top of page
AMOS, OBADJA
Vecka 46
  14-18 nov 2022
Veckans läsning

Måndag 14 nov

Seminarie TV 34

Svaret på frågan ställd i avsnittet skriver du ner i 'Justcoach' appen.

Klicka här för info om nedladdning.

_________________________

Tisdag 15 nov

Nyckelskriftställe: Amos 3:7

  • Vad tror du att det menas med att Gud ”uppenbara[r] sin hemlighet för sina tjänare profeterna”?

  • Kan du ge några exempel på sanningar som Gud har uppenbarat genom sina profeter i vår tidsutdelning?

  • Äldste Neil Andersen sa: "En profet står inte mellan dig och Frälsaren. Han står snarare bredvid dig och visar vägen till Frälsaren. En profets största ansvar och dyrbaraste gåva till oss är hans stabila vittnesbörd, hans säkra vetskap om att Jesus är Kristus." (Neil L. Andersen, ”Guds profet”, s. 26–27) • Hur kan ansträngningen att lyssna till och följa profeten stärka dig att tro på Jesus Kristus?

_________________________

Onsdag 16 nov

 

Amos    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Läs Amos 2:4,6-7; 4:1; 5:12. Varför tror du Herren ser så allvarligt med att folk förtrycker de svaga i samhället? 
  • Läs Amos 5:4–6 och 14–15. Eftersom vi alla måste dö en gång, förklara på vilket sätt du tror att de som söker Herren kommer att ”leva”.
  • Vad tror du Amos 8:11–12 beskriver? 

_________________________

Torsdag 17 nov

 

Obadja    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Nutida profeter har hänvisat till Obadja 1:21 som en profetia om de sista dagarnas tempeltjänst för dem som har dött utan att fått höra evangeliet eller motta dess förordningar. Profeten Joseph Smith sade: ”Hur skola de bliva frälsare på Sions berg? Genom att bygga sina tempel, uppföra sina dopfuntar och genom att gå fram och mottaga alla förordningarna, dopen, konfirmationerna, tvagningarna, smörjelserna, ordinationerna och de beseglande krafterna på sitt huvud för alla sina förfäder som äro döda och återlösa dem, så att de kan komma fram i den första uppståndelsen och upphöjas till härlighetens troner med dem. Häri ligger den kedja, som binder fädernas hjärtan till barnen och barnen till fäderna, vilket fullföljer Elia mission” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 285).
  • Vad tycker du om citatet ovan? Hur känns det att veta att DU kan vara en "frälsare" på Sions berg?

________________________

Fredag 18 nov

Repetition nyckelskriftställen

  • Använd lektionen till att repetera våra nyckelskriftställen, speciellt de som du är lite osäker på.

Amos

 

Amos profeterade i Nordriket omkring 760–750 f Kr, nästan samtidigt med profeten Hosea. Folket upplevde visserligen välstånd under en tid, men var djupt rotad i avguderi. Amos, en enkel herde, profeterade kraftfullt mot folkets orättfärdighet. 

Centralt budskap - "Avguderi och sociala orättvisor". Samhällets välstånd innebar att många blev rika genom att betrycka de fattiga. Amos anmärkte ofta mot detta. Ett känt nyckelskriftställe finner vi även här (3:7): Herren uppenbarar sin vilja för profeterna.

Skärmavbild 2022-11-13 kl. 09.30_edited.png

Obadja

 

Obadja skriver sin bok, den kortaste i hela Gamla testamentet, troligen 586 f Kr, kort efter Jerusalems förstörelse. Han fördömer landet Edom för dess tidigare grymhet mot Juda rike.  Obadja om Edoms undergång och om Israels slutliga frälsning på Sions berg.

Centralt budskap - "Frälsning på Sions berg". Obadja profeterar om Edoms undergång och om Israels slutliga frälsning på Sions berg.

Nyckelskriftställe

I Israel rikes kungahistoria finner vi Amos och Hosea här. De verkar som profeter i nordriket omkring

750 f Kr. 

Amos 3:7

 

"För Herren, Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna."

Veckans video

Seminarie TV 34

Louis Herrey presenterar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Följ profeten

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Frälsare i Sion

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Amos förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Ladda ner JUSTCOACH appen

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Obadja förklaras

Skaparna av Bible Project ger oss denna lärorika presentationen av Ordspråksboken. På svenska.

Skrift-ställen du inte bör missa!

Israels folk vänder sig till avgudar

Amos 2:4

... för de förkastade Herrens lag och höll inte hans stadgar utan lät sig förledas av sina lögngudar som deras fäder har följt."

Israels folk kränker de svaga i samhället

Amos 2:6-7

... de säljer den rättfärdige för pengar och den fattige för ett par skor. De trampar ner de hjälplösas huvuden i stoftet och kränker rätten för de ödmjuka."

Amos 4:1

"... ni kvinnor som förtrycker de svaga och krossar de fattiga, ni som säger till era män: 'Hämta hit så vi får dricka!' "

Amos 5:12

"för jag vet att era brott är många och era synder talrika, ni som förtrycker den rättfärdige och tar mutor och hindrar de fattiga att få rätt i porten."

Amos 8:5-6

"Då ska vi minska efa-måttet och höja priset och fuska med vågen så att den ljuger. Då ska vi köpa de utblottade för pengar och den fattige för ett par skor."

Nyckelskriftställe: Herren talar genom sina profeter

Amos 3:7

För Herren, Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna."

Sök Herren så får du leva

Amos 5:4

Så säger Herren till Israels hus: Sök mig så ska ni leva."

Amos 5:14-15

"Sök det goda och inte det onda, så att ni får leva. Då ska Herren Gud Sebaot vara med er. Hata det onda och älska det goda och låt rätten härska i porten. Kanske ska Herren Gud Sebaot vara nådig mot dem som är kvar av Josef."

Herren vill se sann rättfärdighet, inte en sken av den.

Amos 5:21-24

"Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig har jag ingen glädje i dem, jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. Ta bort dina sångers buller ifrån mig, jag vill inte höra ditt strängaspel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström."

Gud avskyr stolthet

Amos 6:8

"Jag avskyr Jakobs stolthet och hatar hans palats."

Amos är ingen yrkesprofet

Amos 7:14-15

"Amos svarade Amasja: 'Jag är ingen profet, ingen profetlärjunge. Jag är boskapsherde och odlar mullbärsfikon. Men Herren tog mig från hjorden och Herren sade till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel.' "

Det ska finnas en hunger att höra Herrens ord 

Amos 8:11-12

"Se, dagar ska komma, säger Herren Gud, då jag sänder hunger i landet – inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. De ska irra omkring från hav till hav och springa hit och dit från norr till öster för att söka efter Herrens ord, men de ska inte finna det."

På Sions berg ska man vara säker

Obadja 1:17

"Men på Sions berg ska det finnas en räddad skara. Det ska vara en helig plats, och Jakobs hus ska åter få råda över sina besittningar."

Frälsare på Sion berg 

Obadja 1:21

"Frälsare ska dra upp på Sions berg för att döma Esaus berg. Och riket ska tillhöra Herren."

Joseph Smith skrev att detta skulle ske genom tempelförordningar. Alltså, när vi gör arbete för de döda så blir vi "frälsare" på Sion berg.

 

bottom of page