top of page

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 15 feb

Seminarie TV 6: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

________________________

Tisdag 16 feb

L&F 14    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 15    Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 16    Läs   Lyssna   Elevbok

 • L&F 14:6-7: Vad lovade Herren David Whitmer? Vad krävdes att David skulle göra för att det här löftet skulle uppfyllas?

 • L&F 15:3-4 & 16:3-4: Vilken gemensam önskan hade John Whitmer och Peter Whitmer den yngre? 

 • L&F 15:6 & 16:6: Hur besvarade Herren deras fråga? Vilken princip kan vi lära oss av Herrens svar?

_________________________

Onsdag 17 feb

 

L&F 17    Läs   Lyssna   Elevbok

 • Vers 3-5: Vilket ansvar skulle de tre vittnena ha när de hade fått se plåtarna?

_________________________​

Torsdag 18 feb

Nyckellära: Gudomen

 • Läs dessa två påståenden: 1) Gudomen består av tre åtskilda personer: Gud, den evige Fadern, hans Son, Jesus Kristus, och den Helige Anden. 2) Fadern och Sonen har påtagliga, förhärligade kroppar av kött och ben och den Helige Anden är en person som består av ande.

 • Varför är det viktigt att förstå dessa sanningar?

 • Läs följande skriftställen: Matt. 3:13–17; Matt. 26:39, 42; Luk. 24:36–40; JS—H 1:15–20; 3 Ne. 11:3–11. På vilket sätt stödjer dessa verser de två påståenden ovan?

_________________________

Fredag 19 feb

Nyckellära: Gudomen

 • Idag tränar vi på nyckelskriftställen som beskriver nyckelläran Gudomen. Läs igenom nyckelskriftställena nedan och välj sedan ett som du tycker beskriver Gudomen bäst. Till sist, lär dig detta nyckelskriftställe utantill.

 • Hebreerbrevet 12:9

 • 2 Nephi 26:33

 • 3 Nephi 11:10–11

 • 3 Nephi 12:48

 • 3 Nephi 18:15, 20–21

 • L&F 29:10–11

 • L&F 130:22–23

Läran och förbunden 14-17
Vecka 7
15-19 feb 2021
Veckans läsning
Skärmavbild 2021-02-15 kl. 08.08.09.png

Seminarie TV 6: Läran och förbunden 14-17

Marcus Brändh och Louis Herrey ger historisk bakgrund till veckans läsning.

Kom och följ mig: Guldplåtarnas vittnen.

För den som vill fördjupa sig mer i Läran och förbunden. Video från Book of Mormon Central.

Veckans video

Sammanfattning:

På grund av svårigheter och förföljelser i Harmony, Pennsylvania, kommer Joseph Smith och Oliver Cowdery till Fayette, New York, i juni 1829, där de får bo och avsluta översättningen av Mormons bok i Familjen Whitmers hem. Uppenbarelserna i kapitel 14-16 är givna till bröderna David, John och Peter Whitmer som alla är ivriga att hjälpa till i Herren verk. I kapitel 17 kallas David Whitmer, Oliver Cowdery och Martin Harris att vara tre särskilda vittnen till Mormons boks plåtar.

Oliver Cowdery, Martin Harris och David Whitmer kallas som de tre vittnena till Mormons bok. Ängeln Moroni  visade sig personligen för dem med guldplåtarna. 

L&F 14-17: De tre

Handlar änglabetjäning bara om budbärare från himlen? Video från Scripture Project. 

A Day For The Eternities

Fin filmatisering om de tre vittnena till Mormons boks plåtar.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Guds ord är levande och kraftfullt

Läran och förbunden 14:2

"Se, jag är Gud. Ge akt på mitt ord, vilket är levande och kraftfullt, skarpare än ett tveeggat svärd, så att det skiljer både led och märg. Ge därför akt på mitt ord."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Den som är villig att tjäna är kallad av Gud

Läran och förbunden 14:3-4

"Se, fältet har redan vitnat till skörd. Låt därför den som vill skörda svinga sin skära av all sin kraft och skörda medan dagen varar, så att han kan samla evig frälsning åt sin själ i Guds rike. Ja, den som svingar sin skära och skördar, han är kallad av Gud."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Evigt liv - Guds största gåva

Läran och förbunden 14:7

"Och om du håller mina bud och håller ut intill änden skall du få evigt liv, vilken gåva är den största av alla Guds gåvor."​

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Mest värdefullt för dig - att föra själar till Kristus

Läran och förbunden 15:6 (16:6)

"Och se, nu säger jag dig, att det som kommer att bli av största värde för dig är att förkunna omvändelse för detta folk, så att du kan föra själar till mig, så att du med dem kan vila i min Faders rike. Amen."​

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Buden

Herren vittnar att Mormons bok är sann

Läran och förbunden 17:6

"Och han har översatt boken, ja, den del därav som jag befallde honom, och så sant er Herre och er Gud lever är den sann."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

Tre vittnen ska vittna om Mormons boks äkthet

Läran och förbunden 17:3, 5

"Och sedan ni har fått tro och har sett [guldplåtarna] med era ögon, ska ni med Guds kraft vittna om dem. Och ni ska betyga att ni har sett dem, ja, liksom min tjänare Joseph Smith den yngre har sett dem. För det är genom min makt som han har sett dem, och det är tack vare att han hade tro."​

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse

         Nyckelläror

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 6-9:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

Hemstudier detalj

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

bottom of page