top of page
2 Moseboken 7-13
Vecka 13
 28 mar - 1 apr 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 28 mars

Seminarie TV 12

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 29 mars

 

2 Mosebok 7-9    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs 2 Mosebok 7:1–7; 9:16 och berätta vad Herren sade var skälet till att han skulle visa tecken och under.

 • Läs 2 Mosebok 7:8-12. Vad lär vi oss om Satans och Guds makt i dessa verser?

________________________

Onsdag 30 mars

 

2 Mosebok 10-11    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Läs 2 Mosebok 10:22-23. Vad finner du för viktig princip eller symbolik i dessa verser?

 • Läs 2 Mosebok 11. Vad var den tionde och sista plågan? Vad finner du för sinnebild om Kristi försoning här?

_________________________

Torsdag 31 mars

 

Repetition Nyckelskriftställen

Var bekant med och lär dig hitta följande verser i Gamla testamentet:

 1. Mose 1:39. Guds verk och härlighet är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan.

 2. Mose 7:18. Sion – ett hjärta och ett sinne i rättfärdighet.

 3. Abraham 2:9-11. Abrahams efterkommande välsignas genom hans förbund med Gud.

 4. Abraham 3:22–23. Abraham utvaldes innan han föddes.

 5. 1 Mosebok 1:26–27. Gud skapade människan till sin avbild.

 6. 1 Mosebok 2:24. Mannen och hustrun ska bli ett.

 7. 1 Mosebok 39:9. Josef motstod frestelse.

________________________

Fredag 1 april

2 Mosebok 12-13    Läs/Lyssna   Elevbok

 • Påsken är en sinnebild för Jesu Kristi försoning. Gör en uppställning enligt nedanstående. Skriv med hjälp av 2 Mosebok 12:1–20, 43–49 upp de olika inslagen i påskhögtiden och skriv sedan vad du tror dessa inslag betyder när de tillämpas på Kristus, hans försoning och vår befrielse, genom omvändelse, ur syndens och sinnlighetens fångenskap. Följande skriftställen kan vara till hjälp när du söker efter betydelsen av symbolerna: Jeremia 51:6; Johannes 19:30–36; 1 Petrusbrevet 1:18–20; Moses 27:24–26; Alma 5:21, 27, 57; 34:8–10; Läran och förbunden 19:16–19, 31.

 • Tänk dig att du är en far i Israel på Moses tid. Skriv ner vad du skulle säga till din förstfödde son om vem han är och varför särskilda saker görs för honom och förväntas av honom. Lägg särskilt märke till 2 Mosebok 13:1–3, 8–16 när du överväger vad du ska säga.

Sammanfattning

Moses och hans bror Aron försöker övertyga farao om att frigöra Israels folk. Farao vägrar och Gud sänder totalt 10 plågor över landet. Vid tiden för den sista plågan (där alla förstfödda dör som inte är skyddade av lammblod på husets dörrposter) låter farao folket gå. I hast firar folket den första påsken och det osyrade brödets högtid innan de lämnar landet. Viktiga principer: Guds makt är större än Satans; "Plågor" kommer över oss om vi ignorerar profetens ord; Påsken pekar mot Kristus; Hans blod helar oss.

Veckans video

easter.png

Seminarie TV 12: 2 Moseboken 7-13

Louis Herrey och Sandra Renman sammanfattar veckans läsning med dess viktiga principer.

Den första påsken

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Frige mitt folk!

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

2 Moseboken 7:12

Arons stav (som blev en orm) slukade faraos prästers stavar (ormar).

2 Moseboken 8:10 (9:14)

Ingen är som Herren, vår Gud.

2 Moseboken 9:20-25

De av faraos tjänare som lyssnade till Moses blev beskyddade. (Vikten av att uppmärksamma profetens ord.)

2 Moseboken 9:34-35

När man syndar leder det till ett hårt hjärta. 

2 Moseboken 10:22-23

Över hela landet var det mörkt, men bland Israels barn var det ljust överallt. (Effekten av att lyssna till profetens röst.)

2 Moseboken 12 - Påsken och det osyrade brödets högtid (allt pekar mot Kristus och Guds befrielse)

v. 5-6: Ett felfritt lamm av hankön ska slaktas.

v. 7, 13, 23-27: De som stryker blodet från lammet på sina dörrposter ska beskyddas.

v. 15: Osyrat bröd (rent och ofördärvat) ska ätas under sju dagar.

2 Moseboken 13:1

Allt förstfött ska vara helgat åt Herren. (Gud har gjort Israel till sin förstfödde son. Se 4 Mos 4:22). Därför befriade han Israels folk.

2 Moseboken 13:3, 9, 14, 16

Med "stark hand" förde Herren folket ut ur Egypten.

2 Moseboken 13:9

Påsken och det osyrade brödets högtid ska vara en evig påminnelse om Guds räddning, och att Israel alltid skulle ha Guds lag i sitt hjärta (se Ord 3:3)

2 Moseboken 13:21-22

Herren vandrade med folket, på dagen i en molnstod för att visa vägen, och på natten i en eldstod för att ge dem ljus. (Han var alltid med dem.)

bottom of page