Läran och förbunden 115-122
Vecka 8 eller 9
 18-22 februari 2019
25 feb - 1 mars 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 18 eller 25 februari

Seminarie TV 24: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 19 eller 26 februari

L&F 115   Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 116   Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 117   Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 118   Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 115:4: Vilket namn gav Herren sin kyrka?, Vilka är några av de viktiga sanningar som kyrkans namn förmedlar?, v.5: Vad förväntar sig Herren av dem som tillhör hans kyrka?, v.6: Vilka välsignelser utlovas till dem som samlas i Sions stavar?, v.19: Vad är det som kvalificerar kyrkans president idag att leda Herrens verk på jorden?

  • L&F 116:1: Vad uppenbarade Herren om platsen Spring Hill i Missouri? (se Kartor över kyrkans historia, karta 5, ”Delar av delstaten Missouri, Illinois och Iowa i USA” och läs de skriftställen som finns vid punkt 4: Adam-ondi-Ahman. Se även Fotografier över kyrkans historia, foto 10 ”Dalen Adam-ondi-Ahman”)

  • L&F 117:8: Vad tror du det betyder att ”ha begärelse till … en droppe och försumma det som är viktigare”?

  • L&F 118:3: Vilka ord och fraser beskriver hur Herren ville att apostlarna skulle predika evangeliet?

Onsdag 20 eller 27 februari

L&F 119   Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 120   Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 119: Läs kapitelöverskriften och se vad Joseph Smith frågade Herren., v.2: Vad används tiondemedel till?, v.4: Vad är tionde?, v.6-7: Försök att med egna ord sammanfatta vad som uppnås genom lydnad till tiondelagen?

  • L&F 120:1: Vem bestämmer hur tiondemedlen används?, Hur ska medlemmarna i detta råd besluta hur tiondemedel ska användas?

Torsdag 21 eller 28 februari

​L&F 121    Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.7: Vad tror du att Herren menade när han sa att Joseph Smiths motgångar och lidanden ”endast [skulle] vara ett ögonblick”?, v.26: Vilken viktig sanning skrev Joseph Smith ned i denna vers?, v.34: Vad är skillnaden mellan att vara ”kallad” och ”utvald”?, v.35-36: Vad borde varje prästadömsbärare lära sig?, v.37-38: Vad händer när en prästadömsbärare inte lever rättfärdigt?, v.39-40: Försök att med egna ord sammanfatta varför många är kallade men få är utvalda?, v.41-45: Vilka attityder och handlingar hjälper prästadömsbärare nedkalla himlens krafter för att hjälpa andra människor?, v.45: Vad tror du det betyder att ständigt pryda sina tankar med dygd?

Fredag 22 feb eller 1 mars

L&F 122     Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1-4: Vem bör söka vägledning och välsignelser från profeten Joseph Smith?, På vilka sätt får vi ta emot kraft och välsignelser tack vare honom?, v.5-7: Vilka positiva resultat kan komma från motgångar och prövningar?, v.8: Vad tror du att det betyder att Frälsaren ”har stigit ned djupare än allt detta”?, v.9: Hur kan den här versen stärka dig i svåra situationer?

Please reload

Under svåra omständigheter i Liberty Jail tar Joseph Smith emot uppenbarelser från Herren, mars 1839.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Sammanfattning

Samtliga kapitel  denna veckan är uppenbarelser som mottogs av profeten Joseph i Missouri 1838-39. L&F 115: Namnet på kyrkan tillkännages. L&F 116: Adam ska komma till Adam-ondi-Ahman i de sista dagarna. L&F 117: Vi ska inte ha begär till timliga ting. L&F 118: Herren kommer ta hand om de tolvs familjer. L&F 119-120: Tiondelagen införs. L&F 121: En bön från profeten Joseph om de lidanden de heliga har fått utstå i Missouri. Herren svarar och ger tröst. Välsignelser utlovas till de trofasta. Prästadömet får endast utövas i rättfärdighet. L&F 122: Mer ord från Herren i Liberty Jail. Alla erfarenheter tjänar oss till godo. Människosonen har lidit mer än oss alla. 

Herren ger kyrkan sitt namn

Läran och förbunden 115:4

"ty så skall min kyrka kallas i de sista dagarna, ja, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga."

Nyckellära:  Tidshushållning

Stå upp och stråla - bygg upp och försvara Sion

Läran och förbunden 115:5-6

"Sannerligen säger jag er alla: Stå upp och stråla, så att ert ljus kan vara ett baner för nationerna, och så att insamlingen till Sions land och till hennes stavar kan bli till försvar och till en tillflykt undan stormen och undan vreden när den oblandad skall utgjutas över hela jorden."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Tidshushållning

Ägodelar betyder inget för Herren

Läran och förbunden 117:4

"Låt dem inför mig omvända sig från alla sina synder och från alla sina giriga begär, säger Herren, ty vad betyder ägodelar för mig? säger Herren."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Låt inte begär distrahera dig från det som är viktigare

Läran och förbunden 117:8

"Finns det inte tillräcklig plats på bergen i Adam-ondi-Ahman och på slätterna i Olaha Shinehah, det land där Adam bodde, utan att ni skall ha begärelse till det som endast är en droppe och försumma det som är viktigare?"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Herren har försorg om missionärernas familjer

Läran och förbunden 118:3

"Låt de övriga från den stunden fortsätta predika, och om de gör detta med ödmjukt hjärta, i saktmod och anspråkslöshet och långmodighet, så ger jag, Herren, dem det löftet att jag skall dra försorg om deras familjer, och en vid dörr skall härefter öppnas för dem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund