top of page
Veckans läsning

Måndag 6 mars

STV 9: Matteus 9-10, Markus 5, Lukas 9

(Se gärna tillsammans med föräldrar)

Svara på avsnittets fråga i Justcoach appen

Tisdag 7 mars

Markus 5     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 21-24: Varför sökte Jairus Herrens hjälp? 

 • v. 25-26: Vem mer behövde Frälsarens hjälp?

 • v. 27-34: Hur visade kvinnan att hon hade tro på Jesus Kristus?, Vad kan vi lära oss av denna berättelse om vad vi måste göra om vi vill bli botade?

 • v. 35: Om du varit i Jairus situation, vilka tankar och känslor skulle du haft just då?

 • v. 36: Vad sa Frälsaren som kan ha stärkt Jairus tro?

Onsdag 8 mar

Lukas 9     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 51: Vart bestämde sig Frälsaren för att gå? 

 • v. 52-54: Hur reagerade samariterna när de förstod att Jesus och hans lärjungar ville komma in i deras by? Hur reagerade Jakob och Johannes på samariternas ogästvänlighet och avvisande av Frälsaren? Hur kan människor i dag överreagera när de blir förolämpade och kränkta av andra? 

 • v. 55-56: Vad sa Jesus till Jakob och Johannes?, Vilken sanning kan vi lära oss av Frälsarens exempel som kan vägleda oss när vi ställs inför förolämpningar?

Torsdag 9 mar

Matteus 9     Läs/Lyssna     Elevbok

 • Matteus 9:1–8; 18–19, 23–26; 20–22; 27–31; 32–33. Vilken sanning om Jesus Kristus kan vi lära oss av berättelserna om de här underverken?

 • Om du visste att Frälsaren skulle besöka din hemstad i dag, vem skulle du då föra fram till honom? Varför?

Fredag 10 mar

Matteus 10     Läs/Lyssna     Elevbok

 • v. 1-4: Vad är namnen på de tolv lärjungar som Jesus ordinerade och sände ut? Vad betyder ordet apostel? (se Handledning för skriftstudier) 

 • v. 5-8: Vad kallade Jesus Kristus apostlar att göra?

 • v. 16-20: Vilka utmaningar sa Jesus att hans apostlar skulle ställas inför när de gick ut för att predika evangeliet? Hur skulle apostlarna veta vad de skulle säga i de här svåra situationerna?  v. 39: Vad tror du det innebär att vi kommer att finna våra liv om vi mister dem för hans skull?

Matteus 9-10, Markus 5, Lukas 9 
Vecka 10
 6-10 mar 2023
Jarius-Daughter_wp.jpeg

Viktiga händelser i veckans läsning

 • Jesus botar en lam man (Matt 9). Den lame botas och får även syndernas förlåtelse av Jesus. 

 • Jesus uppväcker en död (Matt 9; Mark 5). Många botas, inklusive Jairus dotter, som uppväcks från de döda.

 • En besatt botas (Mark 5). Många onda andar drivs ut ur en man och in i en svinhjord.

 • De Tolv får undervisning och sänds ut (Matt 10; Luk 9). Himmelske Fader ser allt vi går igenom och säger vi är värdefulla; mister vi vårt liv för Kristus (genom tjänande) ska vi finna det eviga livet; Jesus sänder ut sina apostlar för att undervisa samt bota sjuka.

 • Fem tusen mättas (Luk 9). Med fem bröd och två fiskar mättas fem tusen män, plus kvinnor/barn.

 • Petrus bekännelse (Luk 9). Apostelns Petrus vittnar om att Jesus är Messias.

 • På Förklaringsberget (Luk 9). Jesus, Mose och Elia visar sig i sin härlighet för Petrus, Jakob och Johannes och överlämnar prästadömsnycklar.

 • Jesus botar en besatt pojke (Luk 9). Genom en fars vädjan botar Jesus hans son

 • Minst är störst (Luk 9). Den störste i Guds rike ska vara den minste - allas tjänare.

 • Mot Jerusalem (Luk 9). En vecka innan Jesus offrar sitt liv beger han sig till Jerusalem.

Skärmavbild 2022-08-16 kl. 21.26.55.png

Ladda ner JUSTCOACH

Klicka här för att få info om nedladdning. Du behöver appen för att kunna rapportera STV och läsningen under veckan. Dessutom får du utvalda dagliga skriftställen att begrunda.

Kan du namnen på Jesu tolv apostlar?

Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Filippus, 

Bartolomeus, Tomas, Matteus, Jakob, 

Judas Taddeus, Simon och Judas Iskariot 

Veckans video

Seminarie TV 9: Matteus 9-10, Markus 5, Lukas 9

Louis Herrey och två elever sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga lärdomar.

För den enskilde

En annorlunda men bra och roligt sammanfattning av veckans läsning. Av Living Scriptures.

Bible videos: Jesus helar en kvinna med tro

En kvinna med svåra blödningar rör vid Jesu mantel i tron att kunna bli helad.

Bible videos: Jesus uppväcker från det döda

För första gången uppreser Jesus någon från det döda: Jairus dotter.

Bible videos: Jesus mättar 5000

Med bara två bröd och fem fiskar mättar Jesus 5000 män (plus kvinnor och barn).

Bygg huset
på klippan
Lukas 6:46-49

Bible videos: Att mista sitt liv för Kristus

Jesus undervisar sina lärjungar vikten av att "mista sitt liv" i Herrens tjänst för att kunna "finna det".

För lärare: Fantastiska mirakel

Scripture Central ger mer detaljerad undervisning om veckans läsning.

För lärare: Matteus 9-10; Markus 5, Lukas 9

För lärare: Ben Wilcox från Teaching With Power ger tips på hur man kan undervisa veckans läsning.

Viktiga verser du inte vill missa!

Jesus förlåter synder

Matteus 9:2-6

"Där förde de till honom en lam man, som låg på en bädd. Och då han såg deras tro, sade han till den lame: 'Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna.' Några skriftlärda tänkte: 'Han hädar.' Jesus såg deras tankar och sade: 'Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vilket är lättast att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp och gå? Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sade han till den lame: 'Stig upp, ta din bädd och gå hem!'

Två saker är viktiga i dessa verser: 1) Jesus har alla makt att förlåta våra synder; 2) Vi ser en fin symbol när flera människor förde en lam man till Jesus för att bli botad. Vi kan fråga oss: vad är det för vänner jag omger mig med? Är de sådana som för mig till Jesus? Och är jag en sådan vän eller familjemedlem, att jag för andra omkring mig till Kristus?

 

De sjuka behöver ingen läkare

Matteus 9:11-13

"Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: 'Varför äter er mästare med publikaner och syndare?' Jesus hörde det och sade: 'Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka... Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.' "

Ibland får vi den felaktiga bilden av att man bara kan gå till kyrkan om man känner sig värdig. Som någon har sagt: kyrkan är inte en intern club för de rättfärdiga, utan ett sjukhus för syndare.

Jesus botar en besatt

Markus 5:6-13

"När [mannen med den orena anden] nu fick se Jesus på långt håll, kom han springande och föll ner för honom och skrek högt: 'Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Gudens Son? Lova mig inför Gud att du inte plågar mig!' Jesus hade nämligen just sagt till honom: 'Du orena ande, far ut ur mannen!' Nu frågade han honom: 'Vad är ditt namn?' Mannen svarade: 'Mitt namn är Legion, för vi är många.' Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Där gick en stor svinhjord och betade vid berget. Andarna bad honom: 'Skicka oss till svinen, så att vi kan fara in i dem!' Det tillät han. De orena andarna for ut ur mannen och in i svinen, och hjorden rusade utför branten ner i sjön. Det var ungefär två tusen svin som drunknade i sjön... de kom till Jesus och såg den besatte som hade haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen..."

En legion är en romersk armé med omkring 6000 man.

 

Din tro har frälst dig

Matteus 9:20-22 (Markus 5:30-34)

"Och se, en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel. Hon tänkte: 'Om jag bara får röra vid hans mantel blir jag frisk.' Jesus vände sig om, och då han fick se henne, sade han: 'Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig.'

 

Jesus uppväcker Jairus dotter - Var inte rädd, bara tro

Markus 5:35-36, 39-43

*Medan han ännu talade kom några från synagogföreståndarens hus och sade: "Din dotter är död. Varför besvära Mästaren mer?" Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sade till föreståndaren: "Var inte rädd. Bara tro."

"Medan Jesus talade till dem, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: 'Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen'.... Men så snart folket hade visats ut, gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp.

 

De tolv sänds ut

Matteus 10:1-4 (Lukas 9:1-5)

"Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas, vidare Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, publikanen, Jakob, Alfeus son, och Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom.

 

Anden talar genom oss

Matteus 10:19-20

"Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er."

 

Människans värde är stort

Matteus 10:28

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar."

"Alla hårstrån räknade" innebär att Gud känner varje detalj hos oss: Han vet vem vi är, vårt namn och våra behov; Han har omsorg om oss var och en personligen. 

Den som mister sitt liv ska finna det

Lukas 9:23-26 (Matteus 10:39)

Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad?  Den som skäms för mig och mina ord, honom ska Människosonen skämmas för när han kommer i sin och Faderns och de heliga änglarnas härlighet. 

Jesus Kristus gav sitt liv för oss. För att få del av försoningens alla välsignelser behöver vi också ge vårt liv till Kristus genom att följa hans evangelium. Då kommer vi "finna" vårt liv. Med andra ord, våra liv kommer inte enbart få större mening, men vi kommer även få ärva evigt liv. 

 

Den som tar emot profeterna tar emot Kristus

Matteus 10:40

"Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig."

Den myndighet som Kristus har, har han förlänat sin profeter och apostlar. När vi följer deras råd följer vi Kristus.

Jesus mättar fem tusen

Lukas 9:12-17

När dagen började gå mot sitt slut kom de tolv fram och sade till honom: "Skicka iväg folket så att de kan gå till byarna och gårdarna häromkring och få mat och husrum. Vi är ju på en ödslig plats här." Han sade till dem: "Ge ni dem att äta." Men de svarade: "Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar – om vi nu inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket?" Det var omkring fem tusen män. Då sade han till sina lärjungar: "Låt dem slå sig ner i matlag, ungefär femtio i varje." De gjorde så och lät alla slå sig ner. Sedan tog han de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud för dem, bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Alla åt och blev mätta, och bitarna som blev över plockades upp, tolv korgar fulla.

Petrus bekänner Jesus som Messias

Lukas 9:18-20

En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?" De svarade: "Johannes Döparen. Men en del säger Elia, och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått." Han sade till dem: "Och ni? Vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Guds Messias."

Mose och Elia uppenbarar sig på förklaringsberget

Lukas 9:28-31, 34-35

Ungefär åtta dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad, förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia, som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem... Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: "Han är min Son, den Utvalde. Lyssna till honom!"

Det framgår inte helt tydligt här men det är vår tro att Mose och Elia vid detta tillfälle förlänar prästadömsmyndighet till Petrus, Jakob och Johannes. Mose ger myndighet till Israels insamling och Elia ger myndighet att besegla. Samma sak hände i Kirtland tempel 1836, där Joseph Smith och Oliver Cowdery mottog samma myndighet av Mose och Elia, vilket därmed öppnade dörren för den återställda kyrkan att utföra alla prästadömets plikter och förordningar som är nödvändiga i Herrens sanna kyrka.

Den störste ska vara den minste i Guds rike

Lukas 9:46-48

Bland lärjungarna kom frågan upp om vem som var störst bland dem. Men Jesus visste vad de tänkte i sina hjärtan. Han tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: "Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är störst."

Den störste i Guds rike ska vara minst, dvs allas tjänare.

 

Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike

Lukas 9:59-62

Till en annan sade han: "Följ mig!" Mannen svarade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sade till honom: "Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike!" En annan sade: "Jag ska följa dig, Herre. Men låt mig först ta farväl av min familj." Jesus svarade: "Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike."

bottom of page