top of page
Veckans läsning

Måndag  23 okt

SEMINARIE TV 31

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 24 okt

1 Timoteus 3:1-7; Titus 1:6-9

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 25 okt

1 Timoteus 4:12-16

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 26 okt

2 Timoteus 3

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 27 okt

Nyckelskriftställe:

2 Timoteus 3:15-17

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 28 okt

Dagens

skriftställe

Söndag 29 okt

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

1-2 Timoteus, Titus, Filemon
Vecka 43
23-29 okt 2023

Veckans video

Seminarie TV 31: Veckans läsning

Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. 

En Boot Camp i kyrkan 

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Ansvaret ligger hos prästadömsledare

1 Timoteusbrevet 1-6

Av det här brevet från Paulus till Timoteus, en ung prästadömsledare i Efesus, lär vi oss att prästadömsledare har ansvaret att se till att sanna lärosatser och korrekta sedvänjor lärs ut. Vi lär även att kärleken till pengar leder till orättfärdighet och avfall. Å andra sidan, om vi sätter vårt hopp till den levande Guden och är rika på goda gärningar, då får vi evigt liv. 

Ha Anden med dig och håll fast vid ditt vittnesbörd om Kristus

2 Timoteusbrevet 1-4

När vi strävar att ha Anden med oss, kan vi övervinna rädsla och inte skämmas för vårt vittnesbörd om Jesus Kristus. När vi uthärdar svårigheter och förblir trofasta gentemot Herren, kan vi hjälpa oss själva och andra att få frälsning genom Jesus Kristus. Om vi renar oss själva från ondska, kan vi bättre tjäna Herren. Om i förblir trofasta mot Herren får vi en rättfärdighetens krona. Till sist lär vi oss om vår tids faror och skrifternas värde. 

 

Håller vi fast vid Guds ord blir vi en styrka för andra

Brevet till Titus 1-3

När vi håller fast vid Guds ord, kan vi använda den sanna läran för att uppmuntra andra att leva efter Jesu Kristi evangelium och bemöta de som motarbetar det. Paulus uppmanade Jesu Kristi efterföljare att vara goda exempel för andra. Han vittnade också om att Jesus Kristus offrade sig själv för oss så att han kunde återlösa oss och rena oss. 

Se andra som bröder och systrar i evangeliet

Brevet till Filemon

När vi studerade Paulus bön till Filemon om att han skulle se en nyligen omvänd, förrymd slav, som sin broder i evangeliet, lär vi oss att vi är bröder och systrar i evangeliet. Vi lär oss också att Jesu Kristi lärjungar visar andra barmhärtighet och förlåter dem. 

tim 2.jpeg

De sista dagarna 

Paulus skriver till Timoteus om tillståndet i de sista dagarna. 2 Timothy 3:1–5. Av kyrkans Bible Videos.

Jag har bevarat tron 

Paulus sista ord till Timoteus och även till alla sina läsare. 2 Timothy 4:1–8Av kyrkans Bible Videos.

Nyckelskriftställen

2 Timoteus 3:15-17

"... och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

 

Sammanfattning: 1 Timoteusbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Sammanfattning: 2 Timoteusbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Pastoralbreven

Paulus brev 1 Timoteusbrevet, 2 Timoteusbrevet och Brevet till Titus kallas ofta för pastoralbreven för att de innehåller Paulus råd till pastorer, eller ledare, i kyrkan. Pastor kommer av det latinska ordet för ”herde”.

För lärare: Följ profeten

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Är Paulus emot släktforskning?

1 Timoteus 1:3-6

"... förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat."

Vad Paulus vänder sig emot är allt "tomt prat" som medlemmarna ibland ägnar sig åt: sagor, falska läror, och det ständigt upprepande släktregister av vissa personer. Det vill säga, de vill påpeka att de kommer från en ädel släkt, som om detta skulle göra dem mer rättfärdiga. Paulus menar att kärlek och tro står i centrum av evangeliet, inte tomt prat.

Lagen är god - är till för de laglösa

1 Timoteus 1:8-10

Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga... för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare... och för alla som står emot den sunda läran

Kämpa den goda kampen och slippa lida skeppsbrott i tron

1 Timoteus 1:18-19

"... kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. 

Kristus är medlaren

1 Timoteus 2:5-6

Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,  som gav sig själv till lösen i allas ställe.

Hur är en god församlingsföreståndare?

1 Timoteus 3:2-7

En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling?.. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.

Titus 1:7-9

Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara fläckfri. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad, förståndig, hederlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna.

Människors tillstånd i de sista dagarna

1 Timoteus 4:1-3

Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. 

2 Timoteus 3:1-5

Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

2 Timoteus 4:3-4

Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Fysisk träning är bra, men andlig träning bättre

1 Timoteus 4:8

Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på allt sätt, för den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. 

Var ett föredöme - fräls dig själv och andra

1 Timoteus 4:12-16

Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, tro och renhet. Fortsätt att högläsa ur Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer.  Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig. Tänk på detta, lev i detta så att alla kan se dina framsteg.  Var noga med dig själv och din undervisning och håll troget ut med detta. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

Håll dig till den sanna läran

1 Timoteus 6:3-4, 14

 Om någon sprider andra läror och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och den lära som hör till gudsfruktan,  så är han högmodig och okunnig och har en sjuklig lust att diskutera och strida om ord...  bevara budskapet rent och oförfalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst.

Titus 2:1, 7-8

Men du ska predika det som stämmer med den sunda läran... Din undervisning ska förmedla oförfalskad sanning och värdighet. Den ska vara sund och oklanderlig, så att din motståndare måste skämmas när han inte har något ont att säga om oss.

Kärleken till pengar är rot till allt ont

1 Timoteus 6:10

Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

1 Timoteus 6:17-17

Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig.  Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.

Kämpa trons goda kamp

1 Timoteus 6:11-12

Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, grip det eviga livet som du blev kallad till.

2 Timoteus 4:7-8

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.  Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.

God har inte gjort oss modlösa 

2 Timoteus 1:7

Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Jag skäms inte för Kristus

2 Timoteus 1:8, 12

 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft...

Men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att han har makt att fram till den dagen bevara det som anförtrotts mig.

Härda ut med Kristus

2 Timoteus 2:10-12

Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska få del av frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom.

Nyckelskriftställe: Skrifterna gör dig vis

2 Timoteus 3:15-17

och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.  Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Herren Frälser oss på grund av sin barmhärtighet

 

Titus 3:4-8
Men när Gud, vår Frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Detta är ett ord att lita på, och jag vill att du med kraft inskärper det, så att de som tror på Gud är noga med att göra goda gärningar.

Kärlek till de heliga ger glädje

 

Filemon 1:4-7

Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga... Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder.

bottom of page