top of page
2 NEPHI 6-10
Vecka 7
10-14 feb 2020

Måndag 10 feb

Seminarie TV 6 (Ses i klass eller med förälder)

Tisdag 11 feb

2 Nephi 6   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 6:11, 14.  Begrunda olika sätt varpå du har upplevt Herrens barmhärtighet och villighet att förlåta dem som återvänder till honom. Skriv följande i din studiedagbok:  "Jag vet att Herren är barmhärtig därför …" Avsluta sedan meningen utifrån vad du själv har upplevt.

2 Nephi 7   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 7:2, 5-7.  Vad visar oss dessa verser i fråga om Frälsarens önskan och villighet att återlösa oss?

2 Nephi 8   Läs   Lyssna   Elevbok

Onsdag 12 feb

2 Nephi 9    Läs   Lyssna   Elevbok

 • 9:7-9. Gör en lista i din studiedagbok över uttryck som beskriver vad som skulle hända med vår kropp och ande om det inte fanns någon försoning?

Torsdag 13 feb

Nyckellära: Gudomen

 • Läs igenom stycket under underrubriken ”Gud Fadern” och söka efter en sanning som beskriver vad Gud tycker om alla sina barn. Läs sedan nyckelskriftstället 2 Nephi 26:33 och förklara hur denna vers hänger ihop med sanningen du tidigare fann.

 • Efter att ha läst hela texten om Gudomen, på vilka sätt kan du få hjälp av de olika medlemmarna i Gudomen?

Fredag 14 feb

2 Nephi 10   Läs   Lyssna   Elevbok

 • 10:24. Ett viktigt uttryck i det här kapitlet är ”förlika er därför med Guds vilja”. Vad tror du att detta betyder?

Please reload

Varför är 2 Nephi en viktig bok?

Boken, som skrevs av Nephi ca 570 f Kr, 30 år efter hans familj lämnade  Jerusalem, hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Boken är också fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De vittnar kraftfullt om Kristi mission  samt profeterar om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle  och om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. 

Frågorna under varje datum svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Veckans läsning

Sammanfattning 2 Nephi 6-10

Nephis bror Jakob undervisar folket. Han använder många av profeten Jesajas profetior för att de ska förstå vikten av Frälsarens mission. Lägg speciellt märke till kapitel 9 som redogör för behovet av människans återlösning. 

Veckans filmer

STV 6: 2 Nephi 6-10

(14:45) Sammanfattarning av veckans läsning. Varför citeras Jesaja? Vad är Israels insamling

STV (äldre avsnitt): 2 Nephi 9-16

(19:31) Borås seminarieklass presenterar veckans läsning. Om Kristi försoning och profeten Jesaja.

STV 4: 1 Nephi 16-22

(10:21) Sammanfattning av veckans läsning samt tankar om nyckelläran: Gudomen.  Med Louis Herrey.

Jakob undervisar om Kristi försoning: 2 Nephi 6-10. (7:58) Jakob, Nephis bror, gläds i Guds visdom och undervisar om Kristi försoning.

Viktigt att förstå när du läser: Varför citeras profeten Jesaja så mycket?

Jesaja, som levde ca 700 f Kr, profeterade mycket om Messias ankomst, verksamhet och försoning.

1 Nephi 5:21  Mässingsplåtarna, med Jesajas ord, är av stort värde. De hjälper oss bevara Herrens befallningar åt våra barn.

1 Nephi 19:23  Nephi stärker sin familjs tro på Återlösaren genom att läsa Jesaja ord för dem (Jesaja vittnar om Kristus). Nephi tillämpade all helig skrift på sig.

2 Nephi 6:4-5  Jesaja talar om de ting som är och som skall komma. Mycket av det han säger kan tillämpas av oss.

2 Nephi 11:2, 8  Nephi gläds åt Jesajas ord. De kan tillämpas på alla människor.

3 Nephi 23:1  Jesus säger att Jesajas ord är stora.

Skriftställen hjälper dig bättre förstå evangeliets  Nyckelläror. Du inbjuds att studera skrifterna flitigt så att du kan förstå, tro på, tillämpa och förklara dessa Nyckelläror för andra. 

Klicka på länken för att veta mer om  nyckelläran som är i fokus vecka 5-7:

Gudomen

   Alla Nyckelläror

 • Förvärva andlig insikt

 • Gudomen

 • Frälsningsplanen

 • Jesu Kristi försoning

 • Tidsutdelning, avfall & återställelse

 • Profeter och uppenbarelse

 • Prästadömet och prästadömsnycklar

 • Förrättningar och förbund

 • Äktenskap och familj

 • Buden 

   Nyckellära: Gudomen
Nyckelskriftställe

2 Nephi 9:28-29

 

"O, hur listig är inte den ondes plan! O, vilken fåfänga och svaghet och dårskap finns inte bland människor! Då de är lärda tror de sig vara visa och hörsammar inte Guds råd, ty de åsidosätter det, i tron att de själva vet bättre. Därför är deras visdom dårskap och är dem till ingen nytta. Och de skall förgås. Men att vara lärd är bra om man hörsammar Guds råd."

Skriftställen du inte bör missa! (som belyser evangeliets nyckelläror)

Alla kommer att uppstå

2 Nephi 6:4-5

"2 Nephi 6:4-5  Jesaja talar om de ting som är och som skall komma. Mycket av det han säger kan tillämpas av oss."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Kristus led alla människors smärta för att frälsa oss

2 Nephi 9:21-23

"Och han kommer till världen för att kunna frälsa alla människor om de hörsammar hans röst. Ty se, han lider alla människors smärta, ja, varje levande varelses smärta, både mäns, kvinnors och barns som tillhör Adams släkt. Och han lider detta för att uppståndelsen skall kunna komma till alla människor så att alla skall kunna stå inför honom på domens stora dag. Och han befaller alla människor att de måste omvända sig och låta döpa sig i hans namn med fullkomlig tro på Israels Helige. Annars kan de inte bli frälsta i Guds rike."

Nyckellära:  Frälsningsplanen, Jesu Kristi försoning

Nyckelskriftställe: Bra att vara lärd, bara man lyssnar på Gud

2 Nephi 9:28-29 (15:21)

"O, hur listig är inte den ondes plan! O, vilken fåfänga och svaghet och dårskap finns inte bland människor! Då de är lärda tror de sig vara visa och hörsammar inte Guds råd, ty de åsidosätter det, i tron att de själva vet bättre. Därför är deras visdom dårskap och är dem till ingen nytta. Och de skall förgås. Men att vara lärd är bra om man hörsammar Guds råd."

Nyckellära:  Förvärva andlig insikt, Buden

Ondskan bland judarna - de korsfäster sin Gud

2 Nephi 10:3-4

"Kristus... komma bland judarna, bland dem som utgör den mer ogudaktiga delen av världen, och de skall korsfästa honom – ty detta tillkommer vår Gud, och det finns ingen annan nation på jorden som skulle korsfästa sin Gud. Ty skulle de mäktiga underverken utföras bland andra nationer så skulle dessa omvända sig och veta att han är deras Gud."

2 Nephi 15:7

"Ty Härskarornas Herres vingård är Israels hus, och Judas folk är hans älsklingsplanta. Och han väntade sig rättvisa och såg förtryck, han väntade sig rättfärdighet men hörde nödrop."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Genom Guds nåd är vi frälsta

2 Nephi 10:24

"Mina älskade bröder, förlika er därför med Guds vilja och inte med djävulens och köttets vilja. Och kom ihåg att sedan ni har förlikat er med Gud är det endast i och genom Guds nåd som ni är frälsta."

Nyckellära:  Jesu Kristi försoning, Buden

Please reload

Glöm inte att leta efter verser som kan förklara  evangeliets nyckelläror !

Detaljerad plan för hemstudier

De dagar du gör hemstudier ska du, efter att ha läst dagens kapitel, göra en av två saker (för att räknas som "lektion"):

1. Tillsammans med en förälder läsa motsvarande kapitel i elevboken och svara muntligt på de frågor som ställs där. 

2. Själv läsa motsvarande kapitel i elevboken och skriva ned svaren på frågorna som finns i kolumnen Veckans läsning.

OBS! Varje vecka behöver läraren en rapport, antingen där föräldern bekräftar att en lektion har ägt rum hemma, eller där eleven visar upp sin studiedagbok för läraren.

Please reload

Hemstudier detalj
bottom of page