top of page
Veckans läsning

Måndag 23 jan

STV 3: Matteus 3; Markus 1; Lukas 3

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 24 jan

Matteus 3     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-4: Vad hände som skulle hjälpa till att förbereda människorna för Frälsarens verksamhet?

 •  v.5-6: Hur reagerade människorna på Johannes budskap?

 • v.8: Vad tror du ”bär … frukt som hör till omvändelsen” innebär? Vilka önskningar och handlingar tycker du visar att någon verkligen har omvänt sig från sina synder? 

 • v.13-17: Varför tror du att Jesus färdades från Galileen till Jordanfloden för att döpas av just Johannes Döparen? Varför sa Jesus (enligt v.15) att han behövde döpas? Vad tror du att det betyder? Vad kan verserna om Jesu dop lära oss om gudomen?

Onsdag 25 jan

Förvärva andlig insikt, del 3       Elevbok

​​

Torsdag 26 jan

Markus 1     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v.1-4, 9-11: Med vilken händelse inledde Markus sin redogörelse?
 • v.21-22: Varför blev judarna förvånade över Frälsarens undervisning?
 • v.27-28: Hur reagerade folket när de hade sett Jesus driva ut den orena anden ur mannen? Vad lär den här redogörelsen dig om Frälsarens makt? Hur kan det hjälpa att känna till denna sanning när vi känner oss överväldigade av onda inflytanden och frestelser som finns runt omkring oss?

Fredag 27 jan

Lukas 3     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 7-9: Vad lärde Johannes att folket behövde göra för att behaga Gud?, Vad händer med dem som inte bär ”god frukt”, eller lever rättfärdigt? 

 • v.16-17: Vad sa Johannes att den kommande Messias skulle göra?.

Matteus 3; Markus 1; Lukas 3
Vecka 4
23-27 jan 2023
JohnMark-284b581de3a342cd8395fc397b3a517b.jpeg

Viktiga händelser i fokus

 • Johannes Döparen. Han förbereder vägen för Messias och predikar omvändelse och dop.

 • Jesus blir döpt. För att "uppfylla all rättfärdighet" döper Johannes Frälsaren.

 • De första lärjungarna kallas. Petrus, Andreas, Jakob och Johannes följer Jesus.

Du känner redan Matteus och Lukas, men vem var Markus?

Även om Markus inte var en apostel verkade han som missionärskamrat till Paulus (se Apg 12:25). Han verkade också tillsammans med aposteln Petrus, troligen i Rom (se 1 Pet 5:13). Den information Markus skrev ner i sitt evangelium hämtade han huvudsakligen från Petrus. 

Vem skrev Markus till?

Till skillnad från Matteus gjorde Markus mycket få hänvisningar till skriftställen och tankar i Gamla testamentet. Han redogör också mera noggrant för judiskt språk och judiska sedvänjor (se Mark 5:41; 7:2–4, 34). Av dessa anledningar, och på grund av att Markus missionsresor gjorde att han fick kontakt med många hedningar, tycks hans evangelium huvudsakligen ha skrivits för hedningarna.

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png
Christ-baptism-1.jpeg

Veckans video

Seminarie TV 3: Matteus 3, Markus 1, Lukas 3

Fröken Svahn sammanfattar veckans läsning. Marcus Brändh undervisar om lärjungen Markus.

Vatten och eld

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Jesu dop

Johannes döparen döper Jesus. Från kyrkans produktion: Bible videos. 

Jesus Kristus uppfyller all rättfärdighet

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Matteus 3, Makus 1, Lukas 3

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Översikt av Markus evangelium

Detta är en bra sammanfattning om hur Markus bok är uppbyggt. Av Bible Project, på svenska.

Viktiga verser du inte vill missa!

Kristus profetia: Johannes döparen förbereder vägen för Herren

Matteus 3:1-6

"Vid den tiden trädde Johannes Döparen fram och predikade i Judeens öken och sade: 'Omvänd er, ty himmelriket är nära.' Om honom heter det hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom! ... Jerusalem och hela Judeen och hela landet kring Jordan kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. "

Lukas 3:2-6

"... då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom... Och alla människor ska se Guds frälsning."

Jesaja såg profeten som skulle förbereda vägen för Messias. (Jes 40:3)

Jesus döper oss i den Helige Ande och i eld

Matteus 3:11

"Jag [Johannes] döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig [Jesus] är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld."

Markus 1:4-8

"Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse... Han förkunnade: 'Efter mig kommer den som är starkare än jag... Jag döper er med vatten, men han skall döpa er i den helige Ande.' "

Lukas 3:16

"Johannes svarade dem allesammans: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. "

Dopet består av två delar: 1) Dop i vatten - en symbol för att vi begraver vårt gamla jag och uppstår pånyttfödda av Gud; 2) Dop i Ande och eld , eller konfirmation - givande av den Helige Andens gåva som symboliskt renar oss som eld.

Jesus blir döpt för att "uppfylla all rättfärdighet"

Matteus 3:14-15

"Men Johannes försökte hindra honom och sade: 'Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig.' Jesus svarade honom: 'Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet.' Då lät han det ske."

Nephi förklarar att även om Jesus var syndfri och skulle därmed inte behöva döpas (eftersom detta görs till syndernas förlåtelse) så "ödmjukar [han] sig inför Fadern och betygar för Fadern att han vill vara honom lydig genom att hålla hans bud. (2 Nephi 31:5-7) Därför döpte han sig eftersom budet säger: "Den som inte blir döpt av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike." (Joh 3:5)

Fadern har sin glädje i Sonen, Helige Anden sänker sig ner (Bevis för Gudomen!)

Markus 1:10-11

"Och se, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen: 'Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.' "

Lukas 3:21-22

"När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: 'Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje.' "

Tro och omvändelse - evangeliets grundpelare

Markus 1:15

"Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!"

Undervisar med myndighet

Markus 1:22

"Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda."

Kristus har makt över onda andar - de vet vem han är

Markus 1:23-27, 34

"... en man som hade en oren ande, och han skrek: 'Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds Helige.'  Men Jesus sade strängt till anden: 'Tig och far ut ur honom!'  Den orene anden ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. Alla blev förskräckta och frågade varandra: 'Vad är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.' "

"... och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var."

Jesus vill göra oss rena - om vi själva vill

Markus 1:40-42

"En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: 'Om du vill, så kan du göra mig ren.' Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: 'Jag vill. Bli ren!' Genast försvann spetälskan och han blev ren."

Bär sådan frukt som hör till omvändelse

Lukas 3:6-9

"Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar."

Många judar trodde att det var nog med att tillhöra "Abrahams släkt" för att bli frälst. Johannes döpare (och Jesus) betonade vikten av omvändelse också. Det räcker inte för oss att bara bli medlemmar i kyrkan, det måste också åtföljas av rättfärdighet."

Några exempel på "frukt" som hör till omvändelse - gör gott mot andra

Lukas 3:10-14

"Folket frågade honom: 'Vad ska vi då göra?' Han svarade dem: 'Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt.' Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: 'Mästare, vad ska vi göra?' Han svarade dem: 'Kräv inte mer än vad som är bestämt.' Även soldater frågade honom: 'Och vi, vad ska vi göra?' Han svarade dem: 'Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön!' "

Jesus börjar sin mission vid 30 års ålder

Lukas 3:23

"Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning."

Jesu släkttavla visar att han är Guds son, enligt Lukas

Lukas 3:23-38

"[Jesus] var... son till Josef, son till Eli...... son till Adam, son till Gud."

bottom of page