top of page
Veckans läsning

Måndag  9 okt

SEMINARIE TV 28

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 10 okt

Filipperbrevet 3

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 11 okt

FÖRVÄRVA ANDLIG INSIKT

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 12 okt

Filipperbrevet 4

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 13 okt

Kolosserbrevet 1-2

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 14 okt

Dagens

skriftställe

Söndag 15 okt

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

Filipper- och Kolosserbrevet
Vecka 41
9-15 okt 2023

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 29: Veckans läsning

Louis Herrey och två seminarieelever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar. 

Mod under fara 

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Sammanfattning: Kolosserbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

Kämpa tillsammans för att leva efter evangeliet.

Filipperbrevet 1-4

Paulus rådde de heliga i Filippi att följa Frälsarens föredöme i ödmjukhet och osjälviskhet och lärde att Gud verkade i dem för att bringa dem till frälsning. Paulus beskrev uppoffringar han hade gjort för att följa Jesus Kristus. Han undervisar också om att be och söka allt som är sant och rätt. Han uttryckte sin tillit till Jesu Kristi möjliggörande draft. Paulus avslutar sitt brev med att ännu en gång uttryck sitt tack till de heliga i Filippi för det stöd de gett honom i hans svåra läge.

Jesus Kristus är den främste

Kolosserbrevet 1-4

Paulus undervisade om att Jesus Kristus var den främste och varnade för falska läror. Han uppmuntrade de heliga att tänka på det himmelska och utveckla kristuslika egenskaper. Paulus bad dem också att vara vänliga och visa i sitt umgänge med andra.

Bakgrund

I sitt brev till filipperna gav Paulus uppmuntran och uppmanade de heliga att stå fast i enighet och tillsammans kämpa för tron. En av de viktigaste principerna Paulus undervisade om är att när vi ber till Gud och litar på honom får vi "Guds frid, som övergår allt förstånd" (Fil. 4:7).​

Paulus skrev brevet till kolosserna efter att ha fått rapport om att svåra missuppfattningar förekom bland de heliga. En del av det här brevets värde ligger i hur det identifierar och avslöjar villoläror samtidigt som det betonar Jesu Kristi gudomlighet och frälsande arbete.

För lärare: Gör allting genom Kristus

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Sammanfattning: Filipperbrevet

Från Bible Project - Svenska (inte producerad av kyrkan).

philippians.jpeg

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser

som du inte vill missa

Kämpa i enighet för evangeliet

Filipperbrevet 1:27-28

"Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium... fasta i en och samme ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna.  ​

Filipperbrevet 2:2

"... gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne."

Var ödmjuk och sätt andra först

Filipperbrevet 2:3-5

"Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

Jesu väg till upphöjelse

Filipperbrevet 2:6-11

"Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,

att Jesus Kristus är Herren."

Var ett gott exempel och klaga inte

Filipperbrevet 2:14-16

"Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord."

Arbeta mot slutmålet: himmelriket

Filipperbrevet 3:13-15

"... jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka."

Vår uppståndna kropp blir lik Kristi kropp

Filipperbrevet 3:20-21

"Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet."

Var glada och vänliga

Filipperbrevet 4:4-5

"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är."

Guds frid övergår allt förstånd

Filipperbrevet 4:6-7

"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus."

"Allt förmår jag i honom som ger mig kraft"

Filipperbrevet 4:13

"Allt förmår jag i honom som ger mig kraft."

Styrka och kraft när vi gör gott

Kolosserbrevet 1:10-11

"Målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Då ska hans härlighets makt styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt."

Fadern skapade allt genom Sonen

Kolosserbrevet 1:16

"för i [Kristus] skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. 

Kristus är Gud - hela Guds fullhet bor i honom

Kolosserbrevet 1:17-19

"Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom."

Kolosserbrevet 2:9-10

I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter.

Stå fast i tron - bli heliga genom försoningen

Kolosserbrevet 1:21-23

"Också ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom,  om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört."

Evangelieundervisningens syfte: göra människor fullkomliga i Kristus

Kolosserbrevet 1:28-29

"Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig."

Bygg på Kristus, inte mänskliga filosofier

Kolosserbrevet 2:8

"Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus."

Kristus har "omskurit" oss och avklätt vår syndiga natur

Kolosserbrevet 2:11, 13

I honom blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur... Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser

Sök det som är "där ovan"

Kolosserbrevet 3:1-4

"Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida.  Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden... När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom."

Klä av dig den gamla människan

Kolosserbrevet 3:5-9

Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn... Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. "

Klä på dig den nya människan

Kolosserbrevet 3:10-14

"[Ni har] klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren... slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra... Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet."

Känn Kristi frid och var tacksamma

Kolosserbrevet 3:15-16

"Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet."

Visa tacksamhet genom musik

Kolosserbrevet 3:15-16

"Och var tacksamma... Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan."

Råd för familjerelationer

Kolosserbrevet 3:18-21

Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, för det är Herrens goda vilja. Ni fäder, reta inte upp era barn så att de tappar modet.

Vad du är gör, gör det med hjärtat

Kolosserbrevet 3:23-24

"Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar."

Var uthållig och tacksam i din bön

Kolosserbrevet 4:1-3

"Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse.  Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet..."

Tala vänligt - när du undervisar evangeliet

Kolosserbrevet 4:5-6

"Var visa när ni möter de utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en."

bottom of page