top of page
DANIEL, HOSEA, JOEL
Vecka 45
  7-11 nov 2022
Veckans läsning

Måndag 7 nov

Seminarie TV 33

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 8 nov

Daniel 1-6    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs... 

_________________________

Onsdag 9 nov

 

Nyckelskriftställe: Daniel 2:44-45

  • Läs

_________________________

Torsdag 10 nov

 

Hosea 1-6, 10-14    Läs/Lyssna   Elevbok

  • läs...

________________________

Fredag 11 nov

Joel    Läs/Lyssna   Elevbok

  • läs...

Daniel

Daniel var en tonåring som tillsammans med andra judar hade förts bort i fångenskap vid babyloniernas första erövring av Juda (omkring 605 f Kr). Daniel var modig och trofast och därför hade Herren välsignat honom med profetians gåva och med inflytande på ledarna i det främmande landet. Hans förebild är en inspirationskälla för oss i vår tid när vi känner den press som han kände och när vi vill utöva det positiva inflytande som han hade.

daniel_in_the_lions_den_edited.jpg

Hosea

 

Hosea verkade i Israel strax innan detta nordrike föll mot Assyrien år 722 f Kr. Han varnade folket för moraliskt förfall och avgudadyrkan. Dock lyssnade de inte.

Centralt budskap - "Israels otrohet" (Hosea 1:2; 2:2,13; 3:1; 5:4,7; 11:3-7; 12:6). Hosea liknar Herren vid brudgummen och hans folk vid bruden. Men Herrens brud har varit otrogen och vänt sig till avgudar. Hosea kallar folket till omvändelse och påminner dem om förbundet med Gud.

 

Joel

 

Vi vet mycket litet om profeten Joel. Och eftersom han inte nämner Assyrien eller Babel är det svårt att avgöra när han levde och verkade. Han tycks ändå vara väl insatt i Juda rike, så vi utgår från att han predikade där.

Centralt budskap - "Herrens dag" (Joel1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). Detta kan syfta på flera saker: Herrens andra ankomst, domens dag eller tid när Herren delar ut belöningar och straff. 2:28-32 innehåller också den kända profetian om Andens utgjutande i de sista dagarna - något som Moroni upprepade för Joseph Smith tre gånger. (JSH 1:41)

Daniel 2:44-45

 

"Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt.  Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store Guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig.”

Nyckelskriftställe

Vi vet inte exakt när Joel verkade som profet i Juda rike. Kanske här.

I Israel rikes kungahistoria finner vi Amos och Hosea här. De verkar som profeter i nordriket omkring

750 f Kr. 

Veckans video

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Seminarie TV 32

Marcus Brändh presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Mindre profeter, stor undervisning

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Vår kärlekshistoria

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Hesekiel förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Hesekiel förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Lydnad mot buden och bra kost ger god hälsa

Daniel 1:12, 15, 17

” 'Gör ett försök med dina tjänare i tio dagar. Låt oss få äta grönsaker och dricka vatten.' ... Efter de tio dagarna visade det sig att de såg bättre ut och var mer välnärda än alla de unga män som åt av kungens mat... Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner och drömmar."

 

Gud uppenbarar hemligheter

Daniel 2:20-22

”Lovat är Guds namn från evighet till evighet, för vishet och makt tillhör honom... Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och ljuset bor hos honom."

Daniel 2:28, 47

"Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter."

"Och kungen sade till Daniel: 'Er Gud är i sanning en Gud över andra gudar, en Herre över kungar och en som uppenbarar hemligheter, eftersom du kunde uppenbara denna hemlighet.' ”

 

I de sista dagarna ska Gud upprätta sitt rike som ska bestå i evighet

Daniel 2:44-45

"Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla de andra rikena, men självt ska det bestå för evigt.  Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte av människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet. Den store Guden har nu uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig.”

Sadrak, Mesak och Abed-Nego vägrar att dyrka Bebels avgudar - kastas i brinnande ugn

Daniel 3:10-12

Kungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe den gyllene statyn... och att var och en som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen. Men nu finns här några judiska män, Shadrak, Meshak och Abed-Nego, som du har satt att förvalta Babels provins. Dessa män sätter sig över ditt påbud, o konung. De dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp.”

Daniel 3:17-19

" 'Om det blir så, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, så ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp.' Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Shadrak, Meshak och Abed-Nego, så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin sett den vara."

Sadrak, Mesak och Abed-Nego räddas av 'gudason' i den brinnande ugnen för att de litade på Herren

Daniel 3:24-30

"Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar: ”Var det inte tre män vi band och kastade i elden?” De svarade kungen: 'Jo visst, o konung.' Då sade han: 'Men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga inne i elden, helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason.' Sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: ”Shadrak, Meshak och Abed-Nego! Ni den högste Gudens tjänare, kom ut, kom hit!” Då kom Shadrak, Meshak och Abed-Nego ur elden... elden hade inte haft någon makt över männens kroppar, att deras huvudhår inte hade svetts och att deras kläder inte skadats... Nebukadnessar tog då till orda och sade: 'Lovad är Shadraks, Meshaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen Gud. Härmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som säger något ovärdigt om Shadraks, Meshaks och Abed-Negos Gud... För det finns ingen Gud som kan rädda så som han.' Därefter lät kungen Shadrak, Meshak och Abed-Nego få stor ära och makt i Babels provins."

Guds Ande bor i Daniel

Daniel 4:15

"... för heliga gudars ande bor i dig.”

Var barmhärtig mot de fattiga

Daniel 4:24

"Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig: Gör dig fri från dina synder genom att göra gott och från dina missgärningar genom att vara barmhärtig mot de fattiga, om din framgång ska bestå.”

Gud har din ande i sin hand

Daniel 5:23

"Gud... har din ande och alla dina vägar i sin hand."

Daniel hade en ande utan like

Daniel 6:3

"Men Daniel utmärkte sig framför de andra furstarna och satraperna, för han hade en ande utan like, och kungen övervägde att sätta honom över hela riket."

Daniel ber tre gånger per dag - straffas genom att kastas i lejongropen 

Daniel 6:10, 16, 22-23

"Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt [att man inte fick tillbe någon annan än kungen] gick han in i sitt hus. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra...
Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen, och kungen sade till Daniel: 'Må din Gud, som du ständigt dyrkar, rädda dig!'...

"När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sade: 'Daniel, du den levande Gudens tjänare! Har din Gud, som du ständigt dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen?' Då svarade Daniel kungen: 'Må kungen leva för evigt! Min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens gap så att de inte skadat mig. För jag är utan skuld inför honom, och jag har inte heller gjort något fel mot dig, o konung.' Då blev kungen mycket glad och befallde att man skulle ta upp Daniel ur gropen. När han hade tagits upp kunde man inte se någon skada på honom, eftersom han hade litat på sin Gud.

Daniels Gud är det levande guden - den enda som kan rädda

Daniel 6:26-27

"Härmed befaller jag att man inom hela mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud. För han är den levande Guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras, hans välde har inget slut. Han befriar och räddar, han gör tecken och under i himlen och på jorden, och han har befriat Daniel ur lejonens våld.”

Änglar sänds ut för att svara på böner

Daniel 6:10

"Daniel föll ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra...

Daniel 9:21-23

Medan jag ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag hade sett förut i min syn. Det var vid tiden för kvällsoffret.  Han undervisade mig och sade till mig: 'Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut, och jag har kommit för att berätta det för dig, för du är högt älskad.' "

Få svar på bön när du vänder dig hjärta till Herren

Daniel 10:11-12

"Sedan sade han till mig: 'Daniel, du högt älskade man, ge akt på de ord som jag talar till dig och res dig upp på fötterna, för jag har nu blivit sänd till dig.' När han sade detta till mig reste jag mig bävande upp. Han sade till mig: ”Var inte rädd, Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit på grund av dina ord.

Herren styrker oss

Daniel 10:19

"Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. Han sade: 'Var inte rädd, du högt älskade man! Frid vare med dig, var stark, ja, var stark!' När han talade med mig kände jag mig styrkt och sade: 'Tala, min herre, för du har styrkt mig.' "

I uppståndelsen ska de rättfärdiga lysa för att de har fört många till rättfärdigheten

Daniel 12:2-3

"De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnorna för alltid och för evigt."

"Otroget" Israels folk vänder sig bort från Gud

Hosea 1:2

"Herren sade till [Hosea]: 'Gå och skaffa dig en sköka till hustru och skaffa dig barn till en sköka, ty landet har bedrivit hor genom att överge Herren.' "

Vi vet inte om Hosea verkligen gifte sig med en sköka eller om detta endast har en bildlig betydelse. Hur som helst, profetens äktenskap ska vara en bild på Herrens förhållande till det trolösa Israel: Herren är brudgummen och Israels folk är bruden som har varit trolös och vänt sig till andra älskare (gudar).

Hosea 2:2, 5

"Gå till rätta med er mor [Israels nation], gå till rätta. Ty hon är inte min hustru, och jag är inte hennes man. Må hon skaffa bort sin otukt från sig och sina äktenskapsbrott mellan sina bröst... Ty deras mor var en otrogen kvinna, hon som födde dem bedrev skamliga ting. Hon sade: 'Jag vill följa efter mina älskare som ger mig min mat och mitt vatten, min ull och mitt lin, min olja och min dryck.' "

De "älskare" folket hade var präster och prästinnor till avgudar. "Mat, vatten, ull, lin, olja, dryck" är världsliga skatter som "älskarna" erbjöd folket.

Israel är inte längre Guds folk

Hosea 1:8

"... ty ni är inte längre mitt folk och jag är inte längre Jag Är för er."

På grund av sin otrohet kan inte Israels folk längre anse sig vara Guds folk. 

Vi kommer inse att andra "gudar" inte kan ge oss det som Herren kan 

Hosea 2:7

"När hon då löper efter sina älskare ska hon inte få fatt på dem, när hon söker dem ska hon inte finna dem. Då ska hon säga: ”Jag vill gå tillbaka till min förste man [Kristus], för jag hade det bättre då än nu.”

Trots vår otrohet vill Kristus "trolova" sig med oss igen och ta oss tillbaka

Hosea 2:19-20 - Trolovade för evigt

"Jag ska trolova dig med mig för evigt, jag ska trolova dig med mig i rätt och rättfärdighet, i kärlek och barmhärtighet. Jag ska trolova dig med mig i trohet, och du ska känna Herren."

Hosea 3:1-3 - Friköpta från våra synder

"Herren sade till mig: 'Gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag, Herren, älskar Israels barn, trots att de vänder sig till andra gudar...' Då köpte jag henne åt mig för femton siklar silver och en homer och en letek korn. Jag sade till henne: 'Under lång tid ska du vara hos mig. Var inte otrogen och ge dig inte åt någon annan man. Jag ska vara hos dig.' "

Hosea 11:8-9 - Ej övergivna

"Hur ska jag kunna överge dig, Efraim? Ska jag lämna dig, Israel? ... Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte utföra min brinnande vrede, jag vill inte ödelägga Efraim igen, för jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede."

Vi överlever inte utan kunskap

Hosea 4:6

"Mitt folk går under av brist på kunskap."

Sträva att lära känna Herren

Hosea 6:3

"Låt oss lära känna Herren, låt oss sträva efter att lära känna honom. Han ska träda fram lika visst som gryningen och komma till oss som ett regn, som ett vårregn som vattnar jorden.”

Så rättfärdighet, skörda kärlek och sök Herren

Hosea 10:12

"Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, tills han kommer och låter rättfärdighet regna över er."

Det finns ingen annan frälsare än Gud

Hosea 13:4

"Jag är Herren din Gud alltsedan du var i Egyptens land. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig, och det finns ingen annan frälsare än jag."

Herren friköper oss från döden (genom hans uppståndelse)

Hosea 11:8-9

"Från dödsrikets våld ska jag friköpa dem, från döden ska jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor? Du dödsrike, var är din udd? Ånger är fördold för mina ögon."

Fasta och kom till templet för att få hjälp

Joel 1:14

"Pålys en helig fasta, utropa en högtidsförsamling. Samla de äldste, samla alla som bor i landet till Herren er Guds hus, och ropa till Herren."

Detta är Herrens kall till folket för att rädda dem, eftersom landet hade genomsyrats av avfall och avguderi.

Riv sönder era hjärtan

Joel 2:12-13

"Men nu, säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd."

Gud ska ge oss det vi behöver

Joel 2

v 21: "Var inte rädd, du land! Jubla och gläd dig, för Herren har gjort stora ting."

v 23: "Han ska sända er rikligt med regn, både höstregn och vårregn som tidigare."

v 26-27: "Ni ska äta och bli mätta, och ni ska lova Herren er Guds namn, han som har handlat så underbart med er, och mitt folk ska aldrig mer komma på skam. Ni ska förstå att jag är mitt i Israel, att jag är Herren er Gud och ingen annan."

I de sista dagarna: Guds Ande ska utgjutas

Joel 2:28-29

"Och det ska ske därefter att jag utgjuter min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla ska ha drömmar och era unga ska se syner. Ja, över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min Ande."

Den som åkallar Herren blir frälst

Joel 2:32

"Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. På Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland de överlevande som Herren kallar."

Herren (och templet) är vår tillflykt och skydd

Joel 3:16-17

"Men Herren är en tillflykt för sitt folk, ett skydd för Israels barn. Och ni ska förstå att jag är Herren er Gud som bor på Sion, mitt heliga berg."

bottom of page