top of page
Vecka 8
22-26 februari 2016

Elia dör inte - blir upptagen

2 Kungaboken 2:11

"Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen."

Varför blev Elia upptagen till himlen utan att smaka döden? Han hade ett särskilt uppdrag. Tillsammans med Mose, som också blev upptagen, uppenbarade de sig långt senare för Petrus, Jakob och Johannes på förklaringsberget och bemyndigade dessa tre med speciell prästadömsmyndighet: rätten till Israels insamling (Mose) och beseglingsmydigheten (Elia). Detta gjordes genom handpåläggning, en fysisk handling, som inte kunde ha utförts om de två profeterna var andar.

Guds råd är enkla

2 Kungaboken 5:13-14

Den arameiske befälhavaren Naaman, som led av spetälska, blev arg på profeten Elisa som bad Naaman att tvätta sig sju gånger i Jordanfloden. Naaman litade inte på Herren och tyckte det hela verkade för enkelt. Men till slut prövade han Herrens råd. Hur är det med oss? Litar vi på Herren?

"Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: "Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig: Tvätta dig, så blir du ren!" Då for han ner och doppade sig i Jordan sju gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött, och han blev ren."

Guds änglar beskyddar oss

2 Kungaboken 6:15-17

"När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sade till gudsmannen: "O, min herre, vad skall vi ta oss till?" Han svarade: "Frukta inte! De som är med oss är fler än de som är med dem." Och Elisa bad: " Herre, öppna hans ögon, så att han ser." Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. (Jmf 2 Krön 32:7) 

Tjänar vi Gud halvhjärtat?

2 Kungaboken 10:31

"Men Jehu brydde sig inte om att av hela sitt hjärta följa Herrens, Israels Guds, lag. Han vände sig inte bort från de synder genom vilka Jerobeam hade kommit Israel att synda."

Kung Jehu av Israel bröt visserligen ner många av rikets avgudaplatser och bildstoder, men behöll guldkalvarna (2 Kung 10:27). Är vårt hjärta helt hängivet Herren eller har vi kvar "avgudar" i vårt liv som vi inte vill släppa taget om?

Vikten av en god lärare

2 Kungaboken 12:2

"Joas gjorde det som var rätt i Herrens ögon, så länge prästen Jojada undervisade honom.

Herren varnar genom profeter

2 Kungaboken 12:2

"Herren hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: 'Vänd om från era onda vägar' ... Men de hörde inte utan var hårdnackade som sina fäder, som inte trodde på Herren, sin Gud."

Israels rike, och sedan Juda rike, föll för att folket inte lyssnade till profeternas vädjan till omvändelse. 

Kraften i en rättfärdig bön

2 Kungaboken 20:3-5

Den rättfärdige Kung Hiskia blev dödsjuk och Herren sa att ha inte skulle tillfriskna. Men Hiskia vädjar i ödmjuk bön till Herren, som faktiskt ger vad Hiskia önskar.

" 'O, Herre, kom dock ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon.' Och Hiskia grät mycket... Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag skall göra dig frisk."

Hur mycket älskar vi Herren?

2 Kungaboken 23:25

"Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han, ingen som så av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till Herren i enlighet med hela Mose lag. Efter honom kom inte heller någon som var lik honom."

Please reload

2 KUNGABOKEN
Viktiga lärdomar
Video

Seminarie TV 21: 2 Kungaboken

Louis Herrey undervisar om profeten Elisa och om nordriket Israels och sydriket Judas fall, omkring 700-600 år f Kr.

Naaman och Elisa

(2 Kungaboken 5) Profeten Elisa prövar den arameiske befälhavaren Naamans tro att bli botad från spetälska. (14:21)

Kung Josia och lagboken

(2 Kungaboken 22-23) Kung Josia motiverar sitt folk till omvändelse genom att läsa från lagboken skriven av Mose. (12:25)

Nyhetsrapport - Jerusalems förstörelse

(2 Kungaboken 24-25) Ett nyhetsteam sammanfattar händelserna kring Jerusalems förstörelse. (6:45)

Please reload

Veckans läsning

Orange = obligatorisk läsning

Måndag 22 februari

Seminarie TV 22

(Att ses i klass eller med förälder)

Tisdag 23 februari

2 Kungaboken 1   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 2   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 3   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 4   Läs    Lyssna

 

Onsdag 24 februari

2 Kungaboken 5     Läs    Lyssna

2 Kungaboken 6     Läs    Lyssna

2 Kungaboken 7     Läs    Lyssna

2 Kungaboken 8     Läs    Lyssna

2 Kungaboken 9     Läs    Lyssna

2 Kungaboken 10   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 11   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 12   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 13   Läs    Lyssna

 

Torsdag 25 februari

2 Kungaboken 15   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 16   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 17   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 18   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 19   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 20   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 21   Läs    Lyssna

 

Fredag 26 februari

2 Kungaboken 22   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 23   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 24   Läs    Lyssna

2 Kungaboken 25   Läs    Lyssna

 

 

Please reload

Observara att alla skolor har inte sportlov samtidigt och därför ska veckor 7-9 läsning anpassas lokalt.
Profeten Elisa
Se elevbok, s 109-116, för mer info.

Berättelsen om Juda (sydrikets) och Israels (nordriket) fall

 

Andra Kungaboken är den fjärde och sista boken i den serie av böcker som skildrar israeliternas historia under den tid de hade kungar. I Andra Kungaboken läser vi om både Israels (nordrikets) och Juda (sydrikets) fall och erövring. Assyrierna erövrade Israels rike omkring 725–720 f Kr och

förde större delen av folket norrut till Assyrien. Efter denna ”skingring” av Israels tio stammar har vi ingen uppteckning över vad som hände dem, förutom en hänvisning i Mormons bok som säger att Frälsaren besökte några av dem (se 3 Nephi 17:4). De är bekanta som Israels tio förlorade stammar. Andra Kungaboken slutar med redogörelsen för hur babylonierna besegrade Juda rike och förde bort folket i fångenskap till Babel. Den babyloniska fångenskapen inträffade omkring mellan 605–587 f Kr.

 

Betydelsefulla personer i 2 Kungaboken

 

Elia -  Profet i Israel som togs upp till himlen (i en vagn av eld) utan att smaka döden.

Elisa - Profeten som efterträdde Elia. Gjorde många underverk.

Naaman - Arameisk befälhavare botas från spetälska av Elisa.

Hiskia - Rättfärdig kung i Juda (sydriket) som vände sitt folk från orättfärdighet.

Manasse - Hiskias son och efterträdare till Juda tron. Han var mycket orättfärdig.

Josia - Kung i Juda som genom Mose lagbok omvände folket, som slöt förbund med Herren.  

bottom of page