top of page
2 Moseboken 14-17
Vecka 14
 4-8 apr 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 4 april

Seminarie TV 13

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 5 april

 

2 Mosebok 14-15    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs 2 Mosebok 14:10-16. Vad sa Moses till folket? Varför sa han det?

 • Vad betyder det att Herren "strider" för dig?

 • Vad har du själv haft för hinder (ditt eget "röda hav") i ditt liv som Gud har hjälpt dig att ta dig igenom?

________________________

Onsdag 6 april

 

2 Mosebok 16    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Vad var enligt 2 Mosebok 16:4 syftet med mannat? Med tanke på vad som står i kapitel 16, hur tror du att mannat kunde fylla det syfte som anges i vers 4?

 • Läs Johannes 6:31–35, 48–51 och skriv ner på vilket sätt mannat påminner om Jesus Kristus och på vilket sätt vi är Israels barn. Det är värt att lägga märke till att Betlehem (Jesu födelsestad) på hebreiska betyder ”brödhus”

_________________________

Torsdag 7 april

 

2 Mosebok 17    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Om du fick fem minuter att tala till israeliterna efter händelserna i 2 Mosebok 17, vad skulle du då säga till dem och varför?

 • Jämför det som människorna ville göra med profeten Mose i 2 Mosebok 17:4 med det som Aron och Hur gjorde för Mose i verserna 10–13.

________________________

Fredag 8 april

Repetition Nyckelskriftställen

Var bekant med och lär dig hitta följande verser i Gamla testamentet:

 1. Mose 1:39. Guds verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan.

 2. Mose 7:18. Sion – ett hjärta och ett sinne i rättfärdighet.

 3. Abraham 2:9-11. Abrahams efterkommande välsignas genom hans förbund med Gud.

 4. Abraham 3:22–23. Abraham utvaldes innan han föddes.

 5. 1 Mosebok 1:26–27. Gud skapade människan till sin avbild.

 6. 1 Mosebok 2:24. Mannen och hustrun ska bli ett.

 7. 1 Mosebok 39:9. Josef motstod frestelse.

Sammanfattning

Moses leder israeliterna ut ur slaveriet från Egypten. (Farao och israeliterna har fått erfara, genom de tio plågorna, att Israels Gud är större än alla Egyptens falska gudar). I början av israeliternas resa ser vi många mirakel som visar hur Herren strider för sig folk och ser till deras behov: Röda havet delas; det bittra vattnet i Mara blir sött; Vaktlar och manna kommer från himlen; ur klippan i Horeb kommer vatten.

På vår resa genom livet ser vi också många mirakel. Vad är ditt "röda hav"?  Och på vilket sätt är Kristus "livets bröd", det dagliga manna som israeliterna fick?

Veckans video

Exodus-14-15-31-Parting-the-Red-Sea.jpeg

Seminarie TV 13: 2 Moseboken 14-17

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning med dess viktiga principer.

Röda havet

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Gud ska strida för dig

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

2 Moseboken 14:13-14

Moses uppmanar folket att inte vara rädda, hålla sig stilla, och låta Herren strida för dem.

2 Moseboken 14:21-22

Herren delar röda havet så att israeliterna kan gå igenom på torr mark.

2 Moseboken 14:25

Egyptierna inser att Herren strider för sitt folk.

2 Moseboken 14:31

När Israels barn såg Guds Kraft trodde de på honom och på hans profet, Moses.

2 Moseboken 15:11-13

Israeliterna lovsjunger Herren och tackar för hans nåd.

2 Moseboken 15:25

Herren gör det bittra vattnet i Mara sött.

2 Moseboken 15:26

Håller vi Guds stadgar så kommer inte Egyptens "sjukdomar" över oss. Gud är vår läkare.

2 Moseboken 16:4; 15-22

Herren låter det regna manna (livets bröd - en sinnebild för Kristus) från himlen. Folket ska ta så det räcker för dagen, inte mer.

2 Moseboken 16:13

Herren låter vaktlar flyga in till Israels läger som gav föda till folket.

2 Moseboken 16:23-30

Herren ger folket sabbatsbudet.

2 Moseboken 17:6

Moses slår på Horebs klippa och vatten kom ut. (En sinnebild för Kristus.)

bottom of page