top of page
Veckans läsning

Måndag 4 sept

SEMINARIE TV 24

Se avsnitt

?

Besvara frågan

Dagens

skriftställe

Tisdag 5 sept

1 KORINTIERBREVET 15:20-22

(Nyckelskriftställe)

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Onsdag 6 sept

1 KORINTIERBREVET 15:29

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Torsdag 7 sep

1 KORINTIERBREVET 15:32-54

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Fredag 8 sep

1 KORINTIERBREVET 15:40-42

(Nyckelskriftställe)

Läs/

Lyssna

Elevbok/

Hemstudier

Dagens

skriftställe

Lördag 9 sept

Dagens

skriftställe

Söndag 10 sept

Dagens

skriftställe

Vecko-

rapporten

1 Korintierbrevet 14-16
Vecka 36
 4-8 sept 2023

Sammanfattning

Efter att Paulus (i kapitel 12-13) har uppmanat de heliga i Korint sträva efter kärleken och söka andliga gåvor, vittnar han nu om att Jesus Kristus uppstod från de döda. Han förklarar vidare läran om uppståndelsen och dess innebörd för alla vår himmelske Faders barn. Paulus nämner att förrättningen dop för de döda skulle vara meningslös utan uppståndelsen. Han uppmanade också kyrkans medlemmar i Korint att donera till de fattiga heliga i Jerusalem. 

nedladdning.jpeg

Sammanfattning: 1 Korintierbrevet

Från Bible Project - Svenska

Veckans video

"Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig."

Matteus 25:40

Seminarie TV 24: Veckans läsning

Louis Herrey och Marcus Brändhsammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

Uppståndelsen

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Dop för de döda

Varför utför vi dop för de döda i vår kyrka. Denna video förklarar.

För lärare: Veckans läsning

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Uppståndelsen: Värdefull lära

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

Nyckelskriftställe

1 Korintierbrevet 15:22

Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus.

Nyckelskriftställe

1 Korintierbrevet 15:29

Vad uppnår annars de som döper sig för de döda? Om döda alls inte uppstår, varför döper de sig då för deras skull?

Viktiga verser

(som du inte vill missa)

 

 

Profetians ande ger uppbyggelse och tröst

1 Korintierbrevet 14:1, 3

Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva... Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst.

Sök andliga gåvor som bygger upp församlingen

1 Korintierbrevet 14:12
Eftersom ni är ivriga att få Andens gåvor, sök då sådana som bygger upp församlingen så att ni har dem i överflöd.

Att profetera är bättre än att tala i tungomål

1 Korintierbrevet 14:2-5

Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen.  Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd.

Det allra viktigaste i evangeliet - att Kristus har uppstått

1 Korintierbrevet 15:3-4
 Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna,  att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna.

Vår tro är meningslös om inte Kristus har uppstått

1 Korintierbrevet 15:14, 16-17

Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös... För om döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder.

Nyckelskriftställe: Alla kommer att uppstå - tack vare Kristi försoning

1 Korintierbrevet 15:20-22

"Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa, kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam, så ska också alla göras levande i Kristus."

Nyckelskriftställe: Den tidiga kyrkan utförde dop för de döda

1 Korintierbrevet 15:29

"Vad uppnår annars de som döper sig för de döda? Om döda alls inte uppstår, varför döper de sig då för deras skull?

Vi uppstår på ett ögonblick

1 Korintierbrevet 15:52-53

Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

 

Stå fasta och orubbliga

1 Korintierbrevet 15:58
Stå därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren. Ni vet ju att er möda i Herren inte är förgäves.

Stå fast i tron, gör allt i kärlek

1 Korintierbrevet 16:13-14

Vaka, stå fasta i tron, var modiga och starka! Låt allt hos er ske i kärlek.

bottom of page