top of page
Veckans läsning

Måndag 24 april

STV 15: Johannes 7-10

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 25 april

Johannes 7     Läs/Lyssna     Elevbok

 • Hur tror du det skulle ha varit att växa upp i samma hem som Jesus? Tror du att det skulle vara lättare att tro på honom om du  hade växt upp med honom? Varför, eller varför inte?

 • v. 1-5: Vad lär vi oss om Jesus bröder?

 • v. 16-18: Vad sa Jesus att folket kunde göra för att veta om hans lära eller undervisning var sann? Vilken princip lär vi oss om hur vi kan få ett vittnesbörd om vår himmelske Faders lära?

Onsdag 26 april

Nyckelskriftställe: Johannes  7:17      Elevbok

 • Klicka här för att komma till frågorna som rör detta nyckelskriftställe.

Torsdag 27 april

Johannes 8     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 3-6: Vad hände när Jesus undervisade folket? Vad frågade de skriftlärda och fariseerna Frälsaren?

 • v. 7: Vad svarade Jesus? Vad tror du Frälsaren ville att dessa män skulle inse?

 • v. 9: Vad erkände dessa män genom att välja att gå därifrån? Varför tror du det är viktigt att undvika att döma andra?

 • v. 10-11: Vilken sanning kan vi lära oss om Frälsaren i dessa verser?

 • v. 12: Vad kallade Jesus sig själv?

 • v. 31-32: Sammanfatta det som Frälsaren undervisar om i dessa verser med egna ord. 

 • v. 34: Vilken princip kan vi lära oss i denna vers?

Fredag 28 april

Johannes 9-10     Läs/Lyssna     Elevbok

 • 9:1-5: Vilken fråga ställde lärjungarna angående orsaken till att mannen föddes blind?  Vad lärde Frälsaren om denne mans blindhet? Vad tror du menas med att ”Guds gärningar skulle uppenbaras på honom”?

 • 9:17, 33-38: Hur såg mannen till sist på Frälsaren?

 • 10:1-15: Vad sa Frälsaren att en god herde gör? Varför är ”den gode herden” ett passande namn för Frälsaren?

 • 10:16: Vad sa Frälsaren att han skulle göra för sina får?, Vad säger den här versen om var hans får finns? (Se 3 Nephi 15:21).

 • 10:17-18: Vad lär du dig om Frälsaren i dessa verser?

 • 10:25-30: Hur beskrev Frälsaren sina får (Hur är man en sann efterföljare) ?

Johannes 7-10
Vecka 17
 24-28 apr 2023
5bc66a1b84adbdd734f654827afc9b01.jpeg

Sammanfattning

 • Lövhyddofesten (7). Under denna tid undervisar Jesus vid templet att hans lära är Faderns.

 • Vem är Jesus? (7). Under lövhyddofesten tror många att Jesus är Messias. Andra tvivlar.

 • Äktenskapsbryterskan (8). Fariséerna vill stena en synderska, men Jesus hindrar dem med frågan: "Den som är utan synd må kasta den första stenen."

 • Världens ljus (8). Jesus är Världens ljus. Följer vi honom kommer vi inte vandra i mörkret. Fadern vittnar om honom.

 • Abrahams sanna barn (8). "Abrahams barn", Guds förbundsfolk, gör de goda gärning som Abraham gjorde. Jesus är "Jag Är" (Gamla testamentets Gud)

 • Jesus botar en blind (9). En blindfödd man får sin syn tillbaka av Jesus, som också varnar för andlig blindhet.

 • Jesus är den Gode herden (10). Jesus använde välkända tankar om får och herdar för att undervisa om sitt kärleksfulla förhållande till sina efterföljare.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Nyckelskriftställe

Johannes 7:17

"Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv."

Veckans video

Seminarie TV 15: Johannes 7-10

Louis Herrey och Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning.

Liknelsernas liknelse

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Gå och synda inte mer

Jesu kärleksfulla behandling av en kvinna som begick äktenskap. 

Bible videos: Jag är världens ljus

Jesus förkunnar vem han är och säger sanningen ska göra er fria. 

Bible videos: Jesus botar en blind man

Jesus botar en blindfödd och varnar för andlig blindhet.

Bible videos: Jesus är den gode herden

Jesus berättar hur han är allas herde och hur vi bör vara som hans får (lärjungar). Andra får finns även.

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

För lärare: Jesus är den gode herden

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

 

Nyckelskriftställe: Vi vet att ett bud kommer från Gud när vi håller det

Johannes 7:16-17

"Jesus svarade: 'Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig.  Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.' "

 • Med andra ord säger Jesus att vi kan veta med säkerhet om buden (Guds vilja) verkligen kommer från Gud om vi bara håller buden. Hur vet vi? På grund av de välsignelser vi får när vi håller buden. Till exempel, det enda sättet vi kan veta om tiondelagen kommer från Gud eller inte är att pröva att leva efter lagen. Likadant med visdomsordet: det är när vi följer denna hälsolag som vi välsignas till kropp och själ.

Sök Guds ära

Johannes 7:18

"Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom."

Döm inte utsidan av en människa

Johannes 7:24

"Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!"

"Den som är utan synd må kasta den första stenen"

Johannes 8:4-7

"Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du?" Detta sade de för att snärja honom och ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom, reste han sig och sade: "Den som är utan synd må kasta första stenen på henne."

Synda inte mer

Johannes 8:10-11

"Jesus reste sig upp och sade till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?" Hon svarade: "Nej, Herre, ingen." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer!"

Jesus är världens ljus

Johannes 8:12

Jesus talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

Sanningen ska göra er fria

Johannes 8:31-32

Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

 

Jesus Kristus är "Jag Är", Gamla testamentets Gud

Johannes 8:24, 28

"För om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder."

"När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att Jag Är."

 • Johannes skildrar flera tillfällen när Jesus hänvisar till sig själv som "Jag Är" Under detta gudsnamn uppenbarade Kristus sig för Mose att denne kallats till profet (se 2 Mos 3:14). Genom orden "Jag Är" förkunnade Herren att han (Jehova) var Gamla testamentets Gud och den utlovade Messias. Judarna betraktade ett sådant påstående som hädelse och ”de tog upp stenar för att kasta på honom” (Joh 8:59). 

Bara Gud kan rädda oss från svåra situationer

Johannes 9:1-3

"När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: 'Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?' Jesus svarade: 'Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.' "

 • Vi lär oss två saker här: 1) Vi ska inte döma andra som hamnat i en svår situation; 2) Ibland händer det svåra saker i livet som endast Gud, genom försoningen, kan rädda oss från. Han är den enda som kan hjälpa oss att "se" igen.

 

Kristus är Världens Ljus

Johannes 9:5

"När jag är i världen, är jag världens ljus."

Jesus öppnar våra ögon

Johannes 9:24-25, 30, 32-33

"De kallade för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: 'Ge Gud äran! Vi vet att [Jesus] är en syndare.' Han svarade: 'Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser... Ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är, och han har öppnat mina ögon!.. Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen inte vore från Gud, kunde han ingenting göra.' "

Hur vet man om en profet kommer från Gud?

Johannes 9:32-33

"Aldrig någonsin har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den mannen [Jesus] inte vore från Gud, kunde han ingenting göra."

 • ​På samma sätt som detta är ett enkelt test att avgöra om Jesus vara sänd av Gud kan man tillämpa samma princip på profeter: Det finns inga goda gärningar eller mirakel de kan utföra om inte Gud är med dem. Till exempel, Joseph Smith skulle aldrig kunna översätta Mormons bok - som ur mänsklig synvinkel var omöjligt - om inte Gud var med honom.

Tror du på Människosonen?

Johannes 9:32-33

"Tror du på Människosonen?' Han svarade: 'Vem är han, herre? Tala om det så att jag kan tro på honom.' Jesus sade: 'Du har sett honom. Den som talar med dig, han är det.' Då sade mannen: 'Jag tror, Herre.' "

På vilka sätt är Jesus den Gode Herden?

Johannes 10: 1-16

​Hur är en sann herde? På vilket sätt borde han ta hand om dina får? Jesus förklarar på vilka sätt han är den sanne och Gode Herden:

(3) "...fåren lyssnar till hans röst, och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem." 

(4) "När han har fört ut alla sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst."

(7-9) "Jag är dörren till fåren... Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete." 

(10) "Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd." 

(11) "Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren."

(14) Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig."

På vilka sätt är vi sanna får?

Johannes 10:26-28

"Men ni [fariséer och skriftlärda] tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand."

Vilka är Jesu "andra får" som också ska höra hans röst?

Johannes 10:16

"Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde."

 • ​Vilka är dessa andra får? Jesus ger själv svaret när han besöker nephiterna efter sin uppståndelse: "Och sannerligen säger jag er att ni är de om vilka jag sade: Andra får har jag, som inte hör till den här hjorden. Också dem måste jag leda, och de skall höra min röst, och det skall bli en hjord och en herde." (3 Nephi 15:21)

 • ​Inte nog med detta, Jesus säger att det till och med finns fler "andra får": "Och sannerligen, sannerligen säger jag er att jag har andra får, som inte finns i detta land, inte heller i Jerusalems land... Men jag har fått en befallning av Fadern att jag skall gå till dem, och att de skall höra min röst och räknas bland mina får så att det kan bli en hjord och en herde. Därför går jag för att visa mig för dem." (3 Nephi 16:1-3)

Jesus har makt över liv och död

Johannes 10: 17-18

"Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min Fader."

Sonen och Fadern är ett

Johannes 10: 29-30

"Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka [fåren] ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett."

 • ​Jesus menar inte att han och Fadern är en och samma person (som den falska Treenighetsläran säger). I sammanhanget förstår vi att han menar att de är förenade i ett och samma syfte: i omvårdnaden av "fåren".

Vi är gudar

Johannes 10: 32-36

"Jesus sade till dem: 'Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?' Judarna svarade: 'Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.' Jesus svarade dem: 'Står det inte skrivet i er lag: "Jag har sagt att ni är gudar?" Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar... hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son.' "

bottom of page