top of page
2 NEPHI 26-30
Vecka 9
24-28 okt 2020

Måndag 24 feb​

Seminarie TV 8

Se även 10 min på detta avsnitt

----------

Tisdag 25 feb

2 Nephi 26     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 24-28, 33. Hur kan dessa verser hjälpa dig när du känner dig modlös i livet? Vad säger också dessa verser om vilka känslor vår himmelske Fader har för sina barn?

------------

Onsdag 26 feb

2 Nephi 27     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 12-14. Dessa verser beskriver de tre och åtta vittnena till Mormons bok. Du kan också vara ett vittne för bokens äkthet. Hur skulle du svara på frågan: Hur vet du (eller varför tror du) att Mormons är Guds ord?

------------

Torsdag 27 feb

2 Nephi 28     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 7-9, 20-22. I de sista dagarna kommer många att lära ut falska, fåfänga och dåraktiga läror. Gör en lista i din studiedagbok över några sätt som de här dåraktiga lärorna utbreds i vår tid och hur du kan känna igen lärorna och undvika dem. Vad använder Satan för metoder att sprida sina läror?

------------

Fredag 28 feb

2 Nephi 29     Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 7-11. Vad ger Gud själv för argument för att det är viktigt med "mer" av Guds ord (Mormons bok). 

 

2 Nephi 30     Läs   Lyssna   Elevbok

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Nyckelskriftställe: Alla är lika inför Gud

2 Nephi 26:33

"Ty inget av denna ondska kommer från Herren, ty han gör det som är gott bland människobarnen. Och han gör inget som inte är tydligt för människobarnen. Och han inbjuder dem alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till honom, varken svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna. Och han kommer ihåg hedningen, och alla är lika inför Gud, både jude och icke-jude."

Nyckellära:  Gudomen, Frälsningsplanen

Nyckelskriftställe: Många försöker ursäkta sina synder

2 Nephi 28:7-9

"Ja, och det skall finnas många som skall säga: Ät, drick och var glada, ty i morgon skall vi dö och det skall gå oss väl. Och det skall även finnas många som skall säga: Ät, drick och var glada, men frukta ändå Gud – han ursäktar om vi begår en liten synd. Ja, ljug litet, dra fördel av någon för hans ords skull, gräv en grop för din nästa. Det finns inget ont i det. Och gör allt detta, ty i morgon skall vi dö. Och om så är att vi är skyldiga kommer Gud att ge oss några rapp, och till sist skall vi bli frälsta i Guds rike. Ja, och det skall finnas många som på detta sätt skall lära ut falska, fåfänga och dåraktiga lärosatser och bli uppblåsta i sina hjärtan och som skall försöka att i djupet dölja sina rådslag för Herren. Och deras gärningar skall göras i mörkret."

Nyckellära:  Buden

Nyckelskriftställe: Gud ger oss insikt lite i taget.

2 Nephi 28:30

"Ty se, så säger Herren Gud: Jag skall ge människobarnen rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Och välsignade är de som hörsammar mina bud och lånar ett öra åt mitt råd, ty de skall lära visdom. Ty åt den som tar emot skall jag ge mer. Och från dem som säger: Vi har nog, från dem skall tas även det de har."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Please reload

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Veckans läsning

Sammanfattning 2 Nephi 26-30

Efter att citerat färdigt Jesaja avslutar Nephi sin uppteckning genom att vittna om Frälsarens mission. Nephi inbjuder alla att komma till Kristus. Han vittnar om Mormons boks framkomst, som en del av återställelsen, och hur viktigt det är med mer av Guds ord. 

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 9-13:

Jesu Kristi försoning

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

         Nyckelläror
Veckans filmer

STV 8: 2 Nephi 26-30

(1:57) Introduktion till veckans läsning samt övning med nyckelskriftställen. OBS! Se också första 10 min på ett gammalt STVavsnitt:  https://vimeo.com/76293227

STV (äldre avsnitt): 2 Nephi 16-33

(27:39) Se första 10 min på detta avsnitt för att lära er mer om 2 Nephi 26-30.

Nyckelskriftställe
Skärmavbild 2020-02-23 kl. 17.27.57.png

2 Nephi 26:33

 

"Ty inget av denna ondska kommer från Herren, ty han gör det som är gott bland människobarnen. Och han gör inget som inte är tydligt för människobarnen. Och han inbjuder dem alla att komma till honom och ta del av hans godhet. Och han avvisar ingen som kommer till honom, varken svart eller vit, träl eller fri, man eller kvinna. Och han kommer ihåg hedningen, och alla är lika inför Gud, både jude och icke-jude."

Nyckellära: 

Gudomen

Nyckelskriftställe
Skärmavbild 2020-02-23 kl. 17.40.54.png

2 Nephi 28:7-9

 

"Ja, och det skall finnas många som skall säga: Ät, drick och var glada, ty i morgon skall vi dö och det skall gå oss väl. Och det skall även finnas många som skall säga: Ät, drick och var glada, men frukta ändå Gud – han ursäktar om vi begår en liten synd. Ja, ljug litet, dra fördel av någon för hans ords skull, gräv en grop för din nästa. Det finns inget ont i det. Och gör allt detta, ty i morgon skall vi dö. Och om så är att vi är skyldiga kommer Gud att ge oss några rapp, och till sist skall vi bli frälsta i Guds rike. Ja, och det skall finnas många som på detta sätt skall lära ut falska, fåfänga och dåraktiga lärosatser och bli uppblåsta i sina hjärtan och som skall försöka att i djupet dölja sina rådslag för Herren. Och deras gärningar skall göras i mörkret."

Nyckellära: 

Buden

Nyckelskriftställe
Skärmavbild 2020-02-23 kl. 17.45.05.png

2 Nephi 28:30

 

"Ty se, så säger Herren Gud: Jag skall ge människobarnen rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Och välsignade är de som hörsammar mina bud och lånar ett öra åt mitt råd, ty de skall lära visdom. Ty åt den som tar emot skall jag ge mer. Och från dem som säger: Vi har nog, från dem skall tas även det de har."

Nyckellära: 

Förvärva andlig insikt

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page