkomling till kung Hiskia, men profeterade på kung Josiastid (640-609 f Kr), en annan rättfärdig kung i Juda, samtida med Habackuk, Mika och den unge Jeremia. Sefanja profeterade att Herrens dag skulle drabba de orättfärdiga med stor kraft men skulle ge dem som söker Herren och lever rättfärdigt en hoppfull och underbar framtid.

Här ser du när några av profeterna levde och verkade. Kan du hitta dem?

Veckans video

Seminarie TV 36

Louis Herrey och Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Rädda de onda

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Herren är god

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Nahum förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Habackuk förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Sefanja förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Herren är god men också rättvis

Nahum 1:3

"Herren är sen till vrede men stor i kraft, han låter ingen gå ostraffad. Herren har sin väg i storm och oväder, och molnen är dammet under hans fötter."

Gud är vår tillflykt

Nahum 1:7

"God är Herren, en tillflykt på nödens dag, han känner dem som flyr till honom."

Att Gud "känner dem" som kommer till honom betyder att dessa gör förbund med Gud.

Han som kommer förkunnar frid

Nahum 1:15

"Se, över bergen kommer han som frambär gott budskap, han som förkunnar frid. Fira dina högtider, Juda, infria dina löften. Ty den onde skall inte mer dra fram genom dig, han är helt tillintetgjord."

Gud svarar inte genast på bön, men när det händer gör han det med besked

Habackuk 1:2-5

"Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör, ropa högt till dig över våld utan att du räddar? Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände?...

Den ogudaktige omringar den rättfärdige och rätten förvrängs...

[Herrens svar]: Se er omkring bland hednafolken, se och häpna, ja, häpna, för jag gör en gärning i era dagar som ni inte kommer att tro när den berättas."

Den rättfärdige lever av tro

Habackuk 2:4

"Men den rättfärdige skall leva genom sin tro."

Denna tanke använde sig aposteln Paulus mycket av i hans brev till de kristna församlingarna.

 

Folket blev utbrända för att de ägnade för mycket tid åt onödiga saker

Habackuk 2:13

"Se, kommer det inte från Herren Sebaot att folken sliter för det som bränns upp och tröttar ut sig till ingen nytta?"

 

Jorden [under tusenårsriket] ska fyllas med kunskap

Habackuk 2:14

Jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som vattnet täcker havets djup.

 

Ingen ande i en avgud

Habackuk 2:18-20

"Vad nytta gör en avgud som en människa har skurit till, eller en gjuten avgud som är en falsk lärare? Ty den som gör den  förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Ve den som säger till träbiten: 'Vakna!' och till en stum sten: 'Stå upp!' Kan den undervisa? Visst är den överdragen med guld och silver, men det finns ingen ande i den. Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!"

Dessa verser visar det absurda med att tillbe avgudar, att dyrka något våra egna händer har gjort.

Möt Herren i templet

Habackuk 2:20

"Men Herren är i sitt heliga tempel. Var stilla inför honom, hela jorden!"

 

Jubla i Herren - han är din styrka

Habackuk 3:18-19

"Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud. Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå framöver mina höjder."

Haha! Synd om dem som bär utländska kläder

Sefanja 1:8

"Och det skall ske på dagen för Herrens slaktoffer att jag skall straffa furstarna och kungasönerna och alla som klär sig i utländska kläder.

Handlar egentligen om Israels folk som påverkas av de kringliggande avgudanationerna.

När Herrens stora dag kommer (Kristi andra ankomst) får syndarna ångest

Sefanja 1:14, 17

"Herrens stora dag är nära, nära och kommer med hast. Hör, det är Herrens dag! Då ropar hjältarna i ångest."

"Då skall jag ge människorna en sådan ångest att de går omkring som blinda, därför att de har syndat mot Herren ." 

Hur man bäst förbereder sig för Herrens stora dag

Sefanja 2:1-3

"Församla er, ja, kom samman, du folk utan blygsel... innan Herrens vredesglöd kommer över er, ja, innan Herrens vredes dag kommer över er. Sök Herren , alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på Herrens vredes dag." 

Den ödmjuke har sin tillflykt till Herren

Sefanja 3:12

Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt och har sin tillflykt i Herrens namn.

Jubla och gläds för Herren bor i Sion

Sefanja 3:14-17

Jubla, dotter Sion, ropa av glädje, Israel! Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta, dotter Jerusalem! Herren har tagit bort straffdomarna från dig och röjt bort din fiende. Herren, Israels Kung, bor i dig. Du ska aldrig mer frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: ”Var inte rädd, Sion, låt inte dina händer sjunka! Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.”

Herren kommer ta hand om de plågade och göra slut på deras "fångenskap".

Sefanja 3:19-20

Se, på den tiden ska jag ta itu med alla som plågat dig. Jag ska frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag ska göra dem till lovsång och berömmelse över hela jorden där de varit så hånade. På den tiden ska jag föra er hem, då ska jag samla er, för jag ska göra er till berömmelse och lovsång bland jordens alla folk när jag gör slut på er fångenskap inför era ögon, säger Herren."

Detta är dualistiskt: Det handlar om dig personligen såväl som Israels folk som plågats av intern ondska och yttre fiender. 

bottom of page