top of page
Vecka 10
 
7 - 11 mars 2016
ESTER; JOB
Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 7 mars

Seminarie TV 24

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 8 mars

Ester 1    Läs    Lyssna  

Ester 2    Läs    Lyssna

Ester 3    Läs    Lyssna

Ester 4    Läs    Lyssna

Ester 5    Läs    Lyssna

Onsdag 9 mars

Ester 6      Läs    Lyssna  

Ester 7      Läs    Lyssna

Ester 8      Läs    Lyssna

Ester 9      Läs    Lyssna

Ester 10    Läs    Lyssna

Torsdag 10 mars

Job 1   Läs   Lyssna 

Job 2   Läs   Lyssna 

Job 3   Läs   Lyssna 

Fredag 11 mars

Job 38       Läs   Lyssna

Job 42       Läs   Lyssna

Please reload

Se elevbok, s 126-129, för mer info.

Ester - en judisk hjältinna i Persien

 

Ahasveros, den fjärde kungen i det persiska väldet, regerade från 486-65 f Kr. Många judar var under denna tid bosatta i Persien (de blev bortförda dit 586 f Kr av Babels kung Nebukadnessar) Judarna blev utsatta för fara när ett allvarligt angrepp planerades mot dem. Emellertid lyckades Ahasveros hustru, drottning Ester, genom fasta och hjältemod att rädda sitt folk från att förgöras. Det judiska folket firar fortfarande denna underbara händelse med en glädjehögtid som de kallar purim.

 

Även om Ester kommer efter Nehemja i Bibeln, inträffade händelserna i Ester omkring trettio år före händelserna i Nehemja. Ahasveros var den kung på Nehemjas tid som tycktes så vänlig mot Nehemja och judarna. Kanske var han det på grund av det som hände i Esters bok.

 

Betydelsefulla personer i Esters bok

 

Ahasveros - Också känd som Xerxes. Perserkung 486-65 f Kr. Gift med Ester.

Ester - Den vackra judinnan som vann Ahasveros hjärta och blev hans drottning.  

Mordokaj - Farbror och fosterfar till Ester. Blir såsmåningom rådgivare till Ahasveros.

Hamas - En av persiens furstar som planerar att döda Mordokaj och utrota hela det judiska folket.

 

 

Job - en  man som prövades hårdare än någon annan

 

Job levde förmodligen på patriarkerna Abraham, Isak och Jakobs tid. Hans bok är den första av Bibelns "poetiska" böcker. Boken är berättelsen om hur Gud låter Job, en rättfärdig och förmögen man, bli frestad och prövad av Satan. Job lider svårare än någon annan människa (Jesus undantagen) innan Gud åter välsignar honom. Bokens tema kan sägas vara: "Varför låter Gud rättfärdiga människor lida?"

 

Betydelsefulla personer i Jobs bok

 

Job - Den mäktigaste, rikaste och mest rättfärdige man i Österlandet. Han förlorade alla sina tillhörigheter och led enorm smärta till kropp och själ innan Herren på nytt välsignar honom.

Åklagaren - Satan som får tillåtelse av Gud att pröva Job

Elifas, Bildad, Sofar - Vänner till Job som samtalar med honom under hans lidande.

Job
Drottning Ester
Viktiga lärdomar

Ester förutordinerad att göra något stort. Du också?

Ester 4:14

Esters farbror, Mordokaj, vädjar till henne att övertala kungen att rädda det judiska folket. Han menar att det inte var en slump att Ester blev krönt till drottning:

"Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"

Ester var förutordinerad att komma till världen för att rädda Guds förbundsfolk. Det var hennes sätt att göra en skillnad. Vad tror du är din förutordination? På vilket sätt vill Gud använda dig för att göra en skillnad?

En oförglömlig fasta

Ester 4:16 

"Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni skall inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor skall också fasta på samma sätt. Därefter skall jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad.

Ester visade stor tro genom att samla alla judar till gemensam fasta och sedan vädja till kungen om folkets räddning. Istället för att visa ilska, som Ester fruktade, visade kungen välvilja mot henne. Genom hennes gärning hade hela folket räddats.   

Stå emot grupptryck - bli välsignad

Ester 3:2

"Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för Haman, ty så hade kungen befallt. Men Mordokaj böjde inte knä och föll inte ner för honom.

Ester 10:3

"Ty juden Mordokaj var kung Ahasveros närmaste man. Han var mycket ansedd bland judarna och älskad av alla sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd.

Mordokaj vägrade böja sig för den onde Haman, även om alla andra gjorde det. Tack vare hans rättfärdighet välsignade Herren honom med att till slut med att bli kungens närmaste och mest pålitlige rådgivare.  

Herren ger och Herren tar

Job 1:21

"Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!"

Job 2:10

"Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?"

Ibland ger Gud välsignelser och ibland tar han bort dem. Han vet vad som är bäst för oss. Därför kan vi alltid "lova hans namn" för han låter oss gå igenom det vi behöver för att växa som individer.

Kan vi stå rättfärdiga inför Gud? Ja, genom Kristus.

Job 4:17 (9:2)

"Kan en människa stå rättfärdig inför Gud, kan en människa vara ren inför sin skapare?"

Denna fråga repeteras ofta i Jobs bok. Och svaret ger Job själv i 19:25-27. Vad är det i dessa verser som ger honom tröst?

Se inte Guds prövningar som något negativt

Job 5:17

"Se, salig är den människa som Gud agar, förkasta inte den Allsmäktiges tuktan.

Gud bryr sig om oss - därför prövar han oss

Job 7:17-18

"Vad är då en människa, att du gör så stor sak av henne, ger akt på henne så noga, synar henne var morgon, prövar henne vart ögonblick?

Gud vill bevara vår ande

Job 10:8-12

"Dina händer har format mig... Du klädde mig med hud och kött och vävde mig samman av ben och senor. Liv och nåd gav du mig, din omsorg bevarade min ande.

Job 12:10

"I hans hand är allt levandes själ och alla mänskliga varelsers anda."

Jobs fysiska kropp är inte är oväsentlig, men han ser den mer som ett "hus" för hans ande. Det är denna ande inom oss som Gud har omsorg om och vill bevara, enligt Job. Då är frågan för oss: Kan vi i vår ande känna lycka, frid och Guds kärlek trots att vi kanske lider fysiskt? 

Profetia om Jesu försoningsoffer och lidande

Job 16:9-20

"... Min ovän sänder vassa blickar mot mig... hånfullt slår de mig på kinden, alla gaddar sig samman mot mig. Gud utlämnar mig åt de ogudaktiga... Jag satt i trygghet, då krossade han mig, han grep mig i nacken och slog mig i bitar... genomborrar mina njurar utan förskoning, min galla häller han ut på marken... fastän mina händer är fria från våld och min bön är ren... Mina vänner bespottar mig, mitt öga fäller tårar inför Gud."

Jag vet att min Återlösare lever

Job 19:25-27

"Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.

Trots Jobs enorma lidande tappat han aldig tron på sin Kristus, hans Återlösare. Han frågar sig "om en kan människa få liv igen som en gång dött?" (14:14) och svarar här att han vet att han ska få se Herren i sin uppståndna förhärligade kropp.

Prövningar stärker och räddar oss - om vi är trofasta

Job 23:10-12

"Han vet vilken väg jag har vandrat, prövar han mig, skall jag komma ur prövningen som guld. Min fot har hållit fast vid hans spår, jag har följt hans väg utan att vika av. Hans läppars bud har jag inte övergett, hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd. 

Job 36:15-16

"Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra. Han vill också föra dig ut ur nödens gap till en rymlig plats utan betryck och duka ditt bord med utsökta rätter."

Skrifterna - den största skatten

Job 23:12

"... hans muns ord är mig en större skatt än mitt dagliga bröd."

Vilka ord talar våra läppar?

Job 27:3-4

"Så länge min ande är i mig och Guds livsande i min näsa, skall mina läppar ej tala orättfärdighet eller min tunga tala svek."

Hjälper vi de nödställda?

Job 29:16

"Jag var en fader åt de nödställda, och den okändes sak redde jag ut."

Job 31:32

"Främlingen behövde ej övernatta på gatan, jag öppnade mina dörrar mot vägen."

Job sökte upp folk att hjälpa. Hur ivriga är vi att göra detsamma?

Den Helige Anden ger oss förstånd och liv

Job 32:8

"Men det beror på anden i människan, den Allsmäktiges livsfläkt ger henne förstånd."

Job 33:4

"Guds Ande har gjort mig, den Allsmäktiges livsande ger mig liv."

Job 34:14-15

"Om [Gud]... tog tillbaka sin ande, sin livsfläkt, då skulle allt levande förgås."

Den Allsmäktiges livsfläkt = Den Helige Anden

I föruttillvaron gladdes vi åt skapelsen

Job 38:4-7

"Var fanns du när jag lade jordens grund?... Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten, medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje?"

Genom lidandet finner Job Gud

Job 42:5 

Genom det lidande Job går igenom öppnas hans ögon för Guds storhet. Job förstår att trots allt vi människor går igenom så finns det en allvis Gud som styr allt. Därför kan Job säga till sist:

"Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med mina egna ögon."

Roligt verser

Job 19:17 - Dålig andedräkt

"Min andedräkt är vidrig för min hustru, jag väcker leda hos mina bröder."

Job 25:6 - Krypet människan

"Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken."

Please reload

Video

Seminarie TV 24: Ester; Job

Några unga skidåkare leder detta STV program som förklarar om hur Ester räddade hela det judiska folken genom tro och fasta. Dessutom lär vi oss om Job som övervann svåra prövningar.

"Just för en tid som denna"

(Ester 1-4) Utan att veta att drottning Ester var judinna lurades kung Ahasveros att beordra avrättningen av all judar i riket. Vad hände när Ester riskerade sitt liv när hon oinbjuden klev in i borggården för att övertala kungen att skona judarna? (13:44)

"Just för en tid som denna" musikvideo

(Esra 1-4) En tecknad musikvideo om Ester gärning i Persien (4:07)

Jobs bok förklarad

The Bible Project förklarar på ett pedagogiskt sätt hur Jobs bok är uppbyggd. Den centrala frågan diskuteras också: Hur kan Gud tillåta så mycket mänskligt lidande? Svaret är att vi måste ha tillit till Guds visdom och handlande. (11:00)

Vid prövning - sök Kristi ljus

(9:17) Jeffrey R Holland delar med sig av ett budskap om hopp. Oavsett vilka prövningar du möter kan du finna frid i det ljus som kommer från Jesus Kristus.

Kan Gud finnas om det finns lidande i världen?

(3:00) Gud liknas här vid en hårfrisör för att illustrera att han existerar, trots allt lidande i världen. Pedagogisk och rolig.

Varför tillåter Gud lidande?

(3:34) Greg Laurie, pastor och författare, förklarar kortfattat men på ett djupare plan varför Gud tillåter att vi utsätts för lidande ibland.

Please reload

bottom of page