top of page
Veckans läsning

Måndag  16 okt

SEMINARIE TV 30

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 17 okt

1 Tessalonikerbrevet 1-3

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 18 okt

1 Tessalonikerna 4-5

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 19 okt

2 Tessalonikerbrevet 2

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 20 okt

Nyckelskriftställe:

2 Tessalonikerbrevet 2:1-3

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 21 okt

Dagens

skriftställe

Söndag 22 okt

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

1-2 Tessalonikerbrevet
Vecka 42
17-22 okt 2023

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 30: Veckans läsning

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. 

En tjuv i natten 

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Sammanfattning: 1 Tessalonikerbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Paulus berömmer de heliga för deras trofasthet under svåra lidanden

1 Tessalonikerbrevet 1-5

Paulus skrev till de heliga i Tessaloniki efter att han fått veta att de varit trofasta evangeliet trots förföljelse. Han berömde dem för deras trofasthet och villighet att undervisa om evangeliet. Paulus beskrev anledningen till varför han predikade för de heliga i Tessalonika. Han ville stärka deras tro och förbereda dem för Kristi andra ankomst. 

Om Kristi andra ankomst

2 Tessalonikerbrevet 1-3

Kort efter sitt första brev till de heliga i Tessalonika skrev Paulus ett andra brev till dem, i vilket han tydliggjorde sanningar om Kristi andra ankomst. Han lärde att Frälsaren inte skulle koma tillbaka förrän efter att ett avfall hade skett. Paulus predikade sedan mot lathet och rådde de heliga att "inte tröttna på att göra gott" (se 2 Tess. 3:13).

För lärare: Följ profeten

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Sammanfattning: 2 Tessalonikerbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

the_second_coming.jpeg

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

 

Sonen och Fadern är åtskilda personer 

1 Tessalonikerbrevet 1:3

vi tänker ständigt på er... uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far.

1 Tessalonikerbrevet 3:13

Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer...

2 Tessalonikerbrevet 2:16-17

Och må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Far... uppmuntra era hjärtan

Kyrkans medlemmar tjänar i kärlek

1 Tessalonikerbrevet 1:2-3

 Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner,  för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och Far.

1 Tessalonikerbrevet 2:19-20

Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrans inför vår Herre Jesus när han kommer om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje.

1 Tessalonikerbrevet 5:12-13

Vi ber er, bröder, att uppskatta dem som arbetar bland er och leder er i Herren och förmanar er.  Visa dem den största kärlek för det arbete de gör.

2 Tessalonikerbrevet 1:3

Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder. Och det har vi goda skäl till, för er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. 

Egenskaper för en missionär / Hur man undervisar evangeliet

1 Tessalonikerbrevet 1:3-11

3. Vår predikan kommer inte ur villfarelse, orena motiv eller dolda avsikter. 

4. därför talar vi som vi gör, inte för att behaga människor utan Gud,

5  Vi har aldrig kommit med smickrande ord... eller med förevändningar för att roffa åt oss.

6  Vi har inte heller sökt bli ärade av människor, varken av er eller andra, 

7. I stället uppträdde vi kärleksfullt bland er.

8.  ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv, eftersom ni hade blivit så kära för oss.

9  ni minns ju hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi

10. Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och rent vi uppträdde bland er troende. 

11. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er, som en far sina barn,

Vi får styrka genom andras tro

1 Tessalonikerbrevet 3:7-8

Så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er, bröder, mitt i alla våra svårigheter och lidanden. Nu lever vi, när ni står fasta i Herren.

Att växa i kärlek styrker hjärtat

1 Tessalonikerbrevet 3:12-13

Och må Herren låta er växa och överflöda i kärleken till varandra och till alla, liksom vi i vår kärlek till er.  Så ska han styrka era hjärtan och göra dem fläckfria i helighet inför vår Gud och Far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Håll kyskhetslagen

1 Tessalonikerbrevet 4:3-4, 7-8

 Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från sexuell omoral, att ni var och en vet att vinna er en hustru på ett helgat och hedervärt sätt...  Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Den som avvisar detta avvisar alltså inte en människa utan Gud, som ger er sin helige Ande.

Älska varandra - ännu mer

1 Tessalonikerbrevet 4:9-10

Ni har ju själva lärt er av Gud att älska varandra,  och den kärleken visar ni alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att göra det ännu mer.

Hoppet om de dödas uppståndelse

1 Tessalonikerbrevet 4:13-14

Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom.

Första uppståndelsen vid Kristi andra ankomst

1 Tessalonikerbrevet 4:16-17

När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först.  Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.

Hur man förbereder sig för Kristi andra ankomst

1 Tessalonikerbrevet 5:2, 6-8

Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten... Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.  De som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm.

Kristus dog för att vi skulle få leva

1 Tessalonikerbrevet 5:10

Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 

Hur man lever som en Kristi efterföljare

1 Tessalonikerbrevet 5:13-22

Håll frid med varandra... förmana de oansvariga, uppmuntra de missmodiga, ta hand om de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont, utan sträva alltid efter att göra gott både mot varandra och mot alla. Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont.

Gud kommer utföra sitt verk

1 Tessalonikerbrevet 5:24

Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk.

Lidande och förföljelser, en del av medlemmarnas prövning och välsignelse

2 Tessalonikerbrevet 1:4-7, 11-12

Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska räknas värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig: han straffar med plågor dem som plågar er och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss...

Därför ber vi alltid för er, att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron.  Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er, och ni i honom, genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd.

Nyckelskriftställe: Avfallet sker innan Kristi andra ankomst

2 Tessalonikerbrevet 2:1-3

När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er, bröder,  att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som säger att Herrens dag är här. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son.

Hur Satan för människor bort från Gud

2 Tessalonikerbrevet 2:8-12

Sedan ska den laglöse träda fram, han som Herren Jesus ska döda med sin muns ande och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Följ undervisningen du fått i kyrkan

2 Tessalonikerbrevet 2:15

Stå därför fasta och håll er till den undervisning ni har fått, muntligt eller genom brev.

Be för kyrkans ledare

2 Tessalonikerbrevet 3:1-2

För övrigt, bröder, be för oss. Be att Herrens ord ska spridas snabbt och bli ärat liksom hos er, och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron.

Herren skyddar oss från den onde

2 Tessalonikerbrevet 3:3-5

Men Herren är trofast. Han ska styrka er och skydda er från den onde. I Herren har vi förtroende för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Håll dig borta från de som lever "oanständigt"

2 Tessalonikerbrevet 3:6

Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oansvarigt och inte följer den undervisning som de fått av oss.

Med andra ord, välj noggrant ditt sällskap. Detta är inte en befallning att skära av band till nära och kära bara för att de inte delar vår tro eller livsstil. I vers 15 säger Paulus: "Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder."

 

 

Vikten av arbete och självständighet

2 Tessalonikerbrevet 3:10-12

När vi var hos er gav vi er denna föreskrift: den som inte vill arbeta ska inte heller äta. Men vi hör att vissa bland er lever oansvarigt. De arbetar inte utan gör allt möjligt annat. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att arbeta i lugn och ro och äta sitt eget bröd.

bottom of page