top of page
1 Moseboken 12-17;  Abraham 1-2
Vecka 6
 7-11 feb 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 31 jan

Seminarie TV 5

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 1 feb

 

Abraham 1              Läs     Elevbok

  • Vers 2–4: Skriv upp de välsignelser som Abraham ”önskade”. Markera dem gärna i dina skrifter. 2. Välj något från listan som du också önskar eller gärna vill ha och förklara varför. 

  • Vers 10-12 : Fastställ orsakerna till att de tre jungfrurna och Abraham förföljdes och jämför dessa orsaker med varför du tror att rättfärdiga människor ibland förföljs. 2. Förklara varför du tror det är värt att leva rättfärdigt även om vi blir förföljda

________________________

Onsdag 2 feb

 

Abraham 2              Läs     Elevbok

1 Moseboken 12    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Abraham 2:1–17: Finn bevis på att Abraham trodde på och litade på Gud. Skriv ner dessa bevis i din studiedagbok. Skriv vad du tror att någon annan skulle kunna finna i ditt liv som visar att du följer Gud och tror och litar på honom. Återge exempel från ditt eget liv som påminner om hur Abraham visade sin tro på Gud eller skriv om sådant i ditt liv som du önskar liknade Abrahams exempel på tro.

  • Använd alla följande ord för att skriva en eller två meningar som sammanfattar vad Herren lovade Abraham i Abraham 2:8–11: välsigna, säd, ämbete, prästadöme, fader, släkten, frälsning.

_________________________

Torsdag 3 feb

 

1 Mosebok 13-14    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Skriv om hur vi kan använda berättelsen om Abraham och Lot i 1 Mosebok 13:5–13 till att hjälpa en vän med ett problem som han eller hon har i förhållande till en förälder eller någon annan i familjen.

  • Läs Alma 13:14–19 och Läran och förbunden 84:14; 107:1–4; 138:41. Beskriv vem Melkisedek var och varför du tror Abraham betalade tionde till och fick välsignelser av honom.

________________________

Fredag 4 feb

1 Mosebok 15-17    Läs/Lyssna   Elevbok

  • 1 Moseboken 15: 1. Avsluta meningarna: 1. Abraham var orolig för att . . . (se v 3, 7–8) 2. Herren försäkrade Abraham genom att . . . (se v 1, 17)

  • Det Hagar lärde sig kan även hjälpa oss att uthärda prövningar. Skriv ner vad du tog intryck av i 1 Mosebok 16 som visar Guds kärlek till Hagar och hur Hagar tog emot hans kärlek.

  • 1 Moseboken 17: Vad ville Herren att Abraham skulle göra för att få ingå detta förbund? (Se v 1, 10.) 2. Vad lovade Herren Abraham? (Se v 2–8, 15–19.) 3. Läs 1 Mosebok 12:1–3; 13:14–16; 15:1–7; Abraham 1:18–19; 2:9–11. Lägg dessa löften till listan som du påbörjade här ovan.

Inledning

Den store profeten Abraham, som kallades ”Guds vän” (Jak 2:23), övervann svårigheterna han ställdes för i ungdomen och blev ett sådant föredöme för rättfärdighet att Gud gav honom löftet att alla som tar emot det sanna evangeliet ska kallas hans barn. Han fick också löftet att Jesus Kristus skulle födas som en av hans avkomlingar.

Herren gjorde förbund med Abraham och lovade honom många välsignelser. Bland annat skulle han få många avkomlingar, ta emot prästadömet och ärva ett förlovat land. När du läser, fundera på vad Abrahams förbund betyder för dig personligen.

Veckans video

alianza-con-abraham-1.jpeg

Seminarie TV 5: 1 Mos 12-17; Abraham 1-2

Marcus Brändh och Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Abrahams förbund

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Det stora löftet

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Abraham 1:2

Abraham önskar bli en ännu större följare av rättfärdighet och ta emot prästadömet.

Abraham 1:11

Tre jungfrur blir offrade för att de vägrar buga till avgudar.

Abraham 1:15-16

Jehova lyssnar på Abrahams bön och befriar honom på offeraltaret.

Abraham 1:18-19

Herren lovar att vara med Abraham och leda honom vid handen. Genom hans tjänande ska Guds namn bli känt över hela världen (missionärsarbete).

Abraham 2:9-11 (Nyckelskriftställe)

Dessa verser sammanfattar det så kallade "Abrahams förbund". Gud välsignar Abraham med avkomlingar, prästadömet och evangeliet. Hans ansvar (och vårt också) är att föra evangeliets välsignelser till hela jorden.

Abraham 2:16

Evigheten (Kristus) är vår klippa, vår frälsning och vårt skydd på vår resa genom livet.

 

Abraham 2:9-11

"Och jag ska av dig skapa ett stort folk och jag ska välsigna dig övermåttan och göra ditt namn stort bland alla folk, och du ska bli till välsignelse för dina avkomlingar efter dig, så att de i sina händer ska bära detta ämbete och prästadöme till alla folk. Och jag ska välsigna dem genom ditt namn, för alla som tar emot detta evangelium  ska uppkallas efter ditt namn och ska räknas som dina avkomlingar och ska ställa sig upp och prisa dig som sin  faderOch jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig, och i dig (det vill säga i ditt prästadöme) och i dina  avkomlingar (det vill säga ditt prästadöme), för jag ger dig ett löfte att denna rättighet ska fortsätta i dig och i dina avkomlingar efter dig (det vill säga den bokstavliga eller den kroppsliga avkomman), ska jordens alla släkter bli välsignade, ja, med evangeliets välsignelser, vilka är frälsningens välsignelser, det vill säga evigt liv.”

bottom of page