top of page

Jesaja, som levde ca 700 f Kr, profeterade mycket om Messias ankomst, verksamhet och försoning.

1 Nephi 5:21  Mässingsplåtarna, med Jesajas ord, är av stort värde. De hjälper oss bevara Herrens befallningar åt våra barn.

1 Nephi 19:23  Nephi stärker sin familjs tro på Återlösaren genom att läsa Jesaja ord för dem (Jesaja vittnar om Kristus). Nephi tillämpade all helig skrift på sig.

2 Nephi 6:4-5  Jesaja talar om de ting som är och som skall komma. Mycket av det han säger kan tillämpas av oss.

2 Nephi 11:2-3, 8  Nephi gläds åt Jesajas ord. De kan tillämpas på alla människor. Nephi, Jakob och Jesaja känner Kristus väl - för de har sett honom.

2 Nephi 25:3-7  Jesajas ord är tydliga och ska gå i uppfyllelse, så att vi ska förstå Guds straffdomar när vi inte håller hans bud.

2 Nephi 25:8  Jesajas ord är av stort värde för människobarnen i de sista dagarna. Nephi skriver dem för vårt bästa.

3 Nephi 23:1  Jesus säger att Jesajas ord är stora.

2 NEPHI 11-25
Vecka 8
17-21 feb 2020

Måndag 17 feb

Seminarie TV 7 (Ses i klass eller med förälder)

Tisdag 18 feb

2 Nephi 11    Läs    Lyssna   Elevbok 

 • 11:4-7. Nephi förkunnade att hans själ gladde sig över att bevisa ”sanningen om Kristi ankomst. Skriv minst tre meningar i din studiedagbok som börjar med orden ”Min själ gläds...”. Ta med sådant i evangeliet som gör dig glad och förklara varför du gläder dig åt dem.

2 Nephi 12    Läs   Lyssna   Elevbok

 • 12:1-3, 5.  Gud lovade att tempel ska finnas på jorden i de sista dagarna. Vilka välsignelser ska ”utgå” från Herrens hus? Med andra ord, hur välsignas vi idag - och du personligen - av att vi har templet bland oss.

2 Nephi 13    Läs   Lyssna   Elevbok 

2 Nephi 14    Läs   Lyssna   Elevbok

2 Nephi 15    Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 15:20. Skriv i din studiedagbok exempel på hur människor i dag kallar det goda ont eller det onda gott.

Onsdag 19 feb

2 Nephi 16     Läs   Lyssna   Elevbok

2 Nephi 17     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 17:14. Kapitel 17 handlar om Ahas, Juda rikes kung, och dilemmat han har med krigshot från grannländerna Islael, Syrien och Assyrien. Ahas funderar på att bilda allianser men varnas av Herren, som vill att Ahas ska lita mer på honom än världsliga allianser. I vers 14 får Ahas ett tecken från Gud. Klicka på länken Elevbok och läs vad Äldste Holland säger om denna vers. Svara sedan i din studiedagbok: 1) Varför är det så viktigt att vi vänder oss till Herren när vi behöver hjälp i stället för att förlita oss på att andra ska hjälpa oss? 2) När kan ungdomar till exempel frestas att låta relationerna till andra gå före relationerna till vår himmelske Fader och Jesus Kristus?

 

2 Nephi 18     Läs   Lyssna   Elevbok

2 Nephi 19     Läs   Lyssna   Elevbok

 • 19:6-7. Tänk igenom vilken av Frälsarens titlar i vers 6 som kan ha haft en särskild betydelse för folket i Juda med tanke på deras omständigheter. Skriv i din studiedagbok hur en eller flera av dessa titlar uttrycker dina känslor för Frälsaren.

2 Nephi 20     Läs   Lyssna   Elevbok

Torsdag 20 feb

2 Nephi 21    Läs   Lyssna   Elevbok

 • 21:10, 12.  De här verserna undervisar om följande sanning: Herren har återställt sitt evangelium och sin kyrka genom profeten Joseph Smith och samlar nu in sitt folk i de sista dagarna. Besvara i din studiedagbok: På vad sätt är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ett baner för världen?

2 Nephi 22    Läs   Lyssna   Elevbok 

 • 22:1-6. En profetia om tusenårsriket enligt 2 Nephi 21:9 är att ”jorden skall vara full av kunskapen om Herren”. Begrunda hur människor runtom i världen kommer att påverkas av den här profetian. Läs 2 Nephi 22:1–6 och lägg märke till hur innerligt människorna tillber under tusenårsriket. Hur får vi samma inställning i dag?

 

2 Nephi 23     Läs   Lyssna   Elevbok

2 Nephi 24    Läs   Lyssna   Elevbok 

Fredag 21 feb

2 Nephi 25   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 25:23.  Vad innebär det för dig att det är genom nåd du blir frälst? Vad betyder uttrycket ”allt vi kan göra” för dig?

 • 25:28–29.  Ta reda på vad Nephi sade är ”den rätta vägen”. Utforska 2 Nephi 25: 23–26 och var uppmärksam på skäl till att tro att Jesus Kristus är ”den rätta vägen”. (Obs att 2 Nephi 25:23, 26 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.) Skriv skälen i din studiedagbok.

Please reload

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans läsning

Sammanfattning 2 Nephi 11-25

Nephi citerar Jesaja för att undervisa sitt folk om de straffdomar som drabbar Israels folk när de väljer bort Herren i sina liv. Jesaja tydliggör också behovet av en Frälsare. Detta ser vi i veckans kapitel som handlar mycket om forna Israels ondska och beroende av världslig styrka, hellre än den styrka som kommer genom Messias, den sanne kungen.

Viktigt att förstå när du läser: Varför citeras profeten Jesaja så mycket?
Veckans filmer

STV 7: 2 Nephi 11-25

(19:25) Marcus Brändh sammanfattar veckans läsning och hur man förstår Jesajas profetior bättre.

STV (äldre avsnitt): 2 Nephi 17-25

(27:27) STV på engelska. Louis Herrey förklarar om Jesajas profetior (tid: 4:20)

STV 4: 1 Nephi 16-22

(10:21) Sammanfattning av veckans läsning samt tankar om nyckelläran: Gudomen.  Med Louis Herrey.

Nycklar till att förstå Jesaja 

(5:08) På ett humoristiskt sätt förklarar John Bytheway hur man bättre kan första Jesajas ord.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 5-8:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

         Nyckellära:
Förvärva andlig insikt
Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Varför är Jesajas ord så viktiga?

2 Nephi 11:2, 8

"Och nu skriver jag, Nephi, mer av Jesajas ord, ty min själ gläds åt hans ord. Ty jag skall tillämpa hans ord på mitt folk, och jag skall sända ut dem till alla mina barn, ty han såg i sanning min Återlösare, alldeles som jag har sett honom. Och även min bror Jakob har sett honom."

"Och nu skriver jag ned några av Jesajas ord så att var och en av mitt folk som ser dessa ord skall kunna lyfta sitt hjärta och glädjas för alla människors skull. Dessa är nu hans ord, och ni kan tillämpa dem på er själva och på alla människor.

1 Nephi 5:21

"Mässingsplåtarna som innehåll Jesajas ord... "ja, av stort värde för oss eftersom vi nu kunde bevara Herrens befallningar åt våra barn."

1 Nephi 19:23

"Men för att än mer kunna förmå dem att tro på Herren sin Återlösare läste jag för dem det som skrivits av profeten Jesaja. Ty jag tillämpade all helig skrift på oss för att det skulle kunna vara oss till nytta och lärdom."

2 Nephi 6:4-5

"Och se, nu vill jag tala till er om de ting som är och som skall komma. Därför skall jag läsa Jesajas ord för er. Och dessa är de ord som min bror har önskat att jag skall tala till er... Och de ord som jag nu skall läsa är de som Jesaja talade rörande hela Israels hus. Därför kan de tillämpas på er, ty ni är av Israels hus. Och det finns mycket som Jesaja har talat som kan tillämpas på er, eftersom ni är av Israels hus."

3 Nephi 23:1

Jesus säger: "Ja, en befallning ger jag er att ni noggrant skall utforska dessa uppteckningar, ty Jesajas ord är stora."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Jesaja ser templet i vår tid

2 Nephi 12:2-3

"Och det skall ske i de sista dagarna, när det berg där Herrens hus är skall stå grundat högst uppe bland bergen och vara upphöjt över höjderna, och alla nationer skall strömma dit. Och många folk skall gå ut och säga: Kom, och låt oss dra upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Och han skall undervisa oss om sina vägar, och vi skall vandra på hans stigar. Ty från Sion skall lagen utgå och Herrens ord från Jerusalem."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Återställelsen, Profeter och uppenbarelse, Förrättningar och förbund

Dåliga nyheter för de högmodiga och fåfänga (Sions döttrar)

2 Nephi 13:16-21

"Eftersom Sions döttrar är så högdragna och går med rak hals och lättsinniga ögon och går där och trippar och pinglar med sina fotringar, därför skall Herren slå Sions döttrars hjässor med skorv, och Herren skall blotta deras nakenhet. På den dagen skall Herren ta bort glansen från deras pinglande prydnader och näthuvor och runda smycken... Och det skall ske att där skall vara stank i stället för vällukt, trasa i stället för gördel och skallighet i stället för väl uppsatt hår och hölje av säckväv i stället för bröstduk, brännmärken i stället för skönhet... hon skall vara övergiven och skall sitta på marken."

Nyckellära:  Profeter och uppenbarelse, Buden

Kyrkan (med dess tempel) skyddar oss

2 Nephi 14:5-6

"Och Herren skall över varje Sions bergs boning och över hennes församlingar skapa en molnsky och rök om dagen och skenet av en flammande eld om natten, ty över all Sions härlighet skall det finnas ett värn. Och där skall finnas ett tabernakel som ger skugga om dagen mot hettan och som är en fristad och ett skydd mot storm och mot regn."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Ve dem som jagar efter starka drycker

2 Nephi 15:11, 22

"Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att kunna jaga efter starka drycker, som fortsätter intill natten och berusar sig med vin!... Ve dem som är mäktiga i att dricka vin och som är duktiga i att blanda starka drycker."

Nyckellära:  Buden

Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont

2 Nephi 15:20
"Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!"

Nyckellära:  Buden

Jesaja ser sin Återlösare

2 Nephi 16:1, 5
"I det år då kung Ussia dog såg jag även Herren sitta på en tron, hög och upphöjd... ty mina ögon har sett Konungen, Härskarornas Herre."

Nyckellära:  Gudomen, Profeter och uppenbarelse

Please reload

2 Nephi 25:23

Genom nåd blir vi frälsta

"Ty vi arbetar flitigt med att skriva för att förmå våra barn, och likaså våra bröder, att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Ty vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra."

2 Nephi 25:26

Vi talar om Kristus

"Och vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn skall kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder."

Utan tro kan vi inte bestå

2 Nephi 17:9

"Om ni inte vill tro, skall ni förvisso inte bestå."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Profetia: Jungfrun Maria ska föda Messias

2 Nephi 17:14

"Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, en jungfru skall bli med barn och skall föda en son och skall ge honom namnet Immanuel."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Sök er till skrifterna

2 Nephi 18:19-20

"... borde inte ett folk då söka sig till sin Gud för levande för att höra från de döda? Sök er till lagen och till vittnesbördet [= skrifterna, enligt Joseph Smith]!"  

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Profetia: Ett barn blir oss fött

2 Nephi 19:2, 6

"Det folk som vandrat i mörker har sett ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land har ljuset strålat...  Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans axlar skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste."  

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Ledares dåliga exempel

2 Nephi 19:16

"Ty detta folks ledare får dem att fela, och de som låter leda sig av dem går under."  

2 Nephi 20-12

"Ve dem som stadgar orättfärdiga stadgar och som skriver betungande påbud som de har stadfäst, för att förneka de behövande rättvisa och beröva de fattiga i mitt folk deras rätt, så att änkor kan bli deras byte och så att de kan plundra de faderlösa!"

Detta är den avgörande orsaken till Israels folks undergång: Gud krävde rättvisa och skydd för de fattiga - ett "andligt" välfärdssamhälle. När de behövande istället plundrades och utnyttjades av de i maktposition upptändes Guds vrede.

Nyckellära:  Buden

Profetia: Joseph Smith och kyrkans återställelse

2 Nephi 21:1-2, 10-12

"Och ett skott skall skjuta fram ur Isais stam, och en gren skall växa fram ur hans rötter. Och på honom skall Herrens Ande vila...

Och på den dagen skall det finnas en Isais rot som står som ett baner för folken. Dit skall icke-judarna söka sig, och hans vila skall vara härlig. Och det skall ske på den dagen att Herren för andra gången åter skall sträcka ut sin hand för att... återvinna den återstod av sitt folk som finns kvar. Och han skall resa upp ett baner för nationerna och skall samla Israels fördrivna och samla in Judas förskingrade från jordens fyra hörn."  

Kristus är "Isais stam". Joseph Smith är "skott" och "rot" från Isais stam. Det "baner" som ska uppresas är Jesus Kristi kyrka i de sista dagarna, återupprättad för att samla in Israels folk (genom missionärs- och tempelarbete). Se även L&F 113:1-6.

Nyckellära:  Återställelsen

Profetia: Tusenårsriket

2 Nephi 21:6-9

"Även vargen skall bo tillsammans med lammet... Och kon och björnen skall gå och beta... Och dibarnet skall leka invid huggormens hål...De skall inte göra vad ont och fördärvligt är på hela mitt heliga berg, ty jorden skall vara full av kunskapen om Herren, liksom vattnen täcker havet."  

Ingen okunnighet eller mörker när Herren regerar på jorden under tusenårsriket.

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Profetia: Lucifers fall

2 Nephi 24:12-19

"Hur har du inte fallit från himlen, o Lucifer, du morgonrodnadens son! Hur har du inte fällts till marken, du som försvagade nationerna! Ty du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, jag skall upphöja min tron ovanför Guds stjärnor, jag skall även sätta mig på gudaförsamlingens berg längst uppe i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall bli lik den Allrahögste. Dock skall du föras ned till helvetet, längst ned i gropen. De som ser dig skall titta noga på dig och skall betrakta dig och säga: Är detta den man som kom jorden att darra, som kom riken att skaka, och som förvandlade jorden till en vildmark och ödelade dess städer, och som inte öppnade sina fångars hus? Nationernas alla kungar, ja, allesammans, ligger med ära, var och en i sitt eget hus. Men du är utkastad ur din grav likt en avskyvärd gren."  

Denna profetia handlar både om Lucifers och Babylons (den ogudaktiga världens) fall​.

Nyckellära:  Frälsningsplanen

Varför Nephi citerar Jesaja (en av orsakerna)

2 Nephi 23:12-19

"Därför skriver jag [Jesajas ord] till mitt folk, till alla dem som i framtiden får del av det jag skriver, så att de må känna till Guds straffdomar, att de drabbar alla nationer enligt det ord som han har talat."  

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Buden

Nephi gläds åt Jesajas ord - de är tydliga

2 Nephi 25:4-5, 7

"Ty även om Jesajas ord inte är tydliga för er är de ändå tydliga för alla dem som är fyllda av profetians ande... Ty se, min själ gläds åt att tala tydligt till mitt folk så att de kan få kunskap. Ja, och min själ gläds åt Jesajas ord... jag fortsätter med min egen profetia på mitt tydliga sätt vilket jag vet att ingen kan missförstå."  

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Jesajas ord har stort värde för oss idag

2 Nephi 25:8

"Därför är [Jesajas ord] av värde för människobarnen, och den som tror att de inte är det, till honom skall jag tala särskilt och begränsa mina ord till mitt eget folk. Ty jag vet att de skall bli av stort värde för dem i de sista dagarna, ty på den dagen skall de förstå dem. Därför, för deras bästa, har jag skrivit dem."  

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Nyckelskriftställe: Vi är frälsta genom Guds nåd

2 Nephi 25:23

"Ty vi arbetar flitigt med att skriva för att förmå våra barn, och likaså våra bröder, att tro på Kristus och att förlikas med Gud. Ty vi vet att det är genom nåd vi blir frälsta, sedan vi har gjort allt vi kan göra."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Vi talar om Kristus

2 Nephi 25:26

"Och vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn skall kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Profeter och uppenbarelse

Please reload

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page