top of page
Veckans läsning

Måndag 21 aug

SEMINARIE TV 

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 22 aug

APOSTLAGÄRNINGARNA 

(sammanfattning)

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 23 aug

ROMARBREVET

(Sammanfattning)

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 24 aug

1 KORINTIERBREVET 1-4

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 25 aug

NYCKELSKRIFTSTÄLLE:

1 Kor 6:19-20

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 26 aug

Dagens

skriftställe

Söndag 27 aug

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

1 Korintierbrevet 1-7
Vecka 34
 21-25 aug 2023

Välkommen tillbaka från sommarlovet!

Hoppas ni alla har haft en härlig sommar och är peppade att börja seminariet igen. 😁

Innan lovet hann vi precis avsluta Johannes, det fjärde och sista evangelium om Jesu liv och lärdomar. Det vi nu har "missat" under lovet är Apostlagärningarna och Romarbrevet. På Seminarie TV samt på tisdagens och onsdagens lektion denna veckan kommer vi se lite närmare på dessa böcker, men här är en sammanfattning: 

Apostlagärningarna

Apostlagärningarna, som skrevs av Lukas, utgör en bro mellan uppteckningen om Jesu Kristi liv och lärdomar i de fyra evangelierna och hans apostlars uppteckningar och arbete. Apostlagärningarna visar hur Frälsaren fortsatte att leda sin kyrka genom den Helige Andens inspiration till dem som hade prästadömets nycklar. Den Helige Anden uppenbarade sanning för apostlarna, som ledde och undervisade kyrkan. Apostlarna utförde också underverk i Jesu Kristi namn.

Romarbrevet

Romarbrevet skrevs av Paulus till de heliga i Rom mot slutet av hans missionsresor. Rom – det romerska rikets huvudstad – var genomsyrad av världsliga filosofier och var en svår plats att predika och efterleva Jesu Kristi evangelium på. Paulus skrev till de heliga i Rom för att stärka deras tro, förbereda dem på sin ankomst, förtydliga och försvara sin undervisning samt för att befrämja enighet mellan judiska och hedniska medlemmar i kyrkan.

Sammanfattning: Apostlagärningarna 1-12

Från Bible Project - Svenska

Sammanfattning: Apostlagärningarna 13-28

Från Bible Project - Svenska

Sammanfattning: Romarbrevet 1-4

Från Bible Project - Svenska

Sammanfattning: Romarbrevet 5-16

Från Bible Project - Svenska

1 Korintierbrevet

Detta är veckans officiella läsning. Medlemmar i den tidiga kyrkan som bodde i Korint kämpade med samma falska läror och omoral. När aposteln Paulus predikade i Efesos under sin tredje missionsresa skrev han till de heliga i Korint för att stärka deras tro och påminna dem om att förlita sig på Jesus Kristus. Denna bok hjälper dig förstå hur du kan övervinna världsliga utmaningar genom att bygga våra ditt på Jesus Kristus.

bernardbaruch_33_The_Apostle_Paul_writing_the_Corinthians_high__6a71f4b2-1af1-41b0-9f65-08

Sammanfattning: 1 Korintierbrevet

Från Bible Project - Svenska

Nyckelskriftställe

1 Korintierbrevet 6:19-20

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 21: Veckans läsning

Marcus Brändh sammanfattar den läsning vi "missat" under sommarlovet.

Mjölk före kött

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Evangeliet tas till icke-judarna

Petrus får en uppenbarelse om att det är tid att låta alla folk, inte bara judarna, få evangeliets budskap.

Om Paulus, Luther, tro och gärningar

Vad säger Romarbrevet: är det genom tro eller gärningar som vi blir frälsta? Louis Herrey förklarar.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

För lärare: Ni är Guds tempel

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Viktiga verser

(som du inte vill missa)

APOSTLAGÄRNINGARNA

Jesus lever

Apostlagärningarna 1:3

"Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike."

Vi är Guds vittnen

Apostlagärningarna 1:8

"Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Jesus ska komma tillbaka

Apostlagärningarna 1:10-11

"Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sade: 'Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.' "

Den Helige Anden utgjuts på Pingstdagen

Apostlagärningarna 2:1-4

"När pingstdagen hade kommit... kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala."

 

Omvändelse och dop - resultat av Andens påverkan​

Apostlagärningarna 2:37-41

"När de hörde [predikan om Kristus], högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: 'Bröder, vad skall vi göra?' Petrus svarade dem: 'Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva'... De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen."

Helgelselagen och templet ger glädje och gemenskap bland kyrkans medlemmar

Apostlagärningarna 2:44-47

"Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta."

Petrus botar en lam man - i kraft av Jesu Kristi namn

Apostlagärningarna 3:1-8, 16

"Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen... och Petrus sade: 'Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!' Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud...

Och genom tron på [Kristi] namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser."

Återställelsen och Kristi andra ankomst förutsagd

Apostlagärningarna 3:19-21

"Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid."

Församlingsledare kallas genom inspiration och handpåläggning

Apostlagärningarna 6:5-7

"... de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige Ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus... Dessa förde de fram inför apostlarna, som bad och lade händerna på dem."​

Stefanus ser Fadern och Sonen - bevis för att de är skilda personer

Apostlagärningarna 7:55-56

"Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sade: "Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida."

Stefanus förlåter som Jesus gjorde

Apostlagärningarna 7:59-60

"Så stenade de Stefanus, under det att han bad: 'Herre Jesus, tag emot min ande.' Sedan föll han på knä och bad med hög röst: 'Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.' Med de orden insomnade han."

Tjänande och fasta ger vägledning från Anden

Apostlagärningarna 13:2-3

"När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: 'Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.' Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem."

Det glada budskapet - Jesus lever och kan göra oss fria (genom tror på honom)

Apostlagärningarna 13:32-34, 38

"Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder, det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram... uppväckt honom från de döda... Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag. "​

Församlingsledare kallas genom bön och fasta

Apostlagärningarna 14:23

" I varje församling insatte [Paulus och Barnabas] äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren, som de hade kommit till tro på." 

Jesu nåd frälser - inte omskärelse

Apostlagärningarna 15:5-11

"Några från fariseernas parti hade kommit till tro, och de steg nu fram och sade att man måste omskära hedningarna och befalla dem att hålla Mose lag... Petrus och sade till dem: "... Gud som känner hjärtat, har vittnat för [hedningarna] genom att ge den helige Ande åt dem likaväl som åt oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem, sedan han genom tron hade renat deras hjärtan... Nej, vi tror att vi på samma sätt som de blir frälsta genom Herren Jesu nåd." " ​

Trots prövningar kan vi lova Gud i bön och sång

Apostlagärningarna 16:23-26

"De fick många rapp och kastades i fängelse, och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem... och spände fast deras fötter i stocken... Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud... Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar, och allas bojor lossnade och föll av."​

Den sanna Guden - "det är i honom vi lever, rör oss och är till"

Apostlagärningarna 17:22-29

"Atenare... När jag har gått omkring och sett era gudabilder, har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den... han som åt alla ger liv och anda och allt.  Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden... för att de skall söka Gud... fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till..."

Viktigt med goda ledare i församlingen

Apostlagärningarna 20:28

" Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod."

Avfallet förutsagt - rovlystna vargar ska förvränga sanningen

Apostlagärningarna 20:29-31

"Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar."​

Bättre att ge än att ta

Apostlagärningarna 20:25

"I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sade: Det är saligare att giva än att taga."

Redo att ge sitt liv för Jesus

Apostlagärningarna 21:11-13

"[Paulus] kommer judarna i Jerusalem att binda... och utlämna åt hedningarna. När vi hörde det, bad både vi och de som bodde på platsen Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem. Då svarade han: 'Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd inte bara att låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull.' "

Paulus, ett utvalt vittne för Kristus

Apostlagärningarna 22:14-15

"Då sade Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och till att se den Rättfärdige och höra hans röst. Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört."

Apostlagärningarna 26:16-18

"Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade."

Detta var en upprepning av Paulus omvändelseberättelse, om när han blev kallad att vittna för världen om Kristus.  Se Apg 9:15

Apostlagärningarna 23:11

"Följande natt kom Herren till honom och sade: 'Var vid gott mod. Ty så som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig, måste du vittna i Rom.' "

Alla profeter har vittnat om Messias lidande och uppståndelse

Apostlagärningarna 26:22-23

"Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske: att Messias skulle lida och att han som den förste som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna.""

Paulus avslutar sitt liv med att flitigt vittna om Kristus

Apostlagärningarna 28:23, 30-31

"För dem förkunnade han Guds rike och vittnade om det, och han försökte övertyga dem om Jesus, både utifrån Mose lag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen... I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad."

ROMARBREVET

Skäms inte för evangeliet!

Romarbrevet 1:16

"Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."

Den rättfärdige lever av tro

Romarbrevet 1:17

"Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: 'Den rättfärdige skall leva av tro'."

Paulus fördömmer homosexuellt handlande

Romarbrevet 1:26-28

"Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.

Välsignelser för de som GÖR det goda

Romarbrevet 2:6-7, 10

"[Gud] skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet... men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken..."

Romarbrevet 2:13

Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga. 

Vi är Guds barn och Kristi medarvingar

Romarbrevet 8:15-17

"Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: 'Abba!Fader!'  Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom."

Dagens lidanden är små jämfört med vår framtida härlighet

Romarbrevet 8:18

"Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår."​

Med Gud vid vår sida kan inget hindra oss

Romarbrevet 8:31

"Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?"

Inget kan skilja oss från Kristi kärlek

Romarbrevet 8:35, 38-39

"Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?... Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre."​

Rättfärdighet (frälsning) kommer genom Guds nåd när vi tror på Kristus

Romarbrevet 9:31-32

"Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar."

Romarbrevet 10:3-4

"De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror."

Romarbrevet 11:6

"Men om det var av nåd, så var det inte på grund av gärningar, annars vore nåden inte längre nåd."

Många av de judar som blev kristna försökte fortfarande vinna frälsning genom Moselagen. Men det är omöjligt, för hur många goda gärningar man gör eller bud man håller, så kan man inte hålla alla buden eftersom vi alla syndar. Det är därför tron på Kristus är så viktig. Han är den enda som kan verkligen frälsa oss och göra oss rena (rättfärdiga inför Gud). Vi kan aldrig förtjäna vår frälsning. Endast Kristi nåd kan ge oss detta - och nåden kommer av att vi tror på Guds Son. Men, som Paulus säger, vi försöker ända hålla buden som ett tecken på att vi älskar Gud och tror på hans Son. Vi bör alltså göra goda gärningar, men de måste följa som ett resultat av vår tro. Som Jakob säger: Tro utan gärningar är död (Jak 2:17).

Blir man frälst om man bara bekänner att Jesus är Herren?

Romarbrevet 10:9-10, 13

"Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst... Ty 'var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst'."

Det finns många kristna som använder denna vers för att bevisa att man inte behöver göra något annat än att erkänna att Jesus är Messias för att bli frälst. Men de har tyvärr misstolkat Paulus budskap och ignorerat vad Paulus sa för övrigt. Paulus menade att bekännandet av Kristus måste vara grunden i vår tro, det som banar vägen till vår frälsning. Men ingen blir automatiskt frälst bara för att man men "munnen" bekänner Kristus. Jesus själv säger: "Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja" (Matt:7:21) Paulus skriver att gärningar är viktiga: "Gud skall ge var och en efter hans gärningar"; "härlighet... över var och en som gör det goda"; "lagens görare skall förklaras rättfärdig" (Rom 2:6, 10, 13). Paulus ställer frågan om vi ska strunta i Guds lag (moselagen) bara för att vi nu tror på Kristus. Inte alls, svarar han. "Vi upprätthåller lagen" (Rom 3:31). Med andra ord, på grund av vår tro och vår kärlek till Gud gör vi allt för att hålla hans bud. Som Jakob säger: Tro utan gärningar är död (Jak 2:17).  Men Paulus grundtanke är alltså att utan Kristus kan vi aldrig få frälsning. Man kan alltså inte frälsa sig själv eller tro att man förtjänar sin frälsning som många av de judekristna i Rom trodde (Rom 4:4-5). 

Varför missionärsarbete är så viktigt

Romarbrevet 10:13-15

"Ty 'var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst'. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: 'Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet'.​

Goda levnadsregler för Guds folk

Romarbrevet 12:9-21

"Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.  Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Gläd er med dem som är glada, gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: 'Min är hämnden, jag skall utkräva den', säger Herren. Men 'om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud'. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda."

I liv och död lever vi för Herren

Romarbrevet 14:7-9

"Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda."

Se upp för dem som vill skapa splittring i kyrkan

Romarbrevet 16:17-18

"Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor."

1 KORINTIERBREVET 1-7

Var eniga

1 Korintierbrevet 1:10

"I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. 

Det är genom den helige Anden som vi lär känna Gud

1 Korintierbrevet 2:5, 9-11

"Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft... Men vi känner, som Skriften säger, 'vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.' Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande."

De orättfärdiga ärver inte Guds rike

1 Korintierbrevet 6:9-10

"Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike."

Nyckelskriftställe: Kroppen är ett tempel

1 Korintierbrevet 6:19-20 (3:16-17)

"Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp!"

Det viktigaste är att man håller Guds bud

1 Korintierbrevet 7:19

"Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud."

bottom of page