top of page
Veckans läsning

Måndag 9 jan

STV 1: Intro till Nya testamentet; Matt 1-2; Luk 1-2

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 10 jan

Matteus 1     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1: Vilka två personer var Jesus avkomling till?

 • v. 16: Vilken titel gavs till Jesus?, Vad betyder den titeln?

 • v. 18-20: Vilka är Jesu föräldrar? Vilka drag tror du Jesus ärvde från sin Fader? Vilka drag tror du han ärvde från sin mor?

Onsdag 11 jan

Lukas 1     Läs/Lyssna     Elevbok

​​

 • v. 1-4: Vilka var några av Lukas avsikter med att skriva sin redogörelse?

 • v. 5-7: Vad får vi veta om Sakarias och Elisabet från dessa verser?

 • v. 11-13: Vad hände medan Sakarias var i templet?

 • v. 28-33: Vilka ord kan ha hjälpt Maria förstå vilken viktig uppgift Gud gav henne?

 • v. 37: Vilken sanning förkunnade ängeln som hjälper till att förklara denna mirakulösa händelse?

Torsdag 12 jan

Matteus 2     Läs/Lyssna     Elevbok

​​

 • Matteus 2:1-12: Hur visste de visa männen var de kunde finna Messias?, Vad lär du dig av de tre visa männens exempel då de sökte efter Frälsaren?, Vilka meningsfulla gåvor kan du ge Frälsaren?

 • v.13-14: Hur kunde Josef veta vad han behövde göra för att skydda sin familj? Vilken princip kan vi lära oss av Josef? 

Fredag 13 jan

Lukas 2     Läs/Lyssna     Elevbok

​​

 • v. 1-5: Varför for Josef och Maria till Betlehem?

 • v. 10: Vad kan vi känna tack vare att Frälsaren föddes?

 • v. 15-20: Hur reagerade herdarna på ängelns budskap?

 • v. 25-32: Varför var Simeon i templet den dagen?

 • v. 36-38: Varför var Hannah i templet den dagen?

 • v. 41-47: Vad gjorde Jesus gjorde när han var tolv år?

 • v. 51-52: Vad innebär det att "växa till i vishet", ..."ålder" ...”välbehag inför Gud" och ”välbehag inför människor”?

MATTEUS 1-2; LUKAS 1-2
Vecka 2
9-13 jan 2023
bertel.thorvaldsen.matthaeus.1839.1822.webp

Vem var Matteus ?

 

Matteus, också känd som Levi (Mark 2:24), var publikan (tullindrivare) för den romerska regeringsmakten (Matt 9:9). Därför var han illa omtyckt av judarna, och många förvånades när han kallades av Frälsaren att bli en av de ursprungliga tolv apostlarna. Men han följde Jesus och blev en av hans mest trogna lärjungar. 

Matteus riktar sitt evangelium (glada budskap) till judarna. Han vill hjälpa dem inse att alla profetior om Messias i Gamla testamentet pekar mot Jesus Kristus, att allt är fullbordat i honom. Därför citerar Matteus Gamla testamentet mer än någon annan apostel. (Se lista nedan)

apostle_luke_writing_scroll_barrett.jpeg

Vem var Lukas ?

 

Lukas, som skrev det tredje evangeliet samt Apostlagärningarna, var grekisk läkare. Han var inte jude, men väl utbildad inom grekisk kultur. Lukas var troligen inte ögonvittne till Frälsarens jordiska verksamhet men han fick höra talas om Jesus av aposteln Paulus och andra missionärer. Han gav sig ut på många missionsresor tillsammans med Paulus (se Apg 16:10; 2 Tim 4:11), och bevittnade kyrkans tillväxt bland hedningarna. 

Lukas skrev detta vittnesbörd till sin vän Theofilos, som troligen var en grekisk konvertit, för att  denne skulle lära känna sanningen om Jesus Kristus. Det tycks som om Lukas hade en icke-judisk åhörarskara i åtanke eftersom han förklarar betydelsen av många hebreiska ord och återger ett flertal berättelser om Jesu handlingssätt mot icke-judar. 

Viktiga händelser i Matteus 1-2 och Lukas 1-2

 • Jesu släktavla beskrivs (Matt 1). Visar att Jesus, "Davids son", är den utlovade Messias.

 • Johannes döparen föds (Luk 1). Genom ett mirakel blir Elisabet, Marias kusin, havande.

 • Ängelns budskap till Maria (Luk 1). Hon ska bli mor till Guds Son.

 • Jesu födelse (Matt 1, Luk 2). En jungfru blir havande och föder ett barn, Immanuel (= Gud med oss) i Betlehem

 • De vise männen (Matt 2). De kommer till Herodes och vill veta var Judarnas konung är född.

 • Jesus bärs fram i templet (Luk 2). En profet och profetissa vittnar om Jesus som Frälsaren. 

 • Flykten till Egypten (Matt 2). När Herodes vill döda Jesusbarnet flyr familjen till grannlandet. Alla gossebarn under 2 år dödas i Betlehem.

 • Återkomsten till Israel (Matt 2). När Herodes dör återvänder Jesu familj och flyttar till Nasaret.

 • Jesus undervisar i templet (Luk 2). Som tolvåring undervisar Jesus om sin Fader.

Nyckelskriftställe

Lukas 2:10-12 

Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."

Skärmavbild 2023-01-08 kl. 18.27_edited.jpg

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Veckans video

Seminarie TV 1: Intro till Nya testamentet

Louis Herrey och Marcus Brändh ger bakgrund om kultur och seder som möter oss i Nya testamentet.

Maria, Jesu moder

Marias ödmjukhet, hängivenhet och styrka står som förebild för alla kristna lärjungar.

Jesu födelse

En sammanfattning av händelser som kopplas till Jesu födelse.

Översikt av Nya testamentet

Detta är en bra sammanfattning om hur Nya testamentet är uppbyggt. Av Bible Project Swedish.

Matteus 1, Lukas 1

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Hur man kan förstå Nya testament bättre

Scripture Central förklarar bakgrunden till Nya testamentet.

Viktiga verser du inte vill missa!

Josef var god och rättfärdig

Matteus 1:19

"Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne..."

Jesus ska frälsa sitt folk

Matteus 1:21

"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."

Kristus profetia: Jungfrun skall föda en son

Matteus 1:21-23

"Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss."

Detta är den första av många gammaltestamentliga stycken (Jes 7:14) som Mattues citerar för att bevisa för sina läsare, judarna, och resten av världen, att Jesus var den utlovade Messias som skulle komma - och i det här fallet födas av jungfrun Maria.

Kristus profetia: Israels herde kommer från Betlehem

Matteus 2:5-6

"De svarade: 'I Betlehem i Judeen, ty så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Juda land, inte är du minst bland Juda furstar, ty från dig skall utgå en furste, som skall vara en herde för mitt folk Israel.' "

De vise männen kände till profetian om att Messias skulle födas i Betlehem. Det hade de lärt sig av gamla testamentets profeter. (Mika 5:2)

De vise männen tillber Jesusbarnet

Matteus 2:11

"Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra"

Jesu familj flyr till Egypten (som varit profeterat av profeten Hosia)

Matteus 2:13-15

"När de vise männen hade rest i väg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: 'Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten! Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.' Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten.  Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Ut ur Egypten kallade jag min son." [Hos 11:1]

Jesu familj återvänder till Israels land, till staden Nasaret

Matteus 2:23

"[Josef] bosatte sig i en stad som heter Nasaret, för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas: att Jesus skulle kallas nasaré.

Johannes Döparen - stor inför Herren

Lukas 1:13-16

"Men ängeln sade till honom: 'Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande. Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud."

Johannes Döparen - en "Elia" förbereder oss att ta emot Herren

Lukas 1:17

Han ska gå före honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge de trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett."

Lukas 1:76-77

Och du, barn, ska kallas den Högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom. Du ska ge hans folk kunskap om frälsningen, med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtiga kärlek.

Ängeln Gabriels budskap till Maria om Jesu födelse

Lukas 1:30-33

"Då sade ängeln till henne: 'Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud.  Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron.  Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.' "

Ingenting är omöjligt för Gud

Lukas 1:34-37

"Då sade Maria till ängeln: 'Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man.' Ängeln svarade henne: 'Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son [Johannes Döparen] på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud.' "

Marias tro

Lukas 1:38

"Maria sade: 'Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.' "

Lukas 1:45

"Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse."

Alla släkten ska kalla Maria salig

Lukas 1:46-49

"Då sade Maria: 'Min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min Frälsare, för han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den Mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt.' "

Kristus - en "soluppgång" - ska lysa över dem som sitter i mörkret

Lukas 1:46-49

Genom "förlåtelse för deras synder" och "Guds barmhärtiga kärlek ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg."

Jämför Malaki 4:2 - "Rättfärdighetens sol"

Jesu födelse - han lades i en krubba

Lukas 2:7

"Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet."

Ängeln ger glädjebudskapet: Frälsaren är född

Lukas 2:8-11

"I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda. Men ängeln sade: 'Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.' "

Simon vittnar om att Jesus är Frälsaren

Lukas 2:25-32

"I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Av den helige Ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:

'Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett

inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel.' "

Jesus växte sig stark i ande och vishet

Lukas 2:40

"Och pojken [Jesus] växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom."

Lukas 2:52

"Och Jesus växte i vishet, ålder och välbehag inför Gud och människor."

Lärarna i templet häpnar över pojken Jesus vishet

Lukas 2:46-47

"Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar."

I templet är Jesus "hos sin Far"

Lukas 2:48-49

" 'Din far och jag har varit så oroliga och letat efter dig.' Då sade han till dem: 'Varför har ni letat efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min Far?' "

bottom of page