top of page
1 Moseboken 18-23
Vecka 7
 14-18 feb 2022
Veckans läsning

Frågorna här nedan svarar du på de dagar du har hemstudier. Mer detaljer...

Måndag 14 jan

Seminarie TV 6

Skriv gärna ner svaren på frågorna i din studiedagbok.

_________________________

Tisdag 15 feb

 

1 Moseboken 18    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Lägg märke till att frågan i 1 Mosebok 18:14 inte besvaras. Hitta svaret i Lukas 1:37 och ge sedan en förklaring till det.

  • Skriv om en upplevelse som du eller någon du känner har haft som visar att ingenting är omöjligt för Herren (se v 14).

________________________

Onsdag 16 feb

 

1 Moseboken 19    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Ibland så står det saker i Bibeln som kan tyckas vara märkliga, som i vers 26, när Lots hustru blev förvandlad till en saltstod. Läs L&F 133:14-15; Lukas 9:62 och 17:32 och ta reda på vad detta kanske egentligen handlar om. Vad kan vi lära om om denna situation?

_________________________

Torsdag 17 feb

 

1 Mosebok 20-22    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Gör en lista på allt du kan hitta i 1 Mosebok 22:1–14 som visar Abrahams lydnad, trofasthet och hängivenhet mot Gud. Välj en punkt på din lista som gör särskilt intryck på dig och skriv något om hur du kan tillämpa den i ditt liv.

  • Skriv upp så många detaljer du minns av berättelsen om Abraham och Isak som lär oss något om Jesu Kristi försoning.

________________________

Fredag 18 feb

1 Mosebok 23    Läs/Lyssna   Elevbok

  • Mycket är sagt om Abraham men vad är dina tankar om Sara? Av det du har läst denna veckan, på vilka sätt utmärker hon sig? Beskriv vad du tror hon kände när Abraham kom tillbaks med Isak - när Isak inte blev offrad?

Sammanfattning

Herren lovar Abraham och Sara en son i deras höga ålder. Innan det sker räddas Lots, Abrahams brorsons familj, undan Sodom och Gomorras förstörelse. Vi lär också mer om Ismael, sonen som gavs till Abraham och hans bihustru Hagar.

 

1 Moseboken 22 är veckans viktigaste kapitel: Abraham befalls att offra sin son Isak. Läs och försök finna symboler och likheter med Kristus of hans försoningsoffer. Både Abraham och Isak visar exempel på exceptionell tro. 

Veckans video

ot-abraham-atonement.jpeg

Seminarie TV: 1 Moseboken 18-23

Marcus Brändh och Louis Herrey sammanfattar veckans läsning och lyfter fram viktiga principer.

Offrandet av Isak

För den som vill fördjupa sig mer i Gamla testamentet. Video från Book of Mormon Central.

Det stora löftet

En annorlunda men uppbyggande sammanfattning av läsningen, från Scripture Project.

Teaching with Power

Ett förslag till dig som är lärare om hur du kan undervisa veckans läsning. Av Ben Wilcox.

Skrift-ställen du inte bör missa!

1 Moseboken 18:10

Abraham och Sara lovas en son.

1 Moseboken 18:14

Ingenting är omöjligt för Herren.

1 Moseboken 18:18-19

Av Abraham ska det bli ett stort folk som ska handla rätt inför Herren.

1 Moseboken 18:23-33

Abraham förhandlar med Herren om att rädda människoliv i Sodom. (Ett fint exempel på hur Gud hedrar vår handlingsfrihet att göra gott och att han lyssnar på vår vädjan i livet).

1 Moseboken 19:17, 26

Se inte tillbaks.  Jämför Lukas 17:32.

1 Moseboken 21:5-6

Isak föds. Sarah säger: "Gud har fått mig att le." Isak betyder den leende.

1 Moseboken 21:13, 17-18

Abrahams son Ismael (som han fick med Hagar) ska också bli ett stort folk. Gud har hört honom.

1 Moseboken 22:1-2

Abraham sätts på prov och befalls att offra Isak

1 Moseboken 22:8

Gud kommer att utse ett lamm åt brännoffret (Kristus)

1 Moseboken 22:12

Abraham bevisar sin trofasthet genom sin lydnad till Gud - som nu vet att Abraham har full tillit till honom.

1 Moseboken 22:16-18

Eftersom Abraham inte har undanhållit sin son Isak ska Herren rikligen välsigna honom och hans efterkommande. Genom honom ska jordens alla folk bli välsignade - för att Abraham lyssnade till Herren.

 

bottom of page