top of page
Veckans läsning

Måndag 30 jan

STV 4: Matteus 4; Lukas 4-5

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 31 jan

Matteus 4     Läs/Lyssna     Elevbok

 • V. 1-2: Hur tror du att fasta och bön till vår himmelske Fader kan ha hjälpt Jesus förbereda sig för sin jordiska verksamhet?

 • V. 3-11: Vad frestade Satan Jesus att göra?, Hur bemötte Jesus dessa frestelser? Vad kan du lära dig av detta?

 • V. 18-22: Vad kallade Frälsaren Petrus, Andreas, Jakob och Johannes att göra? Vad är en ”människofiskare”? Hur reagerade dessa män på Frälsarens uppmaning? Vad tror du skulle hända om du omedelbart besvarade Frälsarens uppmaningar att följa honom (Vad tror du han kan göra med ditt liv)?

Onsdag 1 feb

Lukas 4     Läs/Lyssna     Elevbok

 • V. 18-21: Vad undervisade Jesaja om angående Messias gudomliga mission? Vad vittnade Jesus om till folket i sin hemstad Nasaret?
 • V. 22: Hur reagerade folket på Jesu tillkännagivande?
 • V. 24-27: Vilka två redogörelser ur Gamla testamentet hänvisade Frälsaren till när han svarade människorna i Nasaret? Varför nämnde han just dessa?

Torsdag 2 feb

Lukas 5     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v.1-11: Försök formulera en princip som kan hjälpa dig när du inte helt förstår varför du uppmanas att följa ett råd eller bud från Herren.
 • V .17-25: Vad lär du dig från denna berättelse om hur vi kan bli botade och hur vi kan hjälpa andra att bli botade? 
 • V .36-39: Hur kunde ”gamla skinnsäckar” representera de skriftlärda och fariseerna?, Vilka skulle ”nya säckar” kunna representera?, Vad kan liknelsen lära oss om vad vi måste göra för att ta emot Frälsaren och hans evangelium?

Fredag 3 feb

Nyckelskriftställe: Johannes 3:5

Matteus 4; Lukas 4-5
Vecka 5
30 jan - 3 feb 2023
jesus_christ_teaching_nazareth_synagogue.jpeg

Viktiga händelser i fokus

 • Jesus frestas. Satan frestar Jesus och försöker få honom att överge sin jordiska mission.

 • Jesus börjar sin undervisning Galileen. Först i Nasaret, där han växte upp, sedan i Kapernaum där han bosatte sig.

 • De första lärjungarna kallas (4). Petrus, Andreas, Jakob och Johannes följer Jesus.

 • Jesus i Galileen (4). Många följer Jesus efter att han har predikat och botat sjuka i Galileen.

Sammanfattning

Efter att ha blivit döpt av Johannes döparen förbereder sig Jesus nu för sin mission. Han börjar med att fasta och spendera tid med sin Fader. Gör vi detsamma? Djävulen frestar honom, men Jesus stödjer sig i skrifterna i alla hans svar till motståndaren. Kan vi göra likadant? I synagogan i Kapernaum förklarar han för folket att han är den utlovade Messias. Han blir utvisad men beger sig till andra delar av Galileen. Där botar han bland andra en paralyserad man, förd till honom av sina vänner. Har vi vänner som för oss till Kristus?

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Veckans video

Seminarie TV 4: Matteus 4, Lukas 4-5

Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Försvarssystemet

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Jesus är Messias

Jesus förkunnar att han är Messias, men blir förkastad. Från kyrkans produktion: Bible videos. 

Jesus påbörjar sin mission

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Matteus 4; Lukas 4-5

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

The Chosen: Jesus kallar sina första lärjungar

Vid Genesarets sjö kallar Jesus sina första lärjungar, bl a Petrus. Från The Chosen

Viktiga verser du inte vill missa!

Felskrivning i Bibeln

Matteus 4:5, 8 (Lukas 4:5, 9)

"Sedan tog djävulen honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens utsprång"

"Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg"

Enligt Joseph smith är detta en felskrivning. Djävulen har ingen makt över Frälsaren och kan inte leda honom någonstans. Joseph Smiths översättning säger därför att det var Anden som tog Jesus till den heliga staden, och det var Anden som tog honom till berget, och sedan kom Djävulen. Detta stämmer överrens  med vers 1 och Lukas 4:1: "Jesus fördes omkring av Anden i öknen..."

Leva av Guds ord - andlig föda lika viktig som fysisk föda

Matteus 4:3-4 (Lukas 4:3-4)

"Då kom frestaren fram och sade till honom: 'Om du är Guds Son, så befall att de här stenarna blir bröd.' Jesus svarade: 'Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.' "

(Se 5 Mos 8:3) Lika viktig som fysisk föda är den andliga födan - som vi får genom skrifterna som innehåller Guds ord.

Fresta inte Herren din Gud - undvik stolthet och fåfänga

Matteus 4:6-7 (Lukas 4:5-8)

"[Djävulen] sade: 'Om du är Guds Son, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: "Han skall ge sina änglar befallning om dig", och "de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.' " Jesus sade till honom: 'Det står också skrivet: "Du skall inte fresta Herren, din Gud.' "

Tillbe och tjäna Herren - viktigare än all världens makt

Matteus 4:10 (Lukas 4:9-12)

"[Djävulen] visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: 'Allt detta vill jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.' Då sade Jesus till honom: 'Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: "Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." (Se 5 Mos 6:16)

Ännu ett exempel på Satans lögner: Han kan inte ge bort något som inte tillhör honom. Han glömmer att han står inför världens Skapare.

 

Tillbe och tjäna Herren - viktigare än all världens makt

Matteus 4:13-16

"Han lämnade Nasaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: 'Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen - det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp.' "

Ännu ett exempel från Matteus där han bevisar att Jesus är den efterlängtade Messias som Gamla testamentet vittnar om.

Styrkt av Anden efter prövningar

Lukas 4:13-14

"När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid. I Andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen, och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla."

Omvänd er

Matteus 4:17

"Från den tiden började Jesus predika och säga: 'Omvänd er, ty himmelriket är nu här.' "

Jesus utropar sig själv som Messias

Lukas 4:18-21

"Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:  'Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren.' Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: 'I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.' "

Ingen profet blir erkänd i sin egen hemstad

Lukas 4:24

"Amen säger jag er: Ingen profet blir erkänd i sin hemstad."

Jesus talade med makt och myndighet

Lukas 4:32

"De kände sig träffade av hans undervisning, eftersom han talade med makt och myndighet."

Jesus har makt över de onda andarna

Lukas 4:33-37

"I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt:  'Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!' Då talade Jesus strängt till anden: 'Tig! Far ut ur honom!' Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. Alla greps av bävan och sade till varandra: 'Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut.' Och ryktet om honom gick ut överallt i området."

Jesus kallar Petrus, Andreas, Jakob och Johannes

Matteus 4:18-22 (Lukas 5:6-11)

"När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sade till dem: 'Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.' Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes... Han kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom."

Jesus botar en man med spetälska (som tror)

Lukas 5:12-13

När Jesus var i en av städerna fanns där en man som var full av spetälska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade: "Herre, om du vill, så kan du göra mig ren." Då räckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast försvann spetälskan från honom.

Jesus ville ofta vara ensam för att kunna vara med sin Fader i himlen

Lukas 5:16 (6:12)

Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad.

Jesus botar en förlamad man - och förlåter hans synder

Lukas 5:17-26

En dag när Jesus undervisade satt där fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom, gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen, mitt framför Jesus.  Jesus såg deras tro och sade: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." De skriftlärda och fariseerna tänkte: "Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud?" Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: "Vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast, att säga: Du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: Res dig och gå? Men för att ni ska veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bår och gå hem!" Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de fylldes av fruktan och sade: "Det vi har sett i dag är ofattbart."

Detta gör Jesus för att visa att han har makt både på jorden OCH i himlen, dvs att han är den utlovade Messias.

Inte de friska (rättfärdiga) utan de sjuka (syndarna) som behöver läkare 

Lukas 5:30-32

Fariseerna och deras skriftlärda kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni med tullindrivare och syndare?" Jesus svarade dem: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare."

The Chosen: Jesus botar en spetälsk

Jesus botar en stetälsk man. Detta är ett av hans första helande mirakel.

bottom of page