Läran och förbunden 109-114
Vecka 7 eller 8
 11-15 februari 2019
18-22 februari 2019
Veckans läsning

Frågor att svara på

(De dagar du har hemstudier svarar du på frågorna nedan. Mer detaljer... )

Måndag 11eller18 februari

Seminarie TV 23: (Ses i klass eller med förälder)

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

Tisdag 12eller19 februari

L&F 109:1-46   Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.1.4: Vad var den första anledningen till att de heliga byggde templet i Kirtland?, v.5: Varför uppoffrade medlemmarna så mycket för att bygga templet?, v.12-13: Försök ge några exempel på varför templet är en helig plats., v.14-23: Vilka välsignelser lovade Herren dem som dyrkar Gud i templet?, v.22: Vad tror du det innebär att vara beväpnade med Herrens kraft?

Onsdag 13eller20 februari

L&F 109:47-80   Läs   Lyssna   Elevbok

  • v.47-49: Vad gjorde profeten för de heliga i Missouri vid invigningen av templet i Kirtland?, När har du sett eller känt bönens kraft hjälpa någon som behövde det?, v.50: Vem mer bad profeten för?, v.53: Varför vänder vår himmelske Fader bort sin vrede från dem som omvänder sig?, v.54-58: Vilka människor bad Joseph Smith för, och vad bad han Herren att göra för de personerna?, v.68-69, 71-73, 78-80: Vad mer bad profeten om i invigningsbönen?, Vilken nytta skulle det göra om vi bad om sådant i våra böner?

Torsdag 14eller21 februari

​L&F 110    Läs   Lyssna   Elevbok

​L&F 111    Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 110:4-5: Vad sa Frälsaren till Joseph Smith och Oliver Cowdery?, v.6-10: Varför sa Herren att alla de heliga kunde glädja sig?, v.11-16: Vilka tre personer visade sig för Joseph Smith och Oliver Cowdery?, Vilka prästadömsnycklar överlämnade dessa budbärare till Joseph och Oliver?, Vad styr dessa nycklar?

  • L&F 111:5-8: Vad ville Herren att Joseph Smith och hans kamrater skulle göra?, v.8: Hur kan du tillämpa denna vers på ditt liv, när du möter bekymmer och utmaningar?, v.11: Vilket var det sista råd som Herrens gav i denna uppenbarelse?

Fredag 15eller22 februari

L&F 112     Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 113     Läs   Lyssna   Elevbok

L&F 114     Läs   Lyssna   Elevbok

  • L&F 112:1-3: Vilka varningar gav Herren president Thomas B. Marsh?, Vilka positiva saker sa Herren att president Marsh hade gjort?, v.10: Hur skulle du sammanfatta Herrens undervisning i denna vers med egna ord?, v.16-17: Vilka nycklar har presidenten för de tolv apostlarnas kvorum?, v.30-32: Vad lärde Herren Thomas B. Marsh om de prästadömsnycklar han innehade?

  • L&F 113:1-2: Vem representerar Isais stam?, v.6: Vilket syfte har rikets nycklar (prästadömets nycklar)?, v.7-8: Vad bör vi klä oss i?

  • L&F 114:1: Hur många (inkl. David W Patten) kallades att verka som missionärer?, v.2: Vad händer när människor inte fullgör sina ämbeten?
     

Please reload

Kirtland tempel, det första templet i denna tidshushållning, invigdes 27 mars 1836.

Sammanfattning

Höjdpunkten i veckans läsning är invigningen av templet i Kirtland, Ohio. Invigningsbönen återfinns i hela kapitel 109. Kapitel 110 beskriver de syner som Joseph Smith och Oliver Cowdery beskådade. Frälsaren, Jesus Kristus visade sig och förlät deras synder. Sedan visade sig forna profeter och överlämnade  prästadömsnycklar, såsom nycklarna till Israels insamling och beseglingsmyndigheten. Ett annat kapitel värt att lyfta fram är L&F 112 som innehåller viktiga råd till Thomas B Marsh, president för de Tolvs kvorum, samt till hela kyrkan.

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Sök lärdom genom studier och tro

Läran och förbunden 109:6-7 (88:118)

"Och som du har sagt i en uppenbarelse... och eftersom inte alla har tro så sök flitigt och lär varandra visdomsord, ja, sök i de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Templet - ett ordningens hus

Läran och förbunden 109:8 (88:119)

"Organisera er, förbered allt som behövs och upprätta ett hus, ja, ett hus för bön, ett hus för fasta, ett hus för tro, ett hus för lärdom, ett hus för härlighet, ett hus för ordning, ett Guds hus,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund, Äktenskap och familj

Templet - en plats att hämta kraft och få änglabetjäning

Läran och förbunden 109:12-13

"... invigas till att vara heligt och så att din heliga närvaro ständigt kan vara i detta hus, och så att alla människor som träder över tröskeln till Herrens hus kan känna din kraft..."

Läran och förbunden 109:22

"Och vi ber dig, helige Fader, att dina tjänare skall kunna gå ut från detta hus beväpnade med din kraft och att ditt namn må vara över dem och din härlighet runtomkring dem och att dina änglar får befallning om dem,"

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Förrättningar och förbund

Andens utgjutande likt pingstdagen vid templets invigning

Läran och förbunden 109:35-37

"Låt dina tjänares smörjelse beseglas på dem med kraft från höjden. Låt det uppfyllas för dem, som det gjorde på pingstdagen, låt tungomålsgåvan utgjutas över ditt folk, ja, kluvna tungor så som av eld, och uttydningen därav. Och låt ditt hus fyllas med din härlighet som med en stormande, mäktig vind."

Detta är precis vad som skedde vid invigningen av Kirtland tempel.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Gudomen

Kristus uppenbarar sig i Kirtland tempel

Läran och förbunden 110:2-4

"Vi såg Herren stående på talarstolens bröstvärn framför oss... Hans ögon var som en eldslåga, håret på hans huvud var vitt som ren snö, hans ansikte lyste klarare än solen, och hans röst var som ljudet av väldiga vattens brus, ja, Jehovas röst, som sade: Jag är den förste och den siste. Jag är den som lever. Jag är den som blev dödad. Jag är er förespråkare inför Fadern."

Nyckellära:  Gudomen, Jesu Kristi försoning

Kristus ska uppenbara sig för oss i templet

Läran och förbunden 110:7-10

"Ty se, jag har godtagit detta hus och mitt namn skall vara här, och jag skall i barmhärtighet uppenbara mig för mitt folk i detta hus. Ja, jag skall visa mig för mina tjänare och tala till dem med min egen röst om mitt folk håller mina bud och inte vanhelgar detta heliga hus. Ja, tusendens och tio tusendens hjärtan skall storligen glädja sig till följd av de välsignelser som skall utgjutas och den begåvning varmed mina tjänare har blivit begåvade i detta hus. Och ryktet om detta hus skall sprida sig till främmande länder, och detta är början på välsignelsen som skall utgjutas över mitt folks huvuden. Ske alltså. Amen."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning, Förrättningar och förbund

Mose överlämnar nycklarna till Israels insamling

Läran och förbunden 110:11

"Sedan denna syn var förbi öppnades himlarna åter för oss och Mose visade sig för oss och överlämnade åt oss nycklarna till Israels insamling från jordens fyra hörn och till att föra de tio stammarna från landet i norr."

Nyckellära:  Tidsutdelning, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Elia överlämnar nycklarna till beseglingsmakten

Läran och förbunden 110:13-16

"... profeten Elia som togs upp till himlen utan att smaka döden stod framför oss och sade: Se, tiden är till fullo kommen om vilken Malakis mun talade, han som vittnade att han [Elia] skulle sändas innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer för att vända fädernas hjärtan till barnen och barnens till fäderna, så inte hela jorden slås med en förbannelse. Därför har denna tidsutdelnings nycklar överlämnats i era händer, och härigenom kan ni veta att Herrens stora och fruktansvärda dag är nära, ja, står vid dörren."

Nyckellära:  Tidsutdelning, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar

Herren är med den ödmjuke

Läran och förbunden 112:3, 10

"Men eftersom du har ödmjukat dig skall du bli upphöjd, därför är alla dina synder dig förlåtna... Var ödmjuk så skall Herren din Gud leda dig vid handen och besvara dina böner.

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Jesu Kristi försoning

Sprid evangeliet dag och natt

Läran och förbunden 112:5

"Kämpa därför morgon efter morgon och låt din varnande röst ljuda dag efter dag, och när natten kommer, låt då inte jordens invånare sova för ditt tals skull."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Frälsningsplanen, Buden

Låt din kärlek överflöda till alla människor

Läran och förbunden 112:11

"Jag känner ditt hjärta och har hört dina böner för dina bröder. Var inte partisk så att du älskar dem framför många andra, utan låt din kärlek till dem vara som till dig själv och låt din kärlek överflöda till alla människor och till dem som älskar mitt namn."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt

Gör inte uppror mot profeten

Läran och förbunden 112:15

"Upphöj inte er själva. Gör inte uppror mot min tjänare Joseph, ty sannerligen säger jag er: Jag är med honom och min hand skall vara över honom, och de nycklar som jag har givit honom och även er skall inte tas ifrån honom förrän jag kommer."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Profeter och uppenbarelse, Prästadömet och prästadömsnycklar